Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

INNOWACJA

CHWILE Z ORTOGRAFIĄ

Innowacja pedagogiczna „Chwile z ortografią” to propozycja utrwalenia zasad ortograficznych z wykorzystaniem różnych ćwiczeń (w tym elementów kodowania).

LAPBOOKI ORTOGRAFICZNE

LAPBOOKI ORTOGRAFICZNE

LAPBOOKI ORTOGRAFICZNE

LAPBOOKI ORTOGRAFICZNE

LAPBOOKI ORTOGRAFICZNE

LAPBOOKI ORTOGRAFICZNE

ORTOGRAMY

ORTOGRAMY

ORTOGRAMY

DOBBLE ORTOGRAFICZNE

TRIMINO - ,,Ó" WYMIENNE

WYKREŚLANKA - ,,Ó" NIEWYMIENNE

WYKREŚLANKA - ,,Ó" NIEWYMIENNE

WORDWALL - ,,RZ" I ,,Ż"

WORDWALL - ,,RZ" I ,,Ż"

PISOWNIA ,,RZ"

PISOWNIA ,,RZ"

PISOWNIA ,,RZ"

,,MUCHA ORTOGRAFICZNA" - ,,CH" I ,,H"

KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,MISTRZ ORTOGRAFII"

Dzięki przeprowadzonej innowacji uczniowie utrwalili znajomość zasad ortograficznych, wykorzystali wiedzę teoretyczną w praktyce, rozwinęli kompetencje cyfrowe oraz umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, a także wnioskowania.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!Nauczyciele języka polskiego:M. Nurkowska, A. Trojakowska-Ciura, B. Zdunek