Want to make creations as awesome as this one?

Zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie katalogu zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej  i bazy bibliograficznej artykułów z czasopism EDUKACJA

More creations to inspire you

Transcript

Zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie katalogu zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej i bazy bibliograficznej artykułów z czasopism EDUKACJA

2017-2024

2020-2024

Powrót

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za okres 2017-2024na podstawie katalogu zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej

Dla dzieci

Dla młodzieży

Dla nauczycieli

Dla rodziców

Powrót

Dla dzieci

Powrót

Dla młodzieży

Powrót

Dla rodziców

Powrót

IBUK Libra

Dla nauczycieli

IBUK Libra

IBUK Libra

Powrót

Dla nauczycieli

IBUK Libra

IBUK Libra

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za okres 2020-2024na podstawie bazy bibliograficznej artykułów z czasopism EDUKACJA

Powrót

W zestawieniu wyróżniono:

Scenariusze zajęć

Materiały dotyczące nauczycieli

Start

Artykuły dla dziecii młodzieży

Powrót

Dostrzec uczniów z pokolenia płatków śniegu

Jak pomóc dziecku w samoregulacji?

Mity narosłe wokół stresu : lekcja 2 rok akademicki 2023/2024

Nauczyciel w obliczu stresu

Stres : jak sobie z nim radzić?

Wsparcie rozwoju procesów samoregulacji u dzieci, czyli jak okiełznać emocje i stres w praktyce

Doświadczenie wypalenia u dzieci w wymiarze presji i stresu

Nie taki ten stres straszny, czyli jak radzić sobie z napięciem: wskazówki dla nauczycielek i nauczycieli klas I-III

Nie wiedzą, co wybrać : z jakimi lękami życiowymi zmagają się młodzi ludzie?

Radzenie sobie ze stresem w pracy psychologa i pedagoga : czy szewc bez butów chodzi?

Stres mniejszościowy a problem uzależnień

Rezyliencja w edukacji :jak budować odporność psychiczną w stresujących sytuacjach szkolnych?

Stres nasz powszedni - o profilaktyce stresu w szkołach

Szkolna fobia. (Rozmowa z Marleną Bronhard-Puchałą )

Gdy szkoła budzi lęk : wsparcie ucznia z fobią szkolną

Ślepe zaułki unikania stresu

Zadbajmy o wspólną przestrzeń

Bajkoterapia jako narzędzie do pracy z dzieckiem, które doświadcza przewlekłego stresu i napięcia

Ćwiczenia TRE® jako narzędzie wspierające powrót dziecka do równowagi po stresie i traumie

Gdzie mieszka stres?

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?:wykorzystywanie literatury do prowadzenia trudnych rozmów

Jak stres napędza apetyt

Jak wspierać ucznia w sytuacji rozwodu rodziców?

Jak wspomóc swój układ nerwowy i ciało w radzeniu sobie z napięciem?

Komunikowanie się i prężność jako predyktory radzenia sobie ze stresem. Różnicująca rola wieku badanych adolescentów

Resilience nauczycieli - w poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników ochronnych

Niepokój, lęk czy przewlekły stres?: symptomy umożliwiające rozpoznanie ucznia w kryzysie psychologicznym na podstawie studium przypadku

Rola rówieśniczego wsparcia wobec ucznia w kryzysie emocjonalnym lub w sytuacji traumy

Samoregulacja i uważność - pomoc uczniowi w radzeniu sobie ze stresem

Wykorzystaj energię stresu do samorozwoju

Wykorzystanie mindfulness do kształtowania u uczniów umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji oraz poprawy procesów edukacyjnych

Z jakim typem rodzica przyjdzie nam rozmawiać?

Związki między samoregulacją i sposobami radzenia sobie ze stresem a zachowaniami ryzykownymi dorastających dziewcząt

5 sposobów na stres nastolatka

Chroniczny stres a funkcjonowanie mózgu

Jak samodzielnie redukować napięcie, budować spokój, koncentrację i optymizm poznawczy? : dobre praktyki w zakresie dbałości przez uczniów o zdrowie psychiczne w sytuacjipowtórzenia się kryzysu epidemicznego

Jak walczyć z maturalnym stresem?

Nauczanie zdalne w dobie pandemii koronawirusa SARS-COV-19 a doznania stresowe w grupie nauczycieli

Nauczyciel wsparciem dla ucznia w stanie ryzyka suicydalnego (następstwa długotrwałego stresu)

Psychospołeczne źródła stresu u dzieci

Rola empatii i samoświadomości w rozwoju uczniów

Strategie adaptacji młodzieży do napięcia wywołanego sytuacją trudną

Holistyczne podejście do ochrony zdrowia psychicznego w szkole

Hygge, czyli duńska sztuka dobrego życia

Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem

Lęk w szkole : jak pomóc dziecku ?

Mam do tego prawo

Nie relaksuj się. Po prostu bądź! : czyli jak nie mnożymy sobie stresu?

Presja edukacyjna a rozwój uzależnienia od uczenia się, uzależnienia od pracy oraz innych zaburzeń psychicznych

Slow learning - elementy relaksacji wspomagające naukę

Sposoby na stres przed egzaminami

Stronagłówna

Stres przedegzaminacyjny

Stres w życiu dziecka - jak sobie z nim radzić ?

Stres zawodowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Stres zawodowy oraz sposoby razenia sobie z tym zjawiskiem w opinii studentów pedagogiki

Zacznij od siebie i stwórz żywe więzi społeczne

SOS na maturalny stres

W monografii Autorka podejmuje próbę dokonania charakterystyki stresu dziecięcego; ukazania, na ile dziecięcy „świat” ma wymiar stresowy, jak on przedstawia się w relacjach dzieci kończących edukację wczesnoszkolną oraz w perspektywie matek badanych uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym omówiono wybrane aspekty problematyki stresu, w drugim ukazano emocjonalne ujęcie sytuacji stresowych, trzeci stanowi prezentację środowiskowych stresorów okresu dzieciństwa, natomiast czwarty ma wymiar metodologiczno-empiryczny, przedstawiający wyniki badań własnych i ich analizy.

Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania /Małgorzata Cywińska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe, 2017.

ZAMÓW W DBP

Opis

Susan Kaiser Greenland przedstawia skuteczne metody kształtowania umiejętności skupienia u dzieci, kontrolowania emocji i reagowania na każdą sytuację ze spokojem, życzliwością i współodczuwaniem z użyciem technik mindfulness i medytacji. Autorka przedstawia w książce sześćdziesiąt prostych i przystępnych zabaw, pomocnych we wprowadzaniu uważności w codzienne życie. Rozwijane i testowane w ciągu wielu lat pracy z dziećmi oraz ich opiekunami, są one przeznaczone dla młodych osób, ale mogą bawić i uczyć również dorosłych! Susan Kaiser zachęca rodziców do samodzielnych ćwiczeń w celu kształtowania uwagi, wewnętrznego spokoju i wrażliwości na innych.

Zabawa w uważność : mindfulness i medytacja dla dzieci, młodzieży i rodzin / Susan Kaiser Greenland ; opracowanie zabaw : Annaka Harris.Łódź : Galaktyka, 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

Uczniowie na przestrzeni całej kariery edukacyjnej powinni mieć okazje, by do takich trudnych momentów móc się przygotować psychicznie.

Rezyliencja w edukacji : jak budować odporność psychiczną w stresujących sytuacjach szkolnych? , Joanna Łukasiewicz-Wieleba.

"Refleksje" 2023, nr 2, s. 42-45.

W pułapce myśli dla nastolatków rozwija (najważniejsze) umiejętności potrzebne do radzenia sobie z trudnymi, czasem wręcz przytłaczającymi emocjami: stresem, brakiem wiary w siebie, wstydem, gniewem czy lękiem. Książka daje młodym ludziom jasny przekaz, że nie są w swoich uczuciach osamotnieni, a porady w niej zawarte pomagają przejść ten trudny etap życia z podniesioną głową. Terapia akceptacji i zaangażowania, na której założeniach opiera się ta książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na niepowodzeniach, problemach okresu dorastania czy codziennych zmaganiach, być bardziej uważnym, rozpoznawać swoje myśli i uczucia, akceptować siebie i swoje emocje oraz rozwiązywać problemy.

W pułapce myśli - dla nastolatków : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem /Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciarrochi. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2021.

ZAMÓW W DBP

Opis

W artykule podano zasady pomocy emocjonalnej i psychologicznej oraz wsparcia dla uczniów będących w kryzysie psychicznym, realizowane przez nauczycieli i pedagogów.

Dostrzec uczniów z pokolenia płatków śniegu, Małgorzata Łoskot.

"Głos Pedagogiczny" 2024, nr [1] (146), s. 5-9.

Zjawisko występowania stresu u dziecka. Sposoby radzenia sobie ze stresem u najmłodszych. Wsparcie dziecka u dorosłych.

Stres w życiu dziecka - jak sobie z nim radzić ?, Anna Naruszewicz.

"Remedium" 2020, nr 2, s. 5-7.

Podstawowe koncepcje związane ze stresem. Stresogenne czynniki w zawodzie nauczyciela. Badania.

Stres zawodowy oraz sposoby razenia sobie z tym zjawiskiem w opinii studentów pedagogiki, Agnieszka Rowicka.

"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2020 nr 5, s. 51-67.

Strategie radzenia sobie ze stresem.

Nauczyciel w obliczu stresu, Katarzyna Leśniewska.

"Głos Nauczycielski" 2023, nr 49/50, s. 18-19.

Ukazano sposoby redukowania napięcia, oswajania stresu i trudnych emocji u uczniów szkół podstawowych, na wszystkich trzech etapach nauczania.

Jak samodzielnie redukować napięcie, budować spokój, koncentrację i optymizm poznawczy? : dobre praktyki w zakresie dbałości przez uczniów o zdrowie psychiczne w sytuacji powtórzenia się kryzysu epidemicznego , Małgorzata Łoskot (oprac.).

"Głos Pedagogiczny" 2021, nr [7] (128), s. 35-40.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej dotyczący stresu, jego przyczyn, wpływu na różne sfery życia oraz sposobów radzenia sobie z nim.

Stres : jak sobie z nim radzić?, Ewelina Polak-Janik.

"Głos Pedagogiczny" 2024, nr [2] (147), s. 30-31.

Wnioski z badań ankietowych uczniów klas V-VIII dotyczących radzenia sobie ze stresem uczniowskim.

Zadbajmy o wspólną przestrzeń, Monika Stanek.

"Głos Nauczycielski" 2023, nr 7, s. 18.

Podano przykłady objawów stresu u dzieci i omówiono poszczególne rodzaje stresu.

Niepokój, lęk czy przewlekły stres?: symptomy umożliwiające rozpoznanie ucznia w kryzysie psychologicznym na podstawie studium przypadku , Anna Krawczyk.

"Głos Pedagogiczny" 2022, nr [2] (130), s. 22-27.

"Biologia w Szkole" 2022, nr 3, s. 26-31.

Duńska filozofia zwiększenia swojego dobrostanu i budowania odporności na stres.

Hygge, czyli duńska sztuka dobrego życia, Marta Nowakowska.

"Charaktery" 2020, nr 9, s. 68-75.

Choć rzadko o tym myślimy, dzieci często odczuwają stres. Nowe sytuacje, presja czasu, nagromadzenie bodźców ‒ to wszystko sprawia, że trudno im poradzić sobie z napięciem. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że zwykłe dyscyplinowanie uczy dziecko samokontroli, ukrywania swoich emocji i tłumienia potrzeb. Self-Regulation to samoregulacja. Opracowana przez prof. Stuarta Shankera metoda Self-Reg pozwala opanować nadmierny stres i zlikwidować przyczynę złego samopoczucia, a nie tłumić samo zachowanie, które z niego wynika.

Self-regulation : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę/Agnieszka Stążka-Gawrysiak. Kraków : Znak Emotikon, 2022.

ZAMÓW W DBP

Opis

System edukacji zapadł się pod ciężarem własnych, nierealnych założeń i z tej zapaści długo się nie podniesie. A twoje dziecko spędzi dwanaście lat w szkole, która nie stwarza dla niego wystarczających warunków do pełnego, wartościowego rozwoju. Co powinieneś, rodzicu, zrobić w tej sytuacji? Uciekać czy walczyć? Ani jedno, ani drugie. Po prostu udziel swemu dziecku mądrego, adekwatnego wsparcia, które poprawi jego dobrostan, a nie jeszcze bardziej go naruszy. Twoim głównym narzędziem powinna być uważność na dziecko i idąca za nią prawdziwa głęboka relacja. Przyda Ci się też kilka technik i sposobów, aby twoje zaangażowanie przynosiło odpowiednie rezultaty. I właśnie o tym jest ta książka.

Jak wspierać dziecko w szkole, która nie działa : poradnik dla rodziców / Boguś Janiszewski, Joanna Rawecka. Poznań : Wydawnictwo Publicat, © 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

Dzięki tej książce poznasz mechanizmy sterujące neuroplastycznością i nauczysz się wykorzystywać je, by zmieniać swój mózg i odzyskać wewnętrzną równowagę. Zrozumiesz przyczyny chaosu panującego w twojej głowie i będziesz wiedział, jak sobie z nim poradzić. Uzbrojony w wiedzę z dziedziny neuronauki, wyeliminujesz nawyki hamujące twój rozwój osobisty. A jeśli cierpisz na depresję, stany lękowe czy chroniczny niepokój, otrzymasz narzędzia do poprawy swojego zdrowia.

Neuroplastyczność mózgu : proste ćwiczenia i techniki, które wyeliminują złe nawyki, negatywne emocje, stres i depresję /Daniel G. Amen. Białystok : Vital, 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

Trudności szkolne to problem dość powszechny. Aż 70% polskich rodziców deklaruje, że ich dzieci spotykają się w szkole z różnego rodzaju trudnościami. Te sytuacje są często przyczyną konfliktów w domu i codziennego stresu. Kiedy szkoła jest problemem Książka dla każdego rodzica dziecka w wieku szkolnym. Dowiesz się z niej, w jaki sposób uczy się dziecko, kiedy uczy się efektywnie oraz jak je wspierać, by czuło się zmotywowane a nauka przynosiła mu radość.

Kiedy szkoła jest problemem : wsparcie dla rodziców i dzieci /Katarzyna Mitschke. Wydawnictwo Natuli, 2019.

ZAMÓW W DBP

Opis

Chcesz lepiej radzić sobie ze stresem związanym z egzaminami czy zawodami? Szukasz sposobów, by łatwiej się koncentrować i odcinać od rozpraszających cię bodźców? Pragniesz z odwagą sięgać po marzenia? „Możesz więcej, niż myślisz” to zbiór wizualizacji, technik relaksacyjnych i ćwiczeń oddechowych do codziennego treningu, które pomogą Ci pobudzić swój mózg i dobrze się nastawić do działania. To książka dla Ciebie, jeśli się uczysz, przygotowujesz do egzaminów, podejmujesz wyzwania, stresujesz się, chcesz się rozwijać, szukać swojej drogi i realizować marzenia. Zamieszczone w książce techniki zostały starannie wybrane, sprawdzone, a ich skuteczność potwierdzają młodzi ludzie, którzy już mieli okazję je wypróbować.

Możesz więcej niż myślisz : jak opanować stres i czuć się lepiej w szkole i w życiu /Karolina Stępień-Cach, Martyna Broda. Katowice : Wydawnictwo Debit, 2024.

ZAMÓW W DBP

Opis

Stan zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce i na świecie pogorszył się. Pandemia i wojna w Ukrainie zapoczątkowały serie dynamicznych zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych. Dodatkowym tłem tego pesymistycznego obrazu jest trwający od jakiegoś czasu kryzys klimatyczny. Fundamenty bezpieczeństwa młodzieży zostały naruszone ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Nie wiedzą, co wybrać : z jakimi lękami życiowymi zmagają się młodzi ludzie?, Zuzanna Brodzik.

"Refleksje" 2023, nr 2, s. 76-81.

Zaprezentowano różne typy osobowości oraz ich reakcje na stres, jako wskazówki dla nauczyciela na spotkanie z rodzicami.

Z jakim typem rodzica przyjdzie nam rozmawiać?, Małgorzata Szewczyk.

"Remedium" 2022, nr 7/8, s. 59-61.

5 [Pięć] sposobów na stres nastolatka, Dominika Maron.

"Charaktery" 2021, nr 11, s. 60-61.

Oswajanie dzieci z trudnymi sytuacjami związanymi z wojną może się odbywać w oparciu o literaturę dobraną stosownie do wieku dziecka. W artykule podano przykłady tytułów książek, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu rozmów o wojnie i sytacji na Ukrainie.

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? : wykorzystywanie literatury do prowadzenia trudnych rozmów, Małgorzata Swędrowska.

"Głos Pedagogiczny" 2022, nr [3] (131), s. 41-43.

Opisano zjawisko stresu i jego typologię. Wskazano na istotną rolę nauczyciela w rozpoznawaniu skłonności samobójczych uczniów i ich przeciwdziałaniu.

Nauczyciel wsparciem dla ucznia w stanie ryzyka suicydalnego (następstwa długotrwałego stresu), Maria Katarzyna Grzegorzewska.

W:."Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych. Red. nauk. Brunon Hołyst." 2021, s. [201]-211..

Otyłość młodzieży. Stres a insulinooporność.

Jak stres napędza apetyt, Katarzyna Koper.

"Charaktery" 2022, nr 12/1, s. 62-63.

Sposoby radzenia sobie ze stresem przed egzaminem maturalnym.

SOS na maturalny stres, Ewa Nowak.

"Cogito" 2020, nr 4, s. 18-19.

Promocja zdrowia psychicznego w szkole. Czynniki wpływające na stan psychiczny ucznia. Metody zapobiegania zjawisku stresu u dzieci i młodzieży.

Holistyczne podejście do ochrony zdrowia psychicznego w szkole , Małgorzata Łoskot.

"Głos Pedagogiczny" 2020, nr [6] (119), s. 23-26.

Razem z przedszkolakami Kubą i Lenką oraz ich przyjaciółmi poznajcie historie, które pokazują, że każdy jest inny. I choć w pierwszej chwili może to wywoływać niepokój, nie musi utrudniać porozumienia. [...]Opowiadania pokazują, jak można radzić sobie w codziennych sytuacjach, w których dzieci odczuwają trudne emocje wywołane: -nowymi, nieznanymi sytuacjami społecznymi, -niezrozumiałymi zachowaniami innych dzieci, -odmiennymi upodobaniami i zainteresowaniami rówieśników, -różnicami uwarunkowanymi temperamentem lub etapem rozwojowym. Opowiadania uzupełnione są o części dla dorosłych opiekunów.

Self-regulation : jak się lubić w świecie pełnym różnic : opowieści dla dzieci o tym, że różnorodność jest fajna / Agnieszka Stążka-Gawrysiak.Kraków : Znak Emotikon, 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

Odmienności stosowania strategii adaptacji do napięcia wywołanego sytuacją trudną wśród młodzieży przebywającej w zakładach resocjalizacyjnych oraz pozostających w zgodzie z normami prawnymi.

Strategie adaptacji młodzieży do napięcia wywołanego sytuacją trudną, Marcin Jurczyk.

"Szkoła Specjalna" 2021, nr 2, s. 113-126.

Przegląd dotychczasowych badań nad zjawiskiem stresu w zawodzie nauczyciela.

Nauczanie zdalne w dobie pandemii koronawirusa SARS-COV-19 a doznania stresowe w grupie nauczycieli, Karolina Pudełko, Joanna Płonka.

"Studia Edukacyjne" 2021, nr 63, s. [101]-120.

Artykuł przedstawia analizę wybranych zmiennych: prężności i komunikowania się z rówieśnikami, w zależności od radzeniem sobie ze stresem. Drugi cel artykułu to prognozowanie na podstawie wybranych zmiennych radzenia sobie ze stresem przez adolescentów, podzielonych ze względu na ich wiek. Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.

Komunikowanie się i prężność jako predyktory radzenia sobie ze stresem. Różnicująca rola wieku badanych adolescentów, Elżbieta Napora, Elżbieta Kornacka-Skwara.

"Psychologia Wychowawcza". T. 68, Nr 26 (2022), s.[5]-24

Książka 10 minut uważności jest równie praktyczna, jak inspirująca. Stanowi odzwierciedlenie niezwykłego sukcesu programu MindUP, który: - promuje proste techniki, takie jak świadome oddychanie, odczuwanie i myślenie, - w łatwych krokach pokazuje rodzicom i dzieciom, jak skupiać się na wdzięczności, uprzejmości i optymizmie w celu poprawy relacji międzyludzkich, - pokazuje, jak zwiększyć wydajność dzięki lepszej koncentracji - oraz prowadzić zdrowe emocjonalnie, szczęśliwe życie!

10 minut uważności : jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i strachem /Goldie Hawn, Wendy Holden.Warszawa : MT Biznes Sp. z o.o., 2020.

ZAMÓW W DBP

Opis

Jakie objawy mogą sugerować, że nastolatek cierpi z powodu depresji, nadmiernego lęku, uzależnienia lub zaburzeń odżywiania? Jak rozmawiać z młodymi ludźmi, by naprawdę ich zrozumieć i przekonać do przyjęcia pomocy? Na te i wiele innych niezwykle ważnych pytań odpowiedzi daje Roy Petitfils, terapeuta specjalizujący się w pracy z młodzieżą w wieku 14-20 lat. Swoją książkę kieruje zarówno do rodziców niepokojących się o swoje dzieci, jak i do nauczycieli oraz wychowawców, którzy powinni umieć zauważyć różnego rodzaju problemy swych podopiecznych i właściwie na nie zareagować.

Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją /Roy Petitfils. Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2021.

ZAMÓW W DBP

Opis

W artykule wyjaśniono pojęcia stresu i lęku. Wskazano narzędzia i style radzenia sobie ze stresem.

Stres nasz powszedni - o profilaktyce stresu w szkołach, Marta Nowakowska.

"Głos Pedagogiczny" 2023, nr [6] (143), s. 50-[53].

Przykładowe ćwiczenia dla nauczycieli i uczniów.

Mity narosłe wokół stresu : lekcja 2 rok akademicki 2023/2024, Tomasz Garstka.

"Dyrektor Szkoły" 2023, nr 11, s. 25-30.

Strategie jakie wykorzystują nauczyciele aby radzić sobie ze stresem i wyzwaniami zawodu i rozwijać się. Przedstawienie koncepcji resilience - definicje. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka dla resilience. Badania nad resilience nauczycieli.

Resilience nauczycieli - w poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników ochronnych, Magdalena Boczkowska.

"Inspiracje Daltońskie" 2022, nr 17/18, s. 32-40.

Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania z jednej strony aktualnego stanu wiedzy o wypaleniu zawodowym, szczególnie zaś podkreślenia obszarów zgodnych oraz różniących badaczy, z drugiej strony zmierza do pełniejszego wyjaśnienia zjawiska, przedstawiając istotne mechanizmy, na mocy których dochodzi do jego rozwoju.

Wypalenie zawodowe : źródła, mechanizmy, zapobieganie /Beata Mańkowska. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017.

ZAMÓW W DBP

Opis

Ćwiczenia wspierające redukcję stresu.

Nie relaksuj się. Po prostu bądź! : czyli jak nie mnożymy sobie stresu?, Olga Ambrozowicz.

"Charaktery" 2020, nr 11, s. 64-[71].

Przedstawiono problem zwiększonego ryzyka uzależnień w grupie LGBT, związany głównie z relacjami z otoczeniem społecznym.

Stres mniejszościowy a problem uzależnień, Agata Sierota.

"Remedium" 2023, nr 5, s. 12-14.

Jak wiadomo, dziecko uczy się przez naśladowanie. Nie ma innej możliwości, jeśli pragniemy nauczyć dziecko uważności – sami musimy ją praktykować, to znaczy umieć wracać uwagą do tu i teraz oraz do ciała i oddechu. Nie zawsze jest to łatwe, bo rola rodzica bywa stresująca, a porady i wytyczne, jakie otrzymują młodzi rodzice, często sprzeczne ze sobą. To dlatego ta książka uczy rodziców i dzieci świadomości ich emocji i praktyki uważności. Uczy trudnej sztuki bycia uważnym rodzicem i proponuje ćwiczenia takie jak masaże i zabawy z najmłodszymi. „Uważność małej żabki” to książka, która uczy dzieci i rodziców uważności, harmonii i zaufania.

Uważność małej żabki : ćwiczenia mindfulness dla rodziców i ich maluchów /Eline Snel.Warszawa : Wydawnictwo CoJaNaTo, copyright 2020.

ZAMÓW W DBP

Opis

Przedstawiono symptomy stresu, jego różne poziomy i sposoby reagowania na stres. Zaprezentowano możliwości wspierania ucznia w nabywaniu umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem.

Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem, Aleksandra Kubala-Kulpińska.

"Głos Pedagogiczny" 2020, nr [3] (116), s. 14-16.

Artykuł dostępny w DBP we Wrocławiu w wersji elektronicznej

Poznaj historie, które pokazują, że nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko takie, którym skończyło się paliwo, czyli energia niezbędna do radzenia sobie z rozmaitymi bodźcami.Dowiedz się, jak zmierzyć się z typowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym trudnościami takimi jak: – marudzenie przy wychodzeniu do przedszkola, – problemy w kontaktach z dawno niewidzianymi osobami, – zazdrość o rodzeństwo, – kłótnie z rówieśnikami, – drażliwość po dniu pełnym wrażeń, – unikanie mycia rąk, – kłamanie, – kłopoty z ubieraniem się.

Self-regulation : nie ma niegrzecznych dzieci : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę /Agnieszka Stążka-Gawrysiak.Kraków : Znak Emotikon, 2021.

ZAMÓW W DBP

Opis

Wskazano na istotną rolę rówieśników w procesie wspierania ucznia w kryzysie emocjonalnym. Wyjaśniono na czym polega nieformalne i formale wsparcie rówieśnicze w klasie i jak wprowadzać w szkole Program Rówieśniczego Wsparcia.

Rola rówieśniczego wsparcia wobec ucznia w kryzysie emocjonalnym lub w sytuacji traumy, Małgorzata Łoskot.

"Głos Pedagogiczny" 2022, nr [8] (136), s. 5-8.

Autorka omawia w jaki sposób metody i techniki relaksacyjne mogą wzmacniać empatię, pogłębiać samoświadomość i redukować stres oraz dodatkowo w naturalny sposób wspierać zrównoważony i harmonijny rozwój dziecka. Rozważania oparte są na programie opracowanym przez autorów książki „Empatia. Wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem” Jespera Juula i Helle Jensen.

Rola empatii i samoświadomości w rozwoju uczniów, Joanna Obuchowska.

"Sygnał" 2021, nr 6 s. 15-20.

Geneza stresu. Sposoby zminimalizowania stresu.

Jak walczyć z maturalnym stresem?, Agnieszka Czub-Czech, Kamil Czech.

"Chemia w Szkole" 2021, nr 4, s. 19-23.

Nastolatki bywają nieprzewidywalne, bardzo wrażliwe, często po prostu trudne. Domagają się autonomii, której nie umieją osiągnąć. Odpychają dorosłych, jednocześnie bardzo ich potrzebując. Oscylują między kompletnym brakiem motywacji a nadmiernym stresem. Jednego dnia są prowokujące, a drugiego cierpią z powodu lęku. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Praktyka uważności pomaga rodzicom unikać reakcji impulsywnych, dających efekt odwrotny do zamierzonego. Nastolatkom pozwala radzić sobie ze stresem i sięgnąć po to, co w nich najlepsze, łącząc witalność ze spokojem serca i umysłu.

Daj przestrzeń i bądź blisko : mindfulness dla rodziców i ich nastolatków /Eline Snel. Warszawa : cojanato?, © 2017.

ZAMÓW W DBP

Opis

Stres nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej a warunki pracy edukacyjnej. Próba poznania poziomu odczuwanego stresu oraz zidentyfikowanie czynników generujacych stres u nauczycieli pierwszego etapu szkolnej edukacji. Omówiono metodologiczne założenia badań - kategorie czynników stersogennych w subiektywnej ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zachowania dzieci jako dominujący stresor w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Stres zawodowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Stansław Korczyński.

"Kwartalnik Edukacyjny" 2019, nr 4, s. 40-62.

Opisano bajkoterapię, jako metodę pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wskazano zadania bajki oraz zasady tworzenia opowieści terapeutycznych.

Bajkoterapia jako narzędzie do pracy z dzieckiem, które doświadcza przewlekłego stresu i napięcia, Monika Litwinow-Cieślewicz.

"Psychologia w Praktyce" 2022, nr 6, s. 32-36.

Konflikt rodziców jako przyczyna przewlekłego stresu u dziecka. Wpływ stresu na zachowanie dziecka. Rola wychowawcy i pedagoga szkolnego we wspieraniu ucznia, którego rodzice się rozwodzą.

Jak wspierać ucznia w sytuacjirozwodu rodziców?, Agnieszka Kozak.

"Głos Pedagogiczny" 2022, nr [3] (131), s. 44-46.

"Życie Szkoły" 2022, nr 5, s. 10-12.

Trudności w nauce a stany lękowe dziecka. Wsparcie ze strony nauczyciela i rodzica.

Lęk w szkole : jak pomóc dziecku ?, Marta Molińska.

"Remedium" 2020, nr 10, s. 8-10.

Susan Kaiser Greenland przedstawia skuteczne metody kształtowania umiejętności skupienia u dzieci, kontrolowania emocji i reagowania na każdą sytuację ze spokojem, życzliwością i współodczuwaniem z użyciem technik mindfulness i medytacji. Autorka przedstawia w książce sześćdziesiąt prostych i przystępnych zabaw, pomocnych we wprowadzaniu uważności w codzienne życie. Rozwijane i testowane w ciągu wielu lat pracy z dziećmi oraz ich opiekunami, są one przeznaczone dla młodych osób, ale mogą bawić i uczyć również dorosłych! Susan Kaiser zachęca rodziców do samodzielnych ćwiczeń w celu kształtowania uwagi, wewnętrznego spokoju i wrażliwości na innych.

Zabawa w uważność : mindfulness i medytacja dla dzieci, młodzieży i rodzin / Susan Kaiser Greenland ; opracowanie zabaw : Annaka Harris.Łódź : Galaktyka, 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

Przedstawiono korzyści wynikające z praktykowania mindfulness dla rozwoju emocjonalnego dziecka i budowania jego odporności na stres.

Wykorzystanie mindfulness do kształtowania u uczniów umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji oraz poprawy procesów edukacyjnych, Anna Krawczyk.

"Głos Pedagogiczny" 2022, nr [2] (130), s. 77-81.

Ta książka jest znakomitym poradnikiem prezentującym nowe spojrzenie na GTD, kultową metodę Davida Allena. Została opracowana z myślą o młodych ludziach, którzy muszą sobie radzić z niespotykanym przez nich nigdy wcześniej zalewem informacji i spraw wymagających częstego podejmowania decyzji. [...]Dzięki tej książce nauczysz się: -stosować proste reguły analizowania swoich działań -planować i realizować projekty (zarówno szkolne, jak i pozaszkolne) -przygotowywać się do różnych ważnych chwil, wydarzeń i czynności -spokojnie i metodycznie podchodzić do zmiannabierać przekonania o słuszności swoich poczynań Panuj nad swoim umysłem - albo on zapanuje nad Tobą!

Getting things done dla nastolatków : jak ogarnąć wiele spraw i zyskać mnóstwo czasu /David Allen, Mike Williams, Mark Wallace. Gliwice : Helion, copyright © 2020.

ZAMÓW W DBP

Opis

Szkolne wyzwania wymagają wsparcia. Naucz swoje dziecko, jak sobie radzić, gdy emocje biorą górę, a wszystko wokół się zmienia. Poznaj historie, które mogą się przytrafić każdemu dziecku w wieku wczesnoszkolnym, jego rodzeństwu i opiekunom. Opowiadają o powszechnych trudnościach takich jak: - odreagowywanie emocji po powrocie ze szkoły - niska samoocena i niechęć do odrabiania prac domowych - dokuczanie ze strony rówieśników - silne emocje i zmiana zachowania związana z graniem w gry komputerowe Ramki dla dorosłych opiekunów pozwalają zrozumieć trudności dziecka i wesprzeć je tak, aby radziło sobie coraz lepiej i rozwijało zdolność do samoregulacji [...].

Self-regulation : szkolne wyzwania : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę/ Agnieszka Stążka-Gawrysiak.Kraków : Znak Emotikon, 2022.

ZAMÓW W DBP

Opis

Zmiany zachodzące w mózgu w wyniku długotrwałego stresu. Objawy i przyczyny stresu. Propozycje działań, jakie może podjąć nauczyciel, aby stworzyć uczniom przyjazne warunki do uczenia się i zminimalizować sytuacje stresogenne.

Chroniczny stres a funkcjonowanie mózgu, Aleksandra Kubala-Kulpińska.

"Biologia w Szkole" 2021, nr 4, s. 27-31.

W artykule wskazano propozycje ćwiczeń i metod wyciszających emocje, redukujących stres, pomagających budować relacje dziecka z terapeutą.

Jak pomóc dziecku w samoregulacji?, Krystyna Jacków-Sowa.

"Integracja Sensoryczna w Praktyce" 2024, [nr] 6, s. 31-34.

W artykule przedstawiono związki łączące presję na osiągnięcia szkolne i akademickie, odczuwaną przez uczniów i studentów, z rozwojem uzależnienia od uczenia się, uzależnienia od pracy oraz innych zaburzeń psychicznych i wzrostu częstotliwości występowania zjawisk z obszaru psychopatologii (np. samobójstw).

Presja edukacyjna a rozwój uzależnienia od uczenia się, uzależnienia od pracy oraz innych zaburzeń psychicznych, Bartosz Atroszko, Paweł Andrzej Atroszko.

"Ars Educandi (czasopismo elektroniczne)" T. 17 (2020), s. [11]-39.

Opisano zjawisko stresu i jego objawy. Wskazano w jaki sposób można zaakceptować stres, a nawet spożytkować go dla własnego samorozwoju.

Wykorzystaj energię stresu do samorozwoju, Adriana Kłoskowska.

"Biologia w Szkole" 2022, nr 1, s. 35- 39.

Jakie objawy mogą sugerować, że nastolatek cierpi z powodu depresji, nadmiernego lęku, uzależnienia lub zaburzeń odżywiania? Jak rozmawiać z młodymi ludźmi, by naprawdę ich zrozumieć i przekonać do przyjęcia pomocy? Na te i wiele innych niezwykle ważnych pytań odpowiedzi daje Roy Petitfils, terapeuta specjalizujący się w pracy z młodzieżą w wieku 14-20 lat. Swoją książkę kieruje zarówno do rodziców niepokojących się o swoje dzieci, jak i do nauczycieli oraz wychowawców, którzy powinni umieć zauważyć różnego rodzaju problemy swych podopiecznych i właściwie na nie zareagować.

Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją /Roy Petitfils. Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2021.

ZAMÓW W DBP

Opis

W artykule wyjaśniono czym jest fobia szkolna i jakie są jej przyczyny. Wskazano sposoby wspierania dziecka na terenie szkoły za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej.

Gdy szkoła budzi lęk : wsparcie ucznia z fobią szkolną, Marta Nowakowska.

"Głos Pedagogiczny" 2023, nr [2] (139), s. 39-41.

Artykuł przedstawia badanie związków, łączących samoregulację, sposoby radzenia sobie ze stresem i zachowania ryzykowne u dorastających dziewcząt. Przebadano 285 dziewcząt w wieku 14-19 lat metodą analizy korelacyjnej oraz analizy mediacji. Odnotowano pozytywne korelacje między samoregulacją a „zaangażowanymi” strategiami radzenia sobie ze stresem, a negatywne z reagowaniem bezradnością.

Związki między samoregulacją i sposobami radzenia sobie ze stresem a zachowaniami ryzykownymi dorastających dziewcząt, Magdalena Brzoza, Grażyna Katra.

"Psychologia Wychowawcza" T. 67, Nr 25 (2022), s.[5]-27.

Problematyka podjęta w treści niniejszej książki ukazuje problemy związane z funkcjonowaniem nauczycieli w roli zawodowej oraz zagrożeń wpływających na ich jakość. W publikacji znaleźć można informacje o roli i zadaniach nauczycieli, koncepcje ich rozwoju profesjonalnego, czynniki determinujące funkcjonowanie zawodowe oraz ewaluację jakości tego funkcjonowania. Wiele uwagi poświęcono wypaleniu zawodowemu jako czynnikowi zakłócającemu skuteczne realizowanie zadań wynikających z pełnionej funkcji zawodowej. Koncentruje się wokół odnalezienia i scharakteryzowania powiązań pomiędzy poziomem funkcjonowania profesjonalnego nauczycieli a poziomem ich poczucia wypalenia zawodowego.

Od zapału do wypalenia? : funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej /Jowita Synal, Jolanta Szempruch Kielce Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2017

ZAMÓW W DBP

Opis

Zjawisko stresu szkolnego a zdrowie psycho - fizyczne dziecka. Skutki nadmiernej rywalizacji i zbyt intensywnego trybu życia. Metody zaradzenia sytuacji w szkole.

Slow learning - elementy relaksacji wspomagające naukę, Aleksandra Kubala-Kulpińska.

"Biologia w Szkole" 2020, nr 6, s. 35-36.

"Głos Pedagogiczny" 2020, nr [2] (115), s. 51-52.

Analiza własnych zachowań w celu poprawy nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi. Przyczyny sytuacji stresogennych. Negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne nauczycieli.

Zacznij od siebie i stwórz żywe więzi społeczne, Adriana Kloskowska.

"Głos Pedagogiczny" 2020, nr [5] (118), s. 23-27.

Czym jest reakcja stresowa i rodzaje stresu. Źródła stresu u dzieci. Wojna na Ukrainie jako źródło dzieciecego stresu.

Psychospołeczne źródła stresu u dzieci, Małgorzata Spryszak, Agnieszka Iwanicka.

"Inspiracje Daltońskie" 2021, nr 15, s. 4-8.

We współczesnym świecie dzieci zmagają się z silnym stresem i lękiem. [...] Negatywne myśli napędzane lękiem są bardzo przekonujące, ale na szczęście da się je zmienić. Jak? Na przykład stosując techniki UWAŻNOŚCI. [...]Amy Nasamran wprowadzi twoje dziecko w magiczny świat uważności. W ciekawy i przystępny sposób wytłumaczy mu, na czym ona polega, dlaczego jest ważna oraz jak pomaga radzić sobie z fizycznymi odczuciami związanymi ze stresem i lękiem. Wspólnie wypróbujecie przyjemne techniki uważności i ćwiczenia relaksacyjne, między innymi rozluźnianie mięśni, oddychanie brzuszne, skanowanie ciała i wyobrażenie szczęśliwego miejsca.

Moje niepokoje : jak radzić sobie z lękiem i stresem, wykorzystując techniki uważności : 55 ćwiczeń dla dzieci w wieku 8-12 lat /Amy Nasamran. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne E. Zubrzycka, 2023.

ZAMÓW W DBP

Opis

Jako rodzice czasem pragniemy zredukować poziom stresu w życiu naszych córek. Czy rzeczywiście musimy to robić, czy raczej powinniśmy wyposażyć dziewczynki w umiejętności, które pozwolą im rozpoznać i zredukować napięcie i lęk? Dr Lisa Damour przedstawia nam współczesny świat dorastających dziewczyn, w których doświadczają one napięć w różnych obszarach: relacje domowe, presja w szkole, lęk oraz życie w przestrzeni wirtualnej. Autorka ukazuje, jakie działania mogą podejmować dorośli w celu ochrony swoich córek przed toksyczną presją, której nasza kultura, włączając w to samych rodziców, poddaje dziewczynki.

Pod presją : jak radzić sobie z powszechnym stresem i lękiem wśród dziewcząt /Lisa Damour. Warszawa : Mamania, copyright © 2024.

ZAMÓW W DBP

Opis

W artykule opisano na czym polega zjawisko wypalenia szkolnego u dzieci i jakie są jego objawy. Wyjaśniono czym jest stres uczniowski i syndrom wypalenia szkolnego. Wskazano jak przeciwdziałać wypaleniu uczniów.

Doświadczenie wypalenia u dzieci w wymiarze presji i stresu, Marta Majorczyk.

"Głos Pedagogiczny" 2023, nr [3] (140), s. [20]-24.

Artykuł dla dzieci o stresie: kiedy pojawia się stres, kiedy stres przeszkadza, jak sobie radzić ze stresem, kiedy stres pomaga, jak się uspokoić - ćwiczenia.

Gdzie mieszka stres?, Dorota Blumczyńska.

"Małe Charaktery" 2022, nr 4, s. 32-35.

Zły czy dobry stres? Skąd tyle tego stresu? Stresory w pracy nauczyciela. Jak się mniej stresować? O co chodzi z tym nastawieniem? Gdy odczuwamy ostry stres. Co warto robić, czyli kilka słów o profilaktyce.

Nie taki ten stres straszny, czyli jak radzić sobie z napięciem : wskazówki dla nauczycielek i nauczycieli klas I-III, Marta Młyńska.

"Życie Szkoły" 2023, nr 7, s. 18-23.

Publikacja znacznie uzupełnia wiedzę na temat funkcjonowania uczniów uzdolnionych artystycznie oraz, co więcej, wskazuje na specyfikę poszczególnych uzdolnień. Dzięki temu można określić różnice w sytuacji radzenia sobie ze stresem pomiędzy uczniami uzdolnionymi artystycznie oraz niesprofilowanymi, jak też między uczniami uzdolnionymi plastycznie i muzycznie. Wiedza ta może mieć szczególne zastosowanie w konstruowaniu programów dydaktycznych odpowiednich dla poszczególnych szkół, jak również przyczyniać się do zindywidualizowanego podejścia nauczycieli, wychowawców i rodziców do uczniów uzdolnionych. Zwiększenie świadomości na temat różnic w tym zakresie może przyczyniać się do właściwego doboru środków i metod nauczania oraz odpowiedniego ukierunkowania i rozwoju uzdolnień.

Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie /Małgorzata Kuśpit. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.

ZAMÓW W DBP

Opis

W jaki sposób wykorzystać strach - stres przed egzaminem jako siłę napędową? Omówiono fazy rozwoju stresu, sposoby radzenia sobie z nim doraźnie i długofalowo, trening autogenny Schullza.

Stres przedegzaminacyjny, Emilia Żuber.

"Sygnał" 2020, nr 4 s. 45-[49]. dod.38-40.

Wyjaśnio na czym polega metoda TRE® - Ćwiczenia Uwalniające Napięcie. Opisano ogólnopolski projekt "TRE® w szkole". Podano przykłady ćwiczeń na odreagowanie stresu dla dzieci.

Ćwiczenia TRE® jako narzędzie wspierające powrót dziecka do równowagi po stre sie i traumie, Roberta Czarnecka.

"Głos Pedagogiczny" 2022, nr [4] (132), s. 20-25.

"Życie Szkoły". 2022, nr 5, s. 18-23

Ten inspirujący i aktualny przewodnik oferuje praktyczne ćwiczenia, które dzieci w wieku 4-11 lat mogą wykonywać wraz z rodzicami. Zaczynając od wyjaśnienia, co to jest mindfulness i jak ją praktykować, książka jest skonstruowana tak, by pomóc zajętym rodzicom wspierać dzieci przez cały dzień, od pobudki – przez posiłki, kryzysy, naukę (w tym stres towarzyszący egzaminom), wyzwania związane z czasem spędzanym przed ekranem i komunikacją – do dobranocki. Te proste zadania nauczą dzieci w pozytywny sposób radzić sobie z emocjami, zwiększą ich pewność siebie i koncentrację, jak również pomogą im w przechodzeniu z klasy do klasy.

Mindfulness dla dzieci : pomóż swojemu dziecku osiągnąć spokój i zadowolenie od śniadania do dobranocki /Uz Afzal. Łódź : Studio Koloru, 2020.

ZAMÓW W DBP

Opis

W artykule przedstawiono główne stresory w pracy pedagoga i psychologa, a następnie zaprezentowano strategie radzenia sobie ze stresem.

Radzenie sobie ze stresem w pracy psychologa i pedagoga : czy szewc bez butów chodzi?, Agnieszka Wiankowska.

"Głos Pedagogiczny" 2023, nr [6] (143), s. 55-57.

Rezyliencja i samowspółczucie - fundament radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Mam do tego prawo , Magdalena Goetz.

"Głos Nauczycielski" 2020, nr 39, s. 16.

Przyczyną fobii szkolnej może być stres przed ocenianiem albo brak akceptacji rówieśników.

Szkolna fobia. (Rozmowa z Marleną Bronhard-Puchałą ),Rozmowę przeprowadziła Zuzanna Kuffel.

"Wysokie Obcasy. Psychologia dla rodziców" 2023, nr 2, s. 54-57.

Poradnik Uważne uczenie się przedstawia możliwości wykorzystania koncepcji uważności (mindfulness) zarówno w procesie uczenia się, jak i nauczania. [...]Stosowanie uważności zwiększa efektywność uczących się i nauczających, wspomaga ich rozwój osobisty, pomaga zachować dobrostan fizyczny i umysłowy, a także pomaga zredukować stres, zapobiegając np. atakom paniki czy pogorszeniu zdrowia. [...]Praktykowanie technik zawartych w książce pomoże uczniom wydobyć ich kreatywny potencjał, zwiększy elastyczność umysłową, a także rozwinie umiejętność rozwiązywania problemów i poprawi zdolność kojarzenia oraz tzw. głębokiego uczenia się. Wskazówki zawarte w książce pozwolą skutecznej wykorzystać czas przeznaczony na naukę.

Uważne uczenie się : zredukuj stres i zwiększ produktywność mózgu, by uczyć sie efektywnie / Craig Hassed i Richard Chambers.Warszawa : Studio Blok, 2018.

ZAMÓW W DBP

Opis

W artykule wskazano przykłady aktywności i zabaw przydatnych w rozwoju procesów samoregulacji u dzieci. Dotyczą one takich obszarów, jak: organizujące strategie sensoryczne, zabawy i ćwiczenia oddechowe, trening uwaźności, zabawy, które pomagają zrozumieć emocje i rozwijają samoświadomość.

Wsparcie rozwoju procesów samoregulacji u dzieci, czyli jak okiełznać emocje i stres w praktyce, Agnieszka Lemańska.

"Integracja Sensoryczna w Praktyce" 2024, [nr] 7, s. 18-24.

Przedstawiono różne techniki radzenia sobie ze stresem.

Sposoby na stres przed egzaminami, Emilia Żuber.

"Szkoła : miesięcznik dyrektora" 2020, nr 4, s. 57-60.

W artykule przedstawiono skutki długotrwałego stresu. Wyjaśniono co powoduje, że staramy się unikać stresujących sytuacji oraz jak możemy nauczyć się radzić sobie ze stresem, nie unikając go.

Ślepe zaułki unikania stresu, Agnieszka Czubak.

"Głos Pedagogiczny" 2023, nr [3] (140), s. 55-58.

Przedstawiono propozycje zadbania o higienę psychiczną poprzez stosowanie codziennych rytuałów i technik sprzyjających relaksacji.

Jak wspomóc swój układ nerwowy i ciało w radzeniu sobie z napięciem?, Beata Krokowska.

"Głos Pedagogiczny" 2022, nr [3] (131), s. 55-58.

Opisano jak działa mózg w sytuacji stresowej. Wskazano samoregulację jako istotną umiejętność w pokonywaniu stresu. Podano przykłady ćwiczeń rozwijających uważność i koncentrację.

Samoregulacja i uważność - pomoc uczniowi w radzeniu sobie ze stresem, Olga Woj.

"Głos Pedagogiczny" 2022, nr [9] (137), s. 49-53.

Monografia będzie z powodzeniem służyć środowisku naukowemu, zainteresowanemu uwarunkowaniami, profilaktyką i redukowaniem przejawów wypalania się w pracy z uczniami. Może być cenną inspiracją dla magistrantów psychologii i pedagogiki badających szkołę zarówno jako środowisko pracy nauczycieli, jak i miejsce kierowania rozwojem uczniów. Praca ma także bezdyskusyjne walory praktyczne. Pokazuje bowiem, jak humor zapobiegać może wypalaniu się w pracy z uczniami. (z recenzji dr hab. Grażyny Poraj, prof. UŁ)

Regulacyjna rola humoru w zespole wypalenia zawodowego nauczycieli /Agnieszka Kruczek.Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021.

ZAMÓW W DBP

Opis

"Nauczanie jest jednym z najważniejszych zawodów w społeczeństwie, a mimo to jest jednym z najmniej cenionych. Nauczyciele narażeni są w pracy na wiele sytuacji trudnych i obciążających, które powodują stres. Stres jako reakcja naszego ciała i umysłu na jakąś sytuację realną lub wyobrażoną jest w dzisiejszych czasach chorobą cywilizacyjną i dotyczy także innych zawodów usługowych. Jednak wymagania wpisane w zawód nauczyciela są szczególne i wysokie, ponieważ wiążą się nie tylko z nauczaniem, wychowaniem i opieką nad uczniami, ale przede wszystkim z koniecznością intensywnych i bliskich kontaktów z uczniami, w różnym wieku."fragment ze wstępu

Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej / Irena Pufal-Struzik. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020.

ZAMÓW W DBP

„Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat” to pierwszy oficjalny przewodnik po mindfulness dla nauczycieli, który pomaga im osiągnąć spokój i harmonię w codziennych działaniach. To bezpośrednio przekłada się na wyniki ich pracy i efekty nauczania. Książka zawiera proste kroki, które pomagają nauczycielom w praktykowaniu uważności na wszystkich szczeblach edukacji. Autorzy pokazują nauczane przez siebie podstawowe techniki, a także prezentują wskazówki od nauczycieli wykorzystujących praktykę uważności podczas pracy. Obszerne przykłady konkretnych działań, wskazówki i szczegółowe instrukcje pomagają zrozumieć, na czym polega praktyka uważności i w jaki sposób może pomóc w codziennej pracy nauczyciela.

Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat /Thich Nhat Hnah, Katherine Weare ; z przedmową Jona Kabat-Zinna. Warszawa : Mamania, copyright © 2018.

ZAMÓW W DBP

Opis

Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej pracy nauczyciela. Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania: -jak skutecznie wzmacniać chęć do działania? -jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami? -jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie? -jak zachować pasję do tego, co robimy? -jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem?

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli /Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.

ZAMÓW W DBP

Opis

W książce zawarto informacje o zdrowiu psychicznym, jego determinantach i zagrożeniach, a także wzmacnianiu zdrowia psychicznego według koncepcji salutogenetycznej i radzenia sobie ze stresem. Ze względu na znaczenie tego wzmacniania uwzględniono dodatkowo praktyczne wskazania dotyczące realizacji warsztatów, programów profilaktycznych i podejmowania innych działań. Publikacja „Zdrowie psychiczne. Współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania” adresowana jest w szczególności do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycieli, a także studentów kierunków przygotowujących siędo tych zawodów.

Zdrowie psychiczne : współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania /Ewa Wilczek-Rużyczka, Magdalena Kwak.Warszawa : PZWL, 2022.

ZAMÓW W DBP

Opis

Książka to przewodnik po budowaniu dobrostanu psychicznego nauczycieli i uczniów. Porusza następujące zagadnienia:motywowanie uczniów do nauki, zaburzenia nastroju wieku dojrzewania, wspieranie ucznia w rozwijaniu umiejętności zarządzania emocjami, wspieranie ucznia w radzeniu sobie z lękiem i napięciem, a także motywacja, wola i nawyki w pracy nauczyciela, kształtowanie poczucia własnej wartości, wyzwolenie z pułapki perfekcjonizmu, ćwiczenia z pozytywnego myślenia.

Jak zadbać o dobrostan swój i swoich uczniów : pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych /autorzy Aleksandra Kubala-Kulpińska, Adriana Kloskowska, Małgorzata Łoskot, Jagoda Sikora. Poznań : Forum, 2021.

ZAMÓW W DBP

Oprócz rozważań teoretycznych w książce zawarto opis techniki „Cudowne biurko”, stanowiącej praktyczną propozycję wykorzystania wizualizacji w edukacji wczesnoszkolnej. Pełni ona funkcję profilaktyczną, czyli ma na celu wskazanie uczniom drogi, jaką można podążać, aby radzić sobie z negatywnym stresem spowodowanym nauką szkolną i szkołą. Jednocześnie jej celem jest sprawienie, aby codzienne, monotonne czynności związane z uczeniem się stały się dla dzieci radością ze zdobywania różnych kompetencji. W opracowaniu dokonano również konfrontacji teorii z praktyką edukacyjną, czyli zamieszczono opinie uczniów klasy II – uczestników wizualizacji oraz ich rysunki, a także wypowiedź ich nauczycielki, która od kilku miesięcy systematycznie relaksuje uczniów za pomocą tej techniki.

Wizualizacja w radzeniu sobie z negatywnym stresem przez uczniów w młodszym wieku szkolnym : technika "Cudowne biurko" /Małgorzata Ganczarska.Opole : Uniwersytet Opolski, 2021.

ZAMÓW W DBP

Opis

Poradnik Uważne uczenie się przedstawia możliwości wykorzystania koncepcji uważności (mindfulness) zarówno w procesie uczenia się, jak i nauczania. [...]Stosowanie uważności zwiększa efektywność uczących się i nauczających, wspomaga ich rozwój osobisty, pomaga zachować dobrostan fizyczny i umysłowy, a także pomaga zredukować stres, zapobiegając np. atakom paniki czy pogorszeniu zdrowia. [...]Praktykowanie technik zawartych w książce pomoże uczniom wydobyć ich kreatywny potencjał, zwiększy elastyczność umysłową, a także rozwinie umiejętność rozwiązywania problemów i poprawi zdolność kojarzenia oraz tzw. głębokiego uczenia się. Wskazówki zawarte w książce pozwolą skutecznej wykorzystać czas przeznaczony na naukę.

Uważne uczenie się : zredukuj stres i zwiększ produktywność mózgu, by uczyć sie efektywnie / Craig Hassed i Richard Chambers.Warszawa : Studio Blok, 2018.

ZAMÓW W DBP

Opis

"Proponowana czytelnikowi publikacja stanowi specyficzne spojrzenie na sferę edukacji- jako obszar, w którym niezbędne jest podejmowanie mniej lub bardziej intensywnych oddziaływań o charakterze wsparcia, pomocy, a nawet opieki. Poruszono w niej wiele zagadnień związanych ze wspomnianą problematyką - sygnalizując zarówno te kwestie, które są dowodem zapotrzebowania na czynności wspierające w zakresie edukacji, jak i ukazując konkretne działania podejmowane w tej dziedzinie."fragment wstępuW publikacji poruszono m.in. tematykę stresu szkolnego.

Opieka, pomoc, wsparcie w edukacyjnej rzeczywistości : potrzeby i działania /redakcja naukowa Wiesława Walc.Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019.

ZAMÓW W DBP

Publikacja zawiera konspekty zajęć, które można wykorzystać m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz podczas indywidualnej pracy w domu. Autorskie warsztaty dedykowane są dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym. Mają zróżnicowany charakter: pierwszy typ stanowią ćwiczenia z relaksacji neuromięśniowej fizycznie aktywnej, drugi rodzaj jest ukierunkowany na wypracowanie obrony przed stresorami, pozostałe konspekty dotyczą dystansowania się od stresorów. Przygotowane propozycje uwzględniają zarówno potrzeby i możliwości adresatów, jak i warunki oraz zasoby instytucji wychowawczych i edukacyjnych.

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą /Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

ZAMÓW W DBP

Opis