Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2021-1-SI01-KA220-VET-000035905

Marketing 4 ArtistsProiect de parteneriat strategic VET

Made for europe 2024editia XVI Faza națională

Andra Naș

Liceul de arte vizuale "Romulus Ladea" Cluj- Napoca

Arte vizuale, arte decorativePictura de șevalet

Clasa a X-a B

LAVRL este o instituție de învățământ vocațional artistic din Cluj-Napoca, cu o tradiție de 75 de ani de funcționare. LAVRL are un numar de 420 de elevi cu vârste între 10 și 18 ani și 52 de profesori, nivel de studiu gimnazialșsi liceal de artă..

Author's Name

Liceul de arte vizuale Romulus Ladea

Design vestimentar

Sculptură

Ceramică

Grafică

Pictura monumentală

Pictura de șevalet

Design

Arte ambientale

Arhitectură

Filiera vocațională, profil artistic

Liceul de arte vizuale Romulus LadeaCluj-Napoca

LiceuArte vizuale și decorative

Gimnaziu6 ore de specialitate

LiceuArhitecturași design

Atestate

LAVRL

Proiecte

Ateliere

Concursuri

Made for Europe2024

Made for Europe2024

▶ Parteneriat Erasmus+ de cooperareCoordonator:School Center Srečko Kosovel SežanaParteneri:

 • Liceul de arte vizuale “Romulus Ladea” Cluj-Napoca, Romania
 • Materahub. Matera, Italia
 • In Progress, Palma de Maiorca, Spania
 • Live, Helsinki, Finlanda
 • EFVET, Belgia

Marketing 4 artistsPROGRAMULUI ERASMUS+ PENTRU VETCooperare între organizații și instituții

Susținerea profesioniștilor, a micilor structuri artistice, culturale și creative înseamnă ridicarea la un alt nivel a ecosistemelor creative și culturale, astfel încât fiecare artist și profesionist din domeniul culturii să beneficieze de cel mai bun mediu favorabil transpunerii talentului personal în creații.

Recomandarile Comisiei Europene

M4A este un proiect inovator de parteneriat strategic, finanțat prin Programul Erasmus+, care combină două obiective importante ale educației VET cu prioritățile europene. • Primul este necesitatea de a dezvolta abilitățile și competențele de marketing și antreprenoriale ale elevilor ca modalitate de a-i sprijini în găsirea unui loc de muncă pe piața muncii, în segmentul industriilor culturale și creative, în care să aibă succes; • Al doilea obiectiv este de a îmbunătăți competențele profesorilor de artă prin participarea la formarea M4A, pentru a-și dezvolta ei înșiși abilitățile antreprenoriale și de marketing.

Obiectivele proiectului

Întrebări???1.Exista lecții de marketing si antreprenoriat artistic in programele școlilor vocaționale de arte?2. Sunt interesați elevii și profesorii de astfel de conținuturi?3. Ce astfel de conținuturi i-ar intresa?
Faza I - Cercetarea onlineStudiu hibrid (cantitativ si calitativ)

1. Colectarea de informații de către parteneri, despre programele de artă VET din diferite țări europene, pentru a găsi alte bune practici și legislație.2. Aplicarea de chestionarele (interviuri cantitative) pentru a identifica nivelul cunoștințelor anterioare de marketing ale profesorului de artă și si elevilor de la liceele de arte; Măsurarea interesului profesorilor privind domeniul marketingului artistic.3. Focus grupuri (interviuri calitative)

Fazele proiectului

Faza IISuportul de curs Platforma de formare

Pe baza datelor colectate, partenerii M4A au creat un modul de învățare cu șase unități didactice cu conținut teoretic și practic, pe baza Recomandării Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții_(2018/C 189/01) Toate materialele rezultate sunt acesibile publicului ca o resursă educationala deschisă accesibilă la adresa https://m4a.erasmus4artists.eu/training.html

Fazele proiectului

Conferință națională27 noiemmbrie 2023

Faza III - Promovarea M4A

Elaborarea unei strategii pentru stimularea grupurilor țintă să implementeze metodologia M4A

Fazele proiectului

1. Suportul de curs - M4A2. Platforma de E-learning - M4A, de învățare și evaluare

Prezentare - Pr2 - Al II-lea rezultat al proiectului M4A

Conținuturilecursului care se regasesc și pe platforma
1.Relevanța educațională a produsului

Nevoi:

 • A elevilor de la liceele de artă de a dobandi cunoștinte, abilități și competențe practice, de marketing și antreprenoriat, pentru a reuși ca artist in mediul socio-economic din Romania sau UE.
 • A profesorilor de a vedea că elevul lui are succes în viață punând în practică ceea ce acesta l-a învățat
 • A familiei de a vedea succesul fiului/fiicei în carieră
 • A liceului de a facilita îndeplinirea misiunii sale
 • A comunității de a beneficia de un mediu artistic de valoare

Modulul 0 - Se adreasează profesorilor de arte continând strategii și instrumente didactice de predare/învățare/evaluareModulul 1- Analiza și studiul nevoilor, ofertei și cererii de servicii culturale și artisticeModul 2 - Definirea profilului personal. Identificarea și activarea relațiilor externe cu organizații, instituții și diverși parteneri interesațiModulul 3 - Proiectarea serviciilor de promovare, a planului de marketing și a strategiilor de comunicare pentru bunuri și servicii artistice și culturale.Modulul 4 - Monitorizarea și evaluarea activităților de promovare artistică și culturalăModulul 5 -Instrumente de aplicare, axate pe: activități practice bazate pe modelul învățării experiențiale

suportul de curs - M4a conține 6 module

Elevi și profesori

Solution

Competențe cheie

Comunicare în limbi străine

Competenţe digitală

Competenţe sociale

Sensibilizare şi exprimare culturală

A învăţa să înveţi

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat

https://m4aplatform.erasmus4artists.eu/

Accesarea platformei M4A online

Structura unui modul:1. Introducere - prezentarea generală a modulului2. Capitole (1-5 capitole)3. Gosar cu termeni4. Partea practică, cu exemple de activități care se pot realiza la ore sau individual Parcurgerea teoretică a modulelor poate dura între 1 - 3 oreDerularea activităților practice au specificat intervalul de timp recomandat

Parcurgerea MODULELOR

Se recomandă parcurgerea modulelor în ordinea prezentată pe platformă

+ După parcurgerea tuturor evaluărilor de la module se va elibera un certificat care va afișa procentul de absolvire al cursului

+ rezultatul final constă în 6 certificate/modul, în procente+ pentru absolvirea unui modul trebuie să se obțină minimum 51%+ testul pentru fiecare modul se poate da de câte ori este nevoie+ timpul de răspuns la fiecare test este nelimitat+ în total sunt 12 întrebări/test/modul

Evaluarea

Evaluarea se face pentru fiecare modul în parte

2.Transferabiliatatea produsului

1.

 • Un nou OPȚIONAL la nivel liceal
 • Să propună acest curs sa fie introdus în CDEOS (Curriculum la decizia elevilor din oferta școlară)
prin deciziea Consiliului de Administrație al școlii

Cum pot elevii de la alte licee de arte sa dobândească cunoștințe si competențe de marketing și antreprenoriat artistic utilizând platforma și suportul de curs

2.

Predare transdisciplinară
 • Să propună teme/capitole care ar putea fi integrate în materia de la orele de arte.
 • Să propună profesorilor de la alte materii să integreze unele teme practice la discipline din nucleul comun precum educația civică și etică, educația antreprenorială, educația financiară, TIC și cursurile de orientare în carieră.

3.

În activități extrașcolare
 • întâlniri cu artiști consacrați, discuții și dezbateri despre experiențele lor personale, vizitarea studiourilor lor.
 • Vizitarea galeriilor și discuțiile cu personalul acestora cu privire la procesul de selecție a artiștilor din portofoliul lor, metodele de promovare și mecanismele de valorificare a lucrărilor artistului poate fi o modalitate diferită de învățare non-formală.
 • organizarea de târguri în școala pentru promovarea creațiilor elevilor

4.

Învățare experiențială prin proiecte

- Participarea în competiții, învățarea de tip job shadowing și firme exercițiu pentru a se asigura că elevii își dezvoltă abilități specifice, cum ar fi crearea de rețele, lucru în echipă, abilități de prezentare verbală și orală. - Expozițiile și alte evenimente artistice pot fi organizate în format fizic sau online ca exerciții practice de simulare dezvoltate de elevi în activități de grup urmărind întregul proces.- Stabilirea de contacte cu firme de profil (birouri de arhitectură, design interior, design grafic, design vestimentar sau firme de producție din domeniul modei, sau industriilor creative etc...) pentru a observa desfășurarea procesului creativ în practică - Discuții cu specialiști în domeniul, arhitecți, designeri, promotori, media marketeri (persoane model) etc.

3.Caracterul practic

Implementarea săptămânii de învățare, formare și predare a oferit un feed-back in legatură cu formarea profesorilor de artă împreună cu grupul țintă final (elevii) , care a fost util pentru îmbunătățirea ulterioară a metodologiei M4A. Prin activitățile propuse în săptamâna LTTA, toate componențele metodologiei M4A au fost testate, evidențiind reacția profesorilor și elevilor și eventualele puncte slabe. Au participat18 profesori de arte, din toate organizațiile partenere și 31 de elevi, cu vârste cuprinse între 15-18 ani, 22 de la Liceul de Arte vizuale "Romulus Ladea" si 9 elevi din Slovenia de la Solski center Srecka Kosovela Sezana, pe o perioadă de formare de 5 zile.S-a lucrat în grupuri mici pentru a facilita procesul de învățare.

Testarea pr2 -LTTA - Lavrl - cluj-napoca - martie 2023

Conținuturile sunt online

Primești certificat dupa fiecare evaluare

Poți învăța oriunde și oricând

Ai exemple practice

Poți învăța singur în ritmul propriu

Poți primi rasunsuri la întrebări de la profesorii tăi

Platforma este :- în limba engleză- gratuită- structurată pe cele 6 module- lecțiile se desfășoară asincron-poate fiaccesata de profesori și elevi-activitătile propuse se pot integra in orele de specialitate

Platforma de E-learning - M4A

Solution

Accesabilitate și Tranzitia digitală

M4A

Istoria artei

Compoziție

IEducație vizuală

Atelier de specialitate

Economie

Studiul formelor în culoare

Educație antreprenoriala

Matematici financiare

TIC

Consiliere și orientareîn carieră

Limbăși comunicare

Crochiuri

4. Caracterul valorizator al produsului final

1. Suportul de curs - M4A2. Platforma de e-learning - M4A, de învățare și evaluare

Cotributia elevilor - Participarea la Focus Grup

Cotributia elevilorParticiparea LTTA si Feedback

Cotributia profesorilor-participare la Focus grup

Cotributia profesorilorFeedback LTTA

Cotributia partcipantilor la Conferința NaționalăProf de arte, artiști vizuali

Cotributia parințilorfeedback - Expoziții

Cotributia elevilorTestarea actitatilor practice

Cotributia partenerilor - continuturile modulelor- realizarea platformei- testarea platformei-sustinerea activită'ilor cu elevii- traducerea cursului in 5 limbi

4. Caracterul valorizator al produsului final

1. Suportul de curs M4A2. Platforma de e-learning - M4A, de învățare și evaluare

Activități de autocunoștere si introspecție- Analiză SWOT personală- Exerciții in oglindă (cum mă vad eu? Cum mă văd alții?- Word Art - exercițiu de creație digitală-Serie de reprezentări a imaginii de sine: EU în trecut, prezent și viitor

Realizarea Portofoliului Artistic- crearea unei identități vizuale cu imagini și text - cunoașterea instrumentelor potrivite (aplicații de grafic design și elemente de limbaj vizual, tehnici de comunicare) - selectarea și descrierea creațiilor artistice- crearea unei descrieri originale și atrăgătoare din punct de vedere vizual a profilului personal

Exemplu de activitate de învățare

Realizarea Portofoliului Model

Exemplu de activitate de învățare

ANDRA NAȘ
ANDREI TAECHASIRITHAVORN
Crearea de portofolii a elevilor

Activități de autocunoștere si introspecție - -Serie de reprezentări a imaginii de sine: EU în trecut, prezent și viitor

Expoziția ”Eu-Trecut-Prezent-Viitor”

"- Art Marketing is about finding YOU - Art Marketing is about finding WHO - Art Marketing is about sharing WHAT? - You do when you are you!"

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

Prezentare realizată deProf. Diana FrăteanuelevNaș Andra
24.04.2024@M4A

https://arteplasticecj.ro/

Mulțumim!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Alianțe pentru inovare Există două tipuri de alianțe ale organizațiilor active în domeniul VET. Alianțele pentru educație și întreprinderi promovează inovarea și îmbunătățesc dezvoltarea competențelor prin educație și formare. Alianțele pentru (punerea în aplicare a Planului de) cooperare sectorială în materie de competențe sunt proiecte mai ample care urmăresc să dezvolte strategii sectoriale în materie de competențe în cadrul „Pactului privind competențele”.

Proiecte orientate spre viitor Proiecte la scară largă care urmăresc să dezvolte metode și practici inovatoare de politici care au potențialul de a deveni integrate. Acestea sprijină ideile orientate spre viitor care răspund principalelor priorități europene, oferind, în același timp, contribuții pentru îmbunătățirea sistemelor de educație, formare și tineret.

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Proiecte de consolidare a capacității instituționaleParteneriate internaționale între organizații din țările participante la program și din țările din afara UE care nu sunt asociate la program. Acestea urmăresc să susțină relevanța și accesibilitatea instituțiilor și sistemelor din aceste țări din afara UE, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Centre de excelență profesională Platforme internaționale de colaborare formate din cel puțin opt parteneri din diferite țări. Obiectivul acestora este de a construi forme inovatoare de parteneriate care să contribuie la asigurarea calității și să ofere instrumente instituțiilor VET, pentru ca acestea să se poată adapta la nevoile sociale și economice în continuă evoluție.

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!

Got an idea?

Use this space to add awesome interactivity. Include text, images, videos, tables, PDFs... even interactive questions!Premium tip: Get information on how your audience interacts with your creation:

 • Visit the Analytics settings;
 • Activate user tracking;
 • Let the communication flow!