Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

proiektuaren txostena

asi

xuhar, romero, imaz

AURKIBIDEA

[Subtítulo 0X]

01.

ARAZOAREN PLANTEAMENTUA

02.

INFORMAZIOA BILDU

0.

04.

ERAIKUNTZA

05.

EBALUAZIOA

03.

DISEINUA ETA PLANIFIKAZIOA

egin aurrera

arazoaren planteamendua

irakasleak arazo bat eman zigun, kanika bat arrapalen bidez mugitzea. baina baldintza batzuk daude, egituraren geieneko altuera 30cm da, zabalera ere 30cm eta 50 segundotan iritxi bear du
irudi onetatik interesgarriena dituen borobil oriek dira, or dembora galduko du eta orrela dembora geiagoiraungo du bidean
egin aurrera

informazioa bildu

proiektu au egiteko erabilitako material eta tresnak:-kartoia-kartoi gogorrezko tuboak-kola beroa-zerra-kuterra
kanika 30cm-ko alturatik asiko da, lenengo kurba batzuk egingo ditu borobil horietako batean bueltak eman eta zik-zak era eroriko da. Hori eta gerobeste borobil batera eroriko da eta azkenik borobil erraldoi batean bueltak emango ditu

diseinua eta planifikazioa

Contenido insertado

Tu contnido atrapa si es interactivo

Red scial

Música

Tu contenido atrapa sies interactivo

EGUNEROKOA

ERAIKUNTZA

eraikitzen ari ginenean eguneroko bat egin dugu.

ASI BERRIRO
kanika bein eta berriz bota dugu, ondo dabilela ziurtatzeko. arazo asko izan ditugu, asierako zatian abiadura gutxiegi artzen zuen eta gelditu egiten zen, hori saiesteko kurbatura batzuk jarri dizkiogu daraman inertzia ez galtzeko. irugarren zatia egiteko ez digu demborarik eman. Ikasi dudana da asieratik lanean tope aritu bear dela eta ez pentsatuz dembora dugula oraindik. Baita ere imajinazioa edUkitzea ondo dagoela baina imajinatutako hori gero egin egin bear dela eta funtzionatu egin bear duela.Asko gustatu zait proiektua.

EBALUAZIOA