Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Teksty łatwedo czytania dla seniorówi osóbz niepełnosprawnością intelektualną

ETR

Poradniki

Filmy

Materiały powiązane

Termin ETR

Język inkluzywny

Przygotowanie tekstu ETR

Czym jest niepełnosprawność intelektualna?

Prawo

Problemy osób wymagających ETR

ETR- easy to read [and understand]

Easy to read and understand (z ang.) – łatwy do czytania [i zrozumienia] - jest to tekst napisany w sposób prosty i zrozumiały. W bibliotekach możemy spotkać takie książki. Natomiast chodzi również o uproszczenie przekazu. Ma być to treść dostępna dla wszystkich.ETR jest głównie odpowiedzią na potrzebę dostępu do informacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Może być także przydatny dla osób chorujących psychicznie, osób z demencją starczą lub np. słabowidzących i cudzoziemców. W ETR powstają też materiały edukacyjne.

Spis treści

Do 31 marca 2021 w raporcie dostępności należało uzupełnić informację, czy dana instytucja posiada informacje w tekście łatwym do czytania ETR

Przykładem takiego języka takiego języka są teksty na Wikipedii w języku angielskim – „Simple English”.

ETR - logo

Spis treści

Charakterystyczne logo ETR oznacza materiały w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od lat publikuje teksty ETR

PSONI

Spis treści

Przejdź na stronę PSONI

Zobacz publikacje PSONI

Obejrzyj przykłady

Czym jest niepełnosprawność intelektualna?

 • oznacza istotne obniżenie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz wyraźnie osłabione zdolności do przystosowania się do życia społecznego, ujawniające się przed 18 rokiem życia
 • jest stanem trwałym, którego nie można usunąć farmakologicznie ani innymi metodami

Spis treści

 • Ludzie z niepełnosprawnością intelektualną są tacy sami, jak inni ludzie
 • Mogą robić w życiu wiele rzeczy, jeśli otrzymają odpowiednie wsparcie
 • Tak jak wszyscy, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo do dobrej informacji
Dzięki tekstom ETR coraz więcej osób z niepełnosprawnością intelektualną odważa się czytać, a to z kolei ma pozytywne skutki. Wpływa na rozwój tych osób, wzmacnia ich samoocenę, zazwyczaj dość niską. Otwiera przed nimi nowe obszary

 • Ludzie z niepełnosprawnością intelektualną są tacy sami, jak inni ludzie
 • Mogą robić w życiu wiele rzeczy, jeśli otrzymają odpowiednie wsparcie
 • Tak jak wszyscy, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo do dobrej informacji
Dzięki tekstom ETR coraz więcej osób z niepełnosprawnością intelektualną odważa się czytać, a to z kolei ma pozytywne skutki. Wpływa na rozwój tych osób, wzmacnia ich samoocenę, zazwyczaj dość niską. Otwiera przed nimi nowe obszary

Podstawowe problemy z jakimi borykają się osoby wymagające tekstów ETR

 • słaba znajomość języka [cudzoziemiec]
 • Słaby wzrok [osoby z niedowidzeniem]
 • brak umiejętności czytania
 • większe niż inni trudności z rozumieniem i uczeniem się nowych rzeczy

Spis treści

Tworzenie tekstu ETR [1]

Spis treści

Jeśli osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie otrzymają dobrej informacji, pozostaną na uboczu. Nie będą w stanie włączyć się w to, co dzieje się wokół nich. Będą czekać, aż inni ludzie dokonają wyborów i podejmą za nie decyzje. Dobra informacja to informacja łatwa do przeczytania i zrozumienia

Tworzenie tekstu ETR [2]

Spis treści

Pobierz

Wskazówki do tworzenia ETR

Sprawdzanie dostępności tekstu

Standardy europejskie

Przydatne narzędzia

ABC dostępności

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Nic o nas bez nas

 • Posługuj się jasnymi, prostymi i łatwymi do zrozumienia wyrazami
 • Wytłumacz trudne słowa związane z tematem. Podaj przykłady
 • W całym tekście używaj tych samych wyrazów do opisywania tych samych rzeczy.
 • Nie używaj metafor.
 • Nie używaj słów zapożyczonych z innych języków, chyba że są bardzo dobrze znane w Polsce.
 • Nie stosuj znaków specjalnych i skrótów.
 • Nie używaj procentów (%) i dużych liczb: 786.987 (dużo – mało).
 • Liczby zapisuj cyframi, a nie słownie („12” zamiast „dwanaście”).
 • Stosuj format A4.
 • Stosuj małą objętość tekstu (liczba stron).
 • Używaj dużej wyraźnej czcionki bezszeryfowej (14 lub 16 punktów).
 • Nie stosuj ozdobnej czcionki – cieniowanej, obrysowanej, kolorowej, kursywy.
 • Nie pisz wyrazów drukowanymi literami.
 • Ostrożnie używaj tła.
 • Stosuj większe odstępy.
 • Nie używaj przypisów.
 • Nie używaj skomplikowanej interpunkcji, czyli zbyt dużo przecinków, kropek i innych znaków. Używaj wypunktowań jeśli piszesz o dłuższej liczbie rzeczy.
 • Zadbaj o to, by tekst miał przejrzysty spis treści i wyraźne tytuły.
 • Tekst wyrównuj do lewej strony (nie justuj go).
 • Nie przenoś wyrazów rozdzielając je kreską na końcu wiersza.
 • Rozpocznij i zakończ zdanie zawsze na tej samej stronie.
 • Podziel tekst na krótkie fragmenty z dużymi odstępami.
 • Upewnij się, że ważne informacje są łatwe do znalezienia.
 • Ważną informację lub trudne słowo umieść w ramce lub wyróżnij pogrubieniem.
 • Wyróżnij główne myśli w punktach.
 • Wzbogacaj tekst grafiką – obrazkami, zdjęciami, rysunkami lub symbolami.
 • Należy używać tego samego sposobu ilustrowania w całym dokumencie.
 • W całym dokumencie używa się tej samej ilustracji dla zobrazowania tego samego obiektu, sprawy czy sytuacji.

Wskazówki

Poprzednia strona

Pobierz

Poprzednia strona

Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytaniai zrozumienia

Przeczytaj tekst

Poprzednia strona

Żaden tekst łatwy do czytania nie powinien powstać bez udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną, na odpowiednim etapie jego opracowywania

Przeczytaj tekst

Przydatne narzędzia

Poprzednia strona

Generator krótkich tekstów

Słownik - objaśnienia niektórych słów w języku łatwym do czytania

Piktogramy do ilustracji tekstu łatwego do czytania

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia. Instrukcja napisana tekstem ETR

Jak sprawdzić przystępność tekstu?

Poprzednia strona

Logios - to bezpłatna aplikacja do oceny trudności języka. Wklej tekst. Wybierz cechy języka do badania

Jasnopis - pozwala sprawdzać krótkie teksty

Nautil - sprawdź łatwość tekstu. Można korzystać z pomocy AI

Spis treści

Język inkluzywny

Według słownika języka polskiego PWN „inkluzywny” oznacza „łączący lub obejmujący jakąś całość, przeznaczony dla wszystkich”. Język inkluzywny to język, którego powinno się używać, aby nie dyskryminować nikogo. Inaczej mówiąc, to język włączający, równościowy – wolny od wszelkich uprzedzeń, stereotypów i aluzji.

Język inkluzywny to także inkluzywny komunikat Inkluzywny komunikat to komunikat zrozumiały dla osób, do których jest kierowany. To, że przekażemy jakąś informację, nie oznacza automatycznie, że zostanie ona zrozumiana.

Język inkluzywny - artykuły

Język inkluzywny nikogo nie wyklucza, uznaje różnorodność i promuje równe szanse.

Spis treści

Czytaj artykuł

Język inkluzywny, czyli jaki? Dlaczego warto mówić inaczej o chorobie i niepełnosprawności?

Czytaj artykuł

Język inkluzywny - artykuły [cd]

Język inkluzywny to takie formułowanie wypowiedzi, by nie wykluczać i nie szkodzić. Obejmuje na przykład unikanie zwrotów rasistowskich i ksenofobicznych

Spis treści

Czytaj artykuł

Język inkluzywny: jak pisać i kiedy go stosować?

Język inkluzywny - jak rozmawiać o nim z uczniami?

Czytaj artykuł

Spis treści

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1062)

Wersja ETR

Polska ratyfikowałaKonwencję o prawach osób niepełnosprawnych w 2012 roku

Spis treści

http://mililudzie.org/wp-content/uploads/2020/11/Niezbednik-Urzedu-Dostepnego-czesc-2.pdf

http://mililudzie.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-Niezbednik-Urzedu-Dostepnego-148x210-light-2.pdf

Materiały powiązane

4 formy informacji

Spis treści

Poradniki

Spis treści

Senior w bibliotece. Doświadczenia praktyczki

Dostosowanie instytucji/usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną | PJM

Nie upychaj ich w szufladki – o języku włączającym w instytucji kultury

Filmy

 • Informacja pisanaSą to ulotki, broszury, raporty
 • Informacja elektronicznaSą to informacje zapisane komputerowo, Na przykład informacje na stronach internetowych i płytach CD
 • Informacja audioSą to informacje, których możesz wysłuchać na przykład z płyty CD lub przez radio.
 • Informacja videoSą to informacje, które możesz obejrzeć w telewizji, lub na ekranie komputera

4 różne formy informacji:

https://www.power.gov.pl/media/13597/informacja-dla-wszystkich.pdf

Poprzednia strona

Poprzednia strona

Publikacje PSONI

Kwartalnik

Niepełnosprawni są wśród nas https://webowadbp.wixsite.com/niepelnosprawni

WebowaDBP

Czym jest ETR? Niezbędne wskazówki dla początkującychhttps://kulturawrazliwa.pl/wiedza/czym-jest-etr-niezbedne-wskazowki-dla-poczatkujacych/

Strona publikacji ETR

StronapublikacjiETR