Want to make creations as awesome as this one?

Albert Camus

Transcript

ALBERT CAMUS

bibliografija

 • Camus, Albert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. https://enciklopedija.hr/clanak/camus-albert (pristupljeno 12. svibnja 2024.)

 • Albert Camus. Matica hrvatska. https://www.matica.hr/knjige/autor/1/ (pristupljeno 12. svibnja 2024.)

 • Albert Camus knjige i biografija. Znanje. https://znanje.hr/autor/albert-camus (pristupljeno 12. svibnja 2024.)

 • Albert Camus: 5 trenutaka koji su mu oblikovali filozofiju. moderna-galerija.hr
https://moderna-galerija.hr/tko-je-bio-albert-camus/ (pristupljeno 12. svibnja 2024.)

 • Albert Camus. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/summary/Albert-Camus (pristupljeno 12. svibnja 2024.)

 • Car, M., 2023. Obljetnica misteriozne smrti velikog pisca - nesreća ili urota KGB-a protiv glasnog kritičara totalitarizma? Večernji list.
 • Devčić, K., 2021. Albert Camus: Zabrinuti nobelovac pobunjenog duha i kreativnog neposluha. Jutarnji list.
 • Express, 2019. Misterij smrti slavnog pisca - namjerno mu pokvarili auto?. Express.
 • Gopnik, A., 2012. How Albert Camus Faced History. The New Yorker.
 • Marinić, M., 2022. Albert Camus nije vjerovao u instituciju braka, ali se ipak ženio dvaput. nacional.hr.

Albert Camus bio je francuski književnik. Djetinjstvo u Alžiru, bez oca, uz nepismenu i nagluhu majku, obilježili su oskudica, boležljivost i emotivna vezanost za sredozemni okoliš. Bavio se kazalištem i novinarstvom, no roman je smatrao najpogodnijim da utjelovi proturječnosti čovjekove samoće, žudnje za tjelesnim užitcima i srećom, bespomoćnosti pred sudbinom te sveprisutne smrti. "Ciklus apsurda" početna je faza njegova stvaralaštva u kojoj je nastao roman "Stranac". izvor: https://enciklopedija.hr/clanak/camus-albert

 • Franolić, M., 2020. Veliki Albert Camus odavno je opisao sve što nam se događa. ideje.hr.
 • Marris, L., 2022. Deep Emotion, Plain Speech: Camus's The Plague. The Paris Review.
 • Rolo, C., 1958. Albert Camus: A good man. The Atlantic.
 • Ryken, L., 2023. Zašto bi kršćani trebali čitati Alberta Camusja. bitno.net.
 • Small, S., 2015. Albert Camus (1913-1960). Philosophy Now.

Bibliografske jedinice navedene su prema pravilima Hrvatskog pravopisa.

Izvor: pravopis.hr

 • Aronson, R., 2004. Camus and Sartre: The Story of a Friendship and the Quarrel that Ended It. 1. izdanje. University of Chicago Press. Chicago.
 • Hawes, E., 2009., Camus, a romance. 1. izdanje. Grove Press. New York.
 • Sprintzen, D., 1988. Camus: a Critical Examination. 1. izdanje. Temple University Press. Philadelphia.
 • Todd, O., 1996., Albert Camus: A life. 1. izdanje. Da Capo Press. Boston.
 • Zaretsky, R., 2010. Albert Camus: Elements of a Life. 1. izdanje. Cornell University Press. Ithaca.

Izvor ilustracija:

Pinterest