Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Podnoszenie jakości wsparcia, udzielanego w systemie oświaty

Jak przekonać rodziców do zmian?

Jak przekonać rodziców do zmian, Sylwia Żmijewska-Kwiręg Dyrektor Szkoły 2024, nr 5, s. 27-32 Artykuł omawia sposoby komunikacji nauczycieli ze szkolną społecznością, zwłaszcza rodzicami.

Współpraca szkoły z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zdarzeń kryzysowych Marcin Majchrzak Głos Pedagogiczny 2024, nr [1] (146), s. 10-13 W artykule omówiono współpracę szkoły z policją, sądem rodzinnym, instytucjami pomocy społecznej oraz strażą pożarną i służbami ratowniczymi.

Jak budować mosty w murach szkoły?

Jak budować mosty w murach szkoły? : co może dać nastolatkom współpraca szkoły z mediatorem? Ewelina Flatow-Kaleta, Psychologia w Praktyce 2023, nr 5, s. 67-73 W artykule opisano formy mediacji w szkole, wybrane techniki i narzędzia.

Nowa forma wsparcia szkół

Nowa forma wsparcia szkół, Agnieszka Pietryka Dyrektor Szkoły 2023, nr 9, s. 13-15 Artykuł prezentuje Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą - zadania, korzyści dla szkół, współpraca partnerska.

Pomoc uczniowi w kryzysie

Pomoc uczniowi w kryzysie, Kamila Lenkiewicz, Tomasz Rowiński Dyrektor Szkoły 2022, nr 2, Niezbędnik Dyrektora Szkoły s. 76-79 Artykuł omawia sposoby wsparcia terapeutów środowiskowych, szkoły, rodziny w procesie leczenia dziecka będącego w kryzysie. Podaje wskazówki dla dyrektora szkoły.

logopeda szkolny wobec osoby jąkającej się

Środowiskowe wsparcie w terapii jąkania : rola rodziny, Aleksandra Boroń Forum Logopedy 2019, nr 31, s. 55-59 Artykuł omawia zadania i postawę logopedy wobec rodziny osoby jąkającej się.

Wsparcie kuratora w funkcjonowaniu ucznia i jego rodziny

Wsparcie kuratora w funkcjonowaniu ucznia i jego rodziny. Kinga Bartkowiak, Agnieszka Dziubczyńska, Dorota Skurzewska Głos Pedagogiczny 2019/2020, nr [10]/[1] (113), s. 10-14 Artykuł omawia współpracę kuratora sądowego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Wyjątkowo ważne wsparcie

Wyjątkowo ważne wsparcie, Katarzyna Pachniewska Sygnał 2018, nr 10, s. 45-[47] Artykuł omawia rolę nauczyciela we wspieraniu rodziny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną czy z ASD.

aby zamówić, kliknij kółko przy haśle

baza artykułów z czasopism "Edukacja"

aby zamówić,kliknij tutaj

aby zamówić, kliknij tutaj

aby zamówić, kliknij tutaj

aby zamówić, kliknij tutaj

aby zamówić, kliknij tutaj

aby zamówić,kliknij tutaj

aby zamówić, kliknij tutaj

aby zamówić, kliknij tutaj