Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

zorgoverleg: Thomas G. 2de gr/ 1ste jr arbeidsmarktfinaliteit voeding

Hoe heb je de informatie verzameld?

wat is het probleem van Thomas?

Wat kunnen de gevolgen zijn voor het vak voeding?

onderwijs en opvoedingsBehoeftes voor deze problemen?

ondersteuningsbehoeften voor een leerkracht?

ondersteuningsbehoeften voor de ouders

2

4

1

7

5

3

6

specifieke maatregelen als leerkracht

communicatie: ervoor zorgen dat de klasomgeving veilig is, ondersteunend en begripvol. Dat kan door empathie en begrip te tonen. Ook door actief te luisteren en authentiek te blijven. doorverwijzen naar zorgcoach of de zorgcoach de leerling uitnodigen voor een bezoek, een standaardbezoek. flexibeler: extra tijd voor opdrachten en toetsen. Om de stressfactor te verlagen, kan ik wat flexibel zijn met deadlines en opdrachten. oudergesprek: hou contact met de ouders van Thomas om updates te geven over zijn welbevinden en zijn prestaties. Ik zou ook mijn bezorgheden delen. Peer support stimuleren: ik zou de leerlingen ook stimuleren om elkaar te steunen en begrip te tonen voor elkaars uitdagingen. Misschien zou ik wel een buddy zoeken in de klas die zich wat kan ontfermen over Thomas.

Hindernissen: Ongeïnteresseeerd, concentrieproblemen, rebels gedrag - De situatie veroorzaakt waarschijnlijk intens verdriet, angst en verwarring. Het kan zijn dat Thomas het moeilijk heeft om met deze emotie om te gaan en dat dat zijn concentratie en functioneren beïnvloedt op school. De stress en de gedragsproblemen kunnen ook leiden tot verminderde schoolprestaties. Dit kan zijn positieve evolutie in school belemmeren en zijn zelfvertrouwen en motivatie negatief beïnvloeden. Sociaal: moeite om om te gaan met andere kinderen of nieuwe vriendschappen. Dit alles kan ook een negatieve impact hebben op zijn welbevinden. Hij kan zich gefrustreerd of hulpeloos voelen, wat zijn vermogen om effectief te dealen met zijn situatie hem belemmert. - Aanpassingsstoornis: reactie op stressvolle gebeurtenis. Symptomen: verdriet, angst, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, slaapproblemen - Opposititioneel- opstandige stoornis (ODD): opstandig, vijandig gedrag - Conduct Disorder (CD) : ernstige vorm van gedragsstoornis,: agressie, geweld, vandalisme, bedriegen, stelen Sterktes: Thomas kan zijn gevoelens benoemen en stelt zich toegankelijk op naar mij als leerkracht. Hij aanvaardt ook advies of doet toch een poging om daar rekening mee te houden. Hij heeft ook besef dat het op deze manier niet verder kan. Hij is bereid hulp toe te laten.

Emotionele ondersteuning: stress, verdriet en verwarring: hoe ga ik daar mee om? Begeleiding: hoe open communicatie behouden met mijn kind? Praktische ondersteuning: co-ouderschap - Hoe de school informeren over de situatie? Communicatievaardigheden: hoe op een constructieve manier communiceren met ex, met Thomas, met school

-Thomas: bevragen naar zijn perspectief van hoe hij zich voelt, wat zijn behoeften zijn . Het gesprek met Thomas steeds op een uitnodigende manier aanvangen, maar ook hem de tijd geven om te reageren. Vermijd oordelen en betwisting.Vragen aan Thomas: Hoe voel je je? Merk je aan jezelf dat er iets is veranderd in je welbevinden? Voel je je soms gestrest of maak je je ergens zorgen over? Wat mis je het meest tov vroeger? Zijn er dingen die nu beter zijn dan vroeger? Wondervraag: morgen word je wakker en jij bepaalt je dag: wat doe je? Mama en papa: zij kunnen inzicht bieden in hoe Thomas zich thuis gedraagt en hoe hij omgaat met de situatie. Het gesprek aangaan met een open en respectvolle houding, vertrouwelijke informatie discreet behandelen en aangeven dat je wil samenwerken met hen.Vragen aan de ouders: Hoe gaat het met jullie? Merken jullie veranderingen in het gedrag van Thomas thuis? Wat hopen jullie dat er op school gedaan wordt om Thomas te helpen? Voelen jullie je voldoende betrokken bij de aanpak van Thomas' problemen op school?Andere leerkrachten: zij kunnen observaties delen en samenwerken om een breder beeld te krijgen van Thomas zijn situatie. Via een sjabloon waarop leerkrachten heel eenvoudig kunnen turven of met kernwoorden observaties kunnen noteren. Vragen aan de collega's( de leerkrachten): Is Thomas minder geconcentreerd of betrokken in je les? Is Thomas vaker opstandig tegen jou of andere leerlingen?leerlingenbegeleiding: zij kunnen expertise bieden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen Vragen aan de leerlingenbegeleidng: Welke informatie hebben jullie al over de thuissituatie? Welke factoren lijken de problemen te versterken?-Andere betrokkenen afhankelijk van de behoeften van Thomas zelf: misschien vrienden, vertrouwenspersonen .Opbouwen van een goede relatie met Thomas. Dat is een beschermende factor naar Thomas toe en essentieel.Bronnen: cursus Orthopedagogie 2021

Casus: Thomas is een 16-jarige leerling die recentelijk gedragsproblemen vertoont. Hij lijkt steeds minder geïnteresseerd in toch een richting die hij vroeger heel actief in meewerkte. Hij kan zich ook moeilijk concentreren. Hij is rebelser zoals bijvoorbeeld het onderbreken van de les en het negeren van instructies. Uitleg van Thomas: gestresst door problemen thuis. Moeilijke scheiding. Concentratie moeilijk, niemand houdt rekening met hem.

Raad en advies hoe ik het best omga met deze situatie en op welke manier ik ondersteuning kan bieden. Wie mag ik aanspreken hierover? Als er zich acuut een ernstige situatie voordoe, wat doe ik dan? Wie is onmiddellijk beschikbaar? -Begrip van de school: beleidsmaatregelen die ruimte bieden voor differentiatie en aanpassing van de lespraktijken - Toegang hebben tot bronnen voor zelfzorg. Ondersteuning aan leerling kan pittig en uitdagend zijn, daarom vind ik het essentieel jezelf niet te verliezen en vergeten in zo een situatie.

Verminderde concentratie: hij kan moeite ondervinden om de les te volgen en instructies op te volgen. Omdat we met messen en warmtebronnen werken in de keuken, kan dit wel nare gevolgen hebben. Verminderde motivatie: Thomas kan door zijn problematiek minder gemotiveerd zijn om nieuwe informatie op te nemen en te leren over de voeding, met als gevolg afname van leerprestaties.Hij kan moeite hebben om deel te nemen aan kookactiviteiten en rebels verdrag tonen, die ook gevaarlijk kunnen zijn of andere leerlingen aansteken om mee te doen, waardoor zijn betrokkenheid bij de les vermindert.Hindernis bij groepswerk: Kan moeite hebben met het samenwerken met andere lln of met groepsactiviteiten kan leiden tot sociale uitsluiting. dynamiek van de klas: het kan de klasdynamiek doen kantelen.

De leerling heeft nood aaneen veilige omgeving waarin Thomas zich zeker genoeg en vertrouwd genoeg voelt om over zijn situatie te spreken, over de angst, verdriet en de verwarring. structuur en voorspelbaarheid: duidelijke verwachtingen scheppen kan helpen om zijn gedrag beter onder controle te krijgen.Manieren aanleren hoe hij het best met die stress kan omgaan. Ontspanningstechnieken of ademhalingsoefeningen. Individuele begeleiding: om de lesstof te begrijpen en praktische opdrachten uit te voeren analyse: gesprekken met Thomas om zijn ervaring te begrijpen. Observaties om zijn gedrag met anderen te beoordelen. Gesprekken met naasten om een breder beeld te krijgen.diagnostiek: turven van observaties. Vragenlijsten invullen om meer te weten te komen over psyschishe toestand van Thomas.advisering: plan op maat van Thomas met doelen en methodes om hem te helpen met zijn problematiek. Zijn huistaken niet afgewerkt? Vraag eerst naar de huissfeer of de reden waarom?begeleiding: om hem te helpen met zijn emoties, gedachten en gedrag. Als Thomas zelf aanvoelt of als de leerkracht iets opmerkt dat zijn gedrag negatief aan het veranderen is, dan kan Thomas even naar buiten gaan om zich te kunnen herpakken.