Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1.Descriptions and stories of our planet

2. Relevant international women

3.Poems of Pi Number and other poems

4. Our regional sports

5.knowing Our citizens

welcome to OUR library

This library include all the books that we have created in our planet.

6.Architecture and renowable energies

1.Descriptions and other stories

This is a book about stories of our planet in Spanish, Turkish, Poland and RomanianHere you will find not only creative descriptions but also different stories and information about our planet. You can also see our special fauna.Let's read!

By SP-MIRA-1A-4R04

By TU-UAO-6A-N3C4T1

11A AROA, PACO Y JUANA

By SP-MIRA-1A-4DR14N4, SP-MIRA-1A-JU4N & SP-MIRA-1A-V4L3R14

By TU-UAO-6A-N3C4T1

By SP-MIRA-1A-N4h0my,SP-MIRA-1A-3mm4,SP-MIRA-1A-4br4h4mandSP-MIRA-1A-M4r14n

By SP-MIRA-1B-J0RD4NSP-MIRA-1B-s3b4st14nSP-MIRA-1B-4Y0Z3

By SP-MIRA-1B-G4r03

By SP-MIRA-1B-G4r03

By SP-MIRA-1B-Cr1st0SP-MIRA-1B-D4n13l,SP-MIRA-1B-B4rb4r4

By SP-MIRA-1B-S0f14SP-MIRA-1B-M1r1amSP-MIRA-1B-Cynth14andSP-MIRA-1B-4dr14n

By SP-MIRA-1B-S0f14SP-MIRA-1B-M1r1amSP-MIRA-1B-Cynth14andSP-MIRA-1B-4dr14n

By SP-MIRA-1B-3r1kSP-MIRA-1B-Sh41l4andSP-MIRA-1B-4l1c14

By SP-MIRA-1B-3r1kSP-MIRA-1B-Sh41l4andSP-MIRA-1B-4l1c14

By SP-MIRA-1B-3r1kSP-MIRA-1B-Sh41l4andSP-MIRA-1B-4l1c14

By SP-MIRA-1C-S0f14SP-MIRA-1C-Br14nn4

By SP-MIRA-1C-S4r4ySP-MIRA-1C-Y3n31SP-MIRA-1C-4hyd14r4

By SP-MIRA-1C-S4r4ySP-MIRA-1C-Y3n31SP-MIRA-1C-4hyd14r4

By SP-MIRA-1C-L31r3SP-MIRA-1C-Yl3n14SP-MIRA-1C-4l3j4ndr0SP-MIRA-1C-3l14s

By SP-MIRA-1C-L31r3SP-MIRA-1C-Yl3n14SP-MIRA-1C-4l3j4ndr0SP-MIRA-1C-3l14s

By SP-MIRA-1C-4h1n04SP-MIRA-1C-Y4r3ySP-MIRA-1C-Ju4nD4v1d

By SP-MIRA-1C-4h1n04SP-MIRA-1C-Y4r3ySP-MIRA-1C-Ju4nD4v1d

By SP-MIRA-1C-X3r4chSP-MIRA-1C-41t0rSP-MIRA-1C-D4n13l

By SP-MIRA-1C-X3r4chSP-MIRA-1C-41t0rSP-MIRA-1C-D4n13l

By SP-MIRA-1C-X3r4chSP-MIRA-1C-41t0rSP-MIRA-1C-D4n13l

By SP-MIRA-1C-S0lSP-MIRA-1C-1k3rSP-MIRA-1C-M4t14s

By SP-MIRA-1C-S0lSP-MIRA-1C-1k3rSP-MIRA-1C-M4t14s

By SP-MIRA-1C-S4y4r4SP-MIRA-1C-Cr1st14n

By SP-MIRA-1C-S4y4r4SP-MIRA-1C-Cr1st14n

By SP-MIRA-1C-S4y4r4SP-MIRA-1C-Cr1st14n

By SP-MIRA-1E-N3R34

By SP-MIRA-1E-N3R34

By SP-MIRA-1E-N3R34

By SP-MIRA-1E-J3N3SS3YSP-MIRA-1E-HUG0GSP-MIRA-1E-L1NCY

By SP-MIRA-1E-J04QU1NSP-MIRA-1E-NUH4C3TSP-MIRA-1E-31TH4NSP-MIRA-1E-V4L3NT1N4

By SP-MIRA-1E-P4TR1C14SP-MIRA-1E-R3B3C4SP-MIRA-1E-Y3R0B3SP-MIRA-1E-J4SM1N4

By SP-MIRA-1D-L1LYSP-MIRA-1D-V4L3R14SP-MIRA-1D-4R14DN3

By SP-MIRA-1D-M1GU3LSP-MIRA-1D-N3ST0RSP-MIRA-1D-J0SEJ4V13R

By SP-MIRA-1C-S4y4r4SP-MIRA-1C-Cr1st14n

By SP-MIRA-1D-4L4NSP-MIRA-1D-D4V1DSP-MIRA-1D-4DR14N

By SP-MIRA-1D-1R14SSP-MIRA-1D-K4YL3SP-MIRA-1D-D41X4

By SP-MIRA-1D-L14MSP-MIRA-1D-J3SÚSSP-MIRA-1D-JESÚSM4NU3L

By SP-MIRA-1D-LY0N3LSP-MIRA-1D-D4N13L4SP-MIRA-1D-S0F14

By SP-MIRA-1D-GL0RYSP-MIRA-1D-J0S3SP-MIRA-1D-S4NT14G0

Yeşil Gezegen’in derin ormanlarında yaşayan bir kadın vardı. Adı Leyla’ydı. Leyla, doğanın içinde büyümüş, ağaçların altında uyumuş ve kuşların şarkılarına kulak vermişti.Bir gün, Leyla ormanda yürürken bir gizemli ışık huzmesi gördü. Işığın peşinden gitmeye karar verdi.Leyla’nın yaşadığı orman, zamanla daha da yeşillendi. Kuşlar, çiçekler ve ağaçlar, onun sevgisiyle büyüdü. Leyla, Yeşil Gezegen’in koruyucusu olarak yaşamını sürdürdü. Ve her gün, yeşilin büyülü dünyasında mutlu bir şekilde dolaşırdı.

Bir zamanlar, uzak bir galakside, Yeşil Gezegen adında bir dünya vardı. Bu gezegen, tüm canlıların doğal bir uyum içinde yaşadığı bir cennetti. Burada bitkiler, hayvanlar ve insanlar bir arada barış içinde yaşıyordu. Yeşil Gezegen’in en büyük özelliği, her şeyin yeşil olmasıydı. Ormanlar, çimenlikler, göller ve denizler, tüm tonlarıyla yeşilin büyülü bir dansını sergiliyordu. İnsanlar bu renk cümbüşünün içinde mutlu bir şekilde yaşarlardı.

By TU-UAO-6A-N3C4T1

By TU-UAO-6A-Ç1N4R

Ece, bitkilerle konuşabilen bir kızdı. O, bitkilerden ormanın nasıl yeniden canlandırılacağını öğrendi. Ali, hayvanlarla iletişim kurabilen bir çocuktu ve onlardan doğayı koruma yollarını dinledi. Maya, suyun dilinden anlıyor ve kirliliğin nasıl temizleneceğini biliyordu. Emir ise yenilenebilir enerji konusunda oldukça bilgiliydi ve güneş panelleri, rüzgar türbinleri gibi çevre dostu enerji kaynakları hakkında arkadaşlarına bilgi verdi.Kahramanlarımız, öncelikle köylerindeki insanları doğanın önemi hakkında bilinçlendirmeye başladılar.

Bir zamanlar, uzak bir gezegende, Yeşil Dünya adında bir yer vardı. Bu gezegen, rengarenk çiçeklerin, yemyeşil ormanların ve berrak suların olduğu, hayvanların ve insanların barış içinde yaşadığı bir cennetti. Ancak, zamanla Yeşil Dünya’nın insanları doğayı unutup, daha fazla şey istemeye başladılar. Fabrikalar, arabalar ve aşırı tüketim doğanın dengesini bozdu. Ormanlar azaldı, nehirler kirlendi ve hayvanlar evlerini kaybetti. Bu duruma üzülen küçük bir grup çocuk, Yeşil Dünya’nın Kahramanları olmaya karar verdi. Aralarında Ece, Ali, Maya ve Emir vardı. Her biri farklı yeteneklere sahipti ve doğayı kurtarmak için bir araya geldiler.

By TU-ACS-9D-N1L

By TU-ACS-9D-N1L

Ve böylece, Yeşil Dünya yine renklerine, neşesine kavuştu. Ormanlar, hayvanlar, nehirler ve insanlar barış içinde yaşamaya devam etti. Yeşil Dünya’nın Kahramanları ise, gezegenlerini korumanın ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın önemini herkese göstermiş oldular.

Atölyeler, seminerler düzenleyerek herkesi çevre koruma çalışmalarına katılmaya teşvik ettiler. Köydeki herkes, Yeşil Dünya’nın Kahramanları’nın liderliğinde, ağaç dikmeye, nehirleri temizlemeye ve atıkları geri dönüştürmeye başladı.Birkaç ay içinde, köylerinde büyük değişiklikler gözlemlendi. Kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi, nehirlerin suyu temizlendi ve hayvanlar evlerine geri dönmeye başladı. İnsanlar, doğayla uyum içinde yaşamanın mutluluğunu yeniden keşfetti.Yeşil Dünya’nın Kahramanları, başka köylere de giderek onları çevre koruma konusunda bilgilendirdi ve bu sayede tüm gezegen yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Çocuklar, doğayı korumanın ve onarmanın, herkesin katkısıyla mümkün olduğunu kanıtladılar.

By TU-ACS-9D-N1L

By TU-ACS-9D-N1L

RO--SGC-6A-D3n1s4

RO-SGC-6A-4ndr4

Peace Planet Peace Planet is a utopian world, known across the galaxy for its harmony, advanced technology, and the well-being of its inhabitants. This idyllic planet is characterized by its breathtaking landscapes, where nature and human innovation coexist together. Peace Planet boasts diverse ecosystems ranging from lush forests and serene lakes to majestic mountains and vibrant coral reefs. The air is clean, the waters crystal clear, and the skies often display mesmerizing auroras. The planet's climate is carefully regulated to ensure optimal living conditions for all forms of life The society on Peace Planet is built on principles of equality, respect, and cooperation. Education with a focus on empathy, creativity, and critical thinking. Technology on Peace Planet is incredibly advanced eco-friendly. Renewable energy sources power cities that blend into the natural landscape, featuring green buildings covered in plants and trees. Transportation is efficient and sustainable, with high-speed magnetic trains and electric vehicule. The Peace Planet is a place where peace, cooperation, and the happiness of the citizens are very important..

Animals on the Peace Planet 1. Doves: Symbolizing peace and harmony, doves are gentle creatures that coo softly and build their nests in serene places. 2. Deer: Graceful and calm, deer move quietly through the forests, embodying tranquility and gentleness. 3. Butterflies: With their delicate wings and vibrant colors, butterflies flutter peacefully among the flowers, representing transformation and beauty. 4. Elephants: Known for their wisdom and peaceful nature, elephants roam the land in close-knit family groups, showing empathy and care for one another. 5. Dolphins: Intelligent and playful, dolphins swim in the oceans, often seen helping each other and displaying social bonds that reflect cooperation and joy. 6. Pandas: With their gentle demeanor and slow movements, pandas spend their days eating bamboo and resting, symbolizing peace and relaxation. 7. Hummingbirds: Tiny yet energetic, hummingbirds hover gracefully as they feed on nectar, embodying lightness and harmony in their surroundings. 8. Koalas: These calm and cuddly animals sleep for most of the day, representing relaxation and a stress-free life. 9. Peacocks: symbolizing the beauty of diversity. 10. Turtles: Slow-moving and serene, turtles carry their homes on their backs, representing a peaceful and unhurried existence. On the Peace Planet, all animals live in harmony, respecting each other's space and coexisting without fear or conflict.

TU-HAAAL-M3L1S

CTU-HAAAL-M3l1s

In a distant galaxy, there lies a mysterious planet named Serendipia. Covered in endless greenery, Serendipia hosts a variety of species. Its diverse ecosystems include lush forests, clear lakes, sparkling rivers, and towering mountains. But the most remarkable feature of Serendipia is the harmony among its natural elements. The inhabitants of Serendipia work diligently to preserve the planet's riches. They respect nature and strive to maintain its balance. Each species protects its own ecosystem and coexists harmoniously with others. One day, a mysterious spaceship lands on Serendipia. The scientists aboard begin to explore the planet's unique ecology.

However, unaware of the fragility of Serendipia's ecosystem, they inadvertently start to disturb its natural balance. The locals unite to protect their planet's beauty and balance. Using the power of nature, they warn the scientists and demonstrate the planet's vulnerability. Realizing their mistakes, the scientists decide to collaborate with the locals to preserve Serendipia's natural balance. The inhabitants warmly welcome the space travelers and show them the planet's wonders. When the scientists depart from Serendipia, they carry with them a newfound understanding of the importance of preserving the planet's delicate balance. Serendipia remains peaceful and abundant with natural beauty, as everyone cherishes and cares for

2. Relevant international women

This is a book about most important women in our planet.Here you will find different explanations of these relevant females.Let's read!

By SP-AB-2A-JUL10

By SP-AB-2C-S4R4

By TU -UAO-1E-3D4

By SP-AB-2C-B4NGU3R0

By TU -UAO-6A-3D4 Y4ĞMUR

By TU-UAO-5A-4YŞ3

By TU -UAO-1E-3D4

By TU-UAO-5A-B3R4T

By TU -UAO-5A-1RM4K

By TU-UAO-5A-4YŞ3

By TU-UAO-5A-B3R4T

TU-ACS -9B-B3R4T

TU-ACS -9D-C4N4N

TU-ACS -9D-3MR3

TU-ACS -9B-F4TM4

TU-ACS -9D-3YLÜL

3. Poems of Pi Number

This is a book about poems about Pi Number in different languages.Here you will find different poems of Pi Number.Let's read!

Happy Pi DayPi, the mystical number, so divine, Three-point-one-four, an endless line. Circles dance, their secrets unfurl, Infinite and irrational, a mathematical pearl. On this day, we celebrate its grace, With pies and laughter, we embrace. From crust to filling, sweet and tart, Pi Day joy fills every heart. So raise your forks, let's toast the Pi, A constant that stretches to the sky. Whether math lover or dessert devotee, Happy Pi Day to you and me!

By TU-UAO-5A-1RM4K

Happy Pi DayPi, the mystical number, so divine, Three-point-one-four, an endless line. Circles dance, their secrets unfurl, Infinite and irrational, a mathematical pearl. On this day, we celebrate its grace, With pies and laughter, we embrace. From crust to filling, sweet and tart, Pi Day joy fills every heart. So raise your forks, let's toast the Pi, A constant that stretches to the sky. Whether math lover or dessert devotee, Happy Pi Day to you and me!

PIIn the realm of numbers, where circles play, A special day arrives, come what may. It's Pi Day, my friends, a mathematical delight, When 3.14 dances through the starry night. The ratio of a circle's girth to its span, Pi, the enigma, defying our plan. Endless and irrational, it spirals away, A transcendental waltz, forever in sway. We celebrate this constant, both quirky and grand, With pies and puns, across the land.

By TU-UAO-5A-1RM4K

By TU-UAO-5A-1RM4K

Pi, sonsuz bir sayıdır, Çemberin çevresini hesaplar. Üç nokta bir dört, Matematiğin gizli kahramanıdır.

PiPi sayısı üç yanlış, Dairesel dünyada saklı. Çemberin çevresi, alanı, Onunla hesaplanır gizli.

By TU-UAO-5A-S3VG1

By TU-UAO-5A-1RM4K

Pi, sonsuz bir dansın rakamı, Dairesel sırların gizemi. Üç nokta bir döngü, sonsuzlukla kucaklaşır, Matematiğin büyülü bir tebessümüdür.

By TU-UAO-5A-4YŞ3

**3.14** başlar, ardından devam eder, Sayılar sıralanır, sonsuz bir yolda. Çemberlerin dilinde, bir sır saklıdır, Pi, her çeviride bize gülümser.

By TU-UAO-6A-C3R3N

RO-SGC-6A-4NDR4

RO-SGC-6A-4NDR4

RO-SGC-6A-D4m4r1s

RO-SGC-6A-D4m4r1s

PIBir p sesi, p girer akıyorken bu parçam, kaydı hiç olmuş patlamış filtresiz ağzımda yeşerecek acı mı acı şarkılar düşü titrek es, yarmış suyu son tan vaktinde kuş ve yeniden

PIA p sound, p enters while it flows My piece has never been recorded exploded in my unfiltered mouth Will bitter songs bloom? blow the dream tremblingly, split the water bird at last dawn and again

By TU-ACS-9D-4RD4

By TU-ACS-9D-3L1F

π POEM

The number Pi infiniteI like itvery muchIt's so so so longthat although I would have liked very verymuch to tell itAnywayIf I think about this beautiful numberthe words I forgetto my green planet I inviteto this wonderful, beautiful and large infinite number.

By SP-AB-2A-3L3N4

π POEM

π POEM

With number Pian infinite numberwe make a very beautiful planetwith that comma and comma numbercalculating it will take us a little, whilewith 3,141516..., I don't know which one it isI better put the symbol and I'll finish.π

π POEM

By SP-AB-2C-C4TH4YS4

Megalovania is ourgreenplanet, and it's createdby2nd ESO C. It's notlike the rest of the planets, because wedo notcontaminate it. It's a sustainable planetas you can see. That'swhy you seeit's green, with trees anda lot of differentnew species of animals.And well, this is our new planet called MegalovaniaWe hope you enjoyed reading this poem.

By SP-AB-2C-N04

π POEM

POEMA A π

El número pi cuenta una historia de amor.De la longitud y el diámetro, es esa relación. Es como un poder, se siente como cualquier.es un querer tan bonito, que lo expresamos con un número infinito.Tres coma catorce lo suelen llamar, aunque con una letra griega escrito lo verá.jamás lo vas a poder cronometrar, porque en un parpadeo de ojos te lo aprenderás.Te costará y te costará, pero nunca te rindas, que el destino algún día te dirá: "perdiste tiempo estudiando un número infinito, pero gracias a eso es tu favorito.

By SP-AB-2C-4L3J4NDR0

By SP-AB-2C-4L3J4NDR0

MY GREEN PLANETGREEN PLANET, BEAUTY UNBOUNDNATURE'S EMBRACE, ALL AROUNDFORESTS,RIVERS, MOUNTAINS HIGH,INFINITE PEACE UNDER THE SKYTU-HAAAL-S3N4

YEŞİL DÜNYAGökyüzü mavi, kuşların kanadı, Rüyaların yolu, sonsuzluğun adı. Bir bakışta sevdim, kalbimde yandı, Hayatın renkleri, dünyamızın tadı.

YEŞİL GEZEGENYeşil gezegen, doğanın kucakladığı, Rüzgarın şarkısını söylediği yer. Ağaçlarla dans eder, kuşlarla güler, Hayatın yeşil yüreği, dünyamızın ser.

By TU-UAO-5A-1RM4K

By TU-UAO-5A-S3VG1

4. Our sports

This is a book about our planetary sportsHere you will find different sports practicing in our planet: name of the sports and rules, equipments.Let's read!

By TU-UAO-6A-3D4 Y4ĞMUR

By SP-MIRA-1C-S4r4y

By SP-MIRA-1C-S0ph14

By SP-MIRA-1C- YL3N14

By SP-MIRA-1C- Y3N3B1

By SP-MIRA-1C- L3IR3

By SP-MIRA-1C- D4N13LA

By SP-MIRA-1C- NHUR

By SP-MIRA-1C- 1LBA

By SP-MIRA-1C- M4T14S

By SP-MIRA-1C-K1K3

By SP-MIRA-1C- BR14NNA

By SP-MIRA-1C- S4Y4R4

By SP-MIRA-1D-4L4N

By SP-MIRA-1C- YL3N14

By SP-MIRA-1B- cr1st0

By SP-MIRA-1B-L30

By SP-MIRA-1B-3R1K

By SP-MIRA-1B-C1NTH14

By SP-MIRA-1B-S4R4

By SP-MIRA-1B-S4MU3L

By SP-MIRA-1B-B4RB4R4

By SP-MIRA-1B-4DR14N

By SP-MIRA-1A- S4NDR4By SP-MIRA-1A- Z03By SP-MIRA-1A- C4RL4

By SP-MIRA-1D ALAN

By SP-MIRA-1D- MIGUEL

By SP-MIRA-1D- LYONEL

By SP-MIRA-1C- DANIELA

By SP-MIRA-1D N3STOR

By SP-MIRA-1D D41X4

By SP-MIRA-1D J3SUS

By SP-MIRA-1D L14M

By SP-MIRA-1D-V4L3R14

By SP-MIRA-1D- S0F14

By SP-MIRA-1D S4R4H-

By SP-MIRA-1D- N1C0L3

By SP-MIRA-1A-4R04

By SP-MIRA-1A-N1C0L3By SP-MIRA-1A-JU4NBy SP-MIRA-1A-M4R14M

By SP-MIRA-1A-4BR4H4MBy SP-MIRA-1A-N40MY

By SP-MIRA-1A- 41M4R4By SP-MIRA-1A- 3MM4By SP-MIRA-1A- G4BR13L

By SP-MIRA-1A- 4DR14N4By SP-MIRA-1A- 4D4YBy SP-MIRA-1A- 3M1LY

By SP-MIRA-1A- G1S3LBy SP-MIRA-1A- V4L3R14By SP-MIRA-1A- LUC14

By SP-MIRA-1A- 4L4NBy SP-MIRA-1A- 4L3J4NDR4By SP-MIRA-1A- S4R4

By SP-MIRA-1A- 14NBy SP-MIRA-1A- P40L4By SP-MIRA-1A- J4V13R

By SP-MIRA-1A- S4MB4By SP-MIRA-1A- S4M4NTH4By SP-MIRA-1A- D4N13L4

BySP-MIRA-1D-S4NT14G0

BySP-MIRA-1D STEF4N1

By SP-MIRA-1D-B4RB4R4

By SP-MIRA-1D LUC14

BySP-MIRA-1E-HUGO S

BySP-MIRA-1E N0H3LY

By SP-MIRA-1EL1NCY-B4RB4R4

By SP-MIRA-1D LUC14

BySP-MIRA-1E Y4R4

By SP-MIRA-1E L1NCY

BySP-MIRA-1E-R3B3C4

BySP-MIRA-1E 4R14DN4

BySP-MIRA-1E LUC14

By SP-MIRA-iE 4L14NN4

BySP-MIRA-1E-N3R34

BySP-MIRA-1E Y3R0B3

BySP-MIRA-1E S0F14

By SP-MIRA-iE J4SM1N4

BySP-MIRA-1E-HuG0

BySP-MIRA-1E N1C0

BySP-MIRA-1E RUB3N

By SP-MIRA-iE G14NM4RC0S

BySP-MIRA-1E-D4V1D

BySP-MIRA-1E N31Z4N

BySP-MIRA-1E J04QU1N

By SP-MIRA-iE 31TH4N

5. KNOWING OUR CITIZENS

This is a book about knowing our citizens.Here you will find different aspects of his/her lifes that each citizen discovered in the exchange of letters.Let's read!

By SP-MIRA-1E-P4TR1C14

You can include the activity 4.2. Who are you? using the info that they can read in the letters of their peers.You can make pictures of the writings of your students or maybe the digital documents (if they use Canva or similar) in EnglishHer name is SP-MIRA-1A-4R04. She is Spanish. She is 12 years old. She like swimming, dancing and reading mistery books.She is keen on Maths and Geography. Her favourite color is green. She use to wake up at 6:30 in the morning. She goes to school at 7:30. She spends 6 hours in her high school. She is in 1ºESO. This is her first year in her high school. She lives in Tenerife, Canary Islands.After lessons she arrive at home at 16:00. She has lunch in the high school. She goes to swim twice a week. She is in a swimming team.This is an example. REMEMBER TO CHANGE THE CODIFICATED NAMES AT THE END (IT'S HIGHLIGHTED IN GREEN AT THE RIGHT CORNER OF THIS PAGE):BY.......

By TU-UAO-5A-B3R4T

By TU-UAO-6A-3D4

Her name is D4n13l4, She is 12 years old and from Tenerrife. She has got one brother and one dog. She gets up at 6:00 in the morning. She has breakfast. Then she goes to from school 08:10to 2:10. After school, she does homeworkand helps mother. She chatcs with her friends. She is planning to take kick boxing lesson.

His name is M4t1us, he is 12 years old and from Tenerrife. He gets up at 07:15 in the morning. She has breakfast. He eats breakfast. he goes school by bus. He leaves school by 14:10. He likes common animals and mathematics.

By TU-UAO-5A-B3R4T

By TU-UAO-6A-3D4

Her name is D4n13l4, She is 12 years old and from Tenerrife. She has got one brother and one dog. She gets up at 6:00 in the morning. She has breakfast. Then she goes to from school 08:10to 2:10. After school, she does homeworkand helps mother. She chatcs with her friends. She is planning to take kick boxing lesson.

His name is M4t1us, he is 12 years old and from Tenerrife. He gets up at 07:15 in the morning. She has breakfast. He eats breakfast. he goes school by bus. He leaves school by 14:10. He likes common animals and mathematics.

By TU-UAO-6A-4N1L

By TU-UAO-5A-3s3NGÜL

His name is M1gu3l, he is 13 years old and from Tenerrife. He has't got brother and sister. He gets up at 6:00 in the morning. He has breakfast. Then he goes to from school 08:10 to 2:10. After school, he goes to football training. Sometimes he chats with his friends. He plans to go parties.

Her name is 1r41S She is 12 years old. She is from Tenerrife. She has one sister. Everyday she gets up 06:30 in the morning and she has breakfast. Then she goes to school. She studies from 08:10 to 02:10. After school, She goes to her room and does her homeworks. She plans to take volleyballs course.

By TU-UAO-6A-S3VG1

By TU-UAO-5A-Y4ğMUR

Her name is 41B4. She is 13 years old. She has one brother. Everyday, she gets up at 06:30 in the morning and she has breakfast. She goes to school. She walks to school. In her house she feeds animals. She watches TV. She has dinner. She likes K-pop.

His name is K1K3. He is from Tenerrife. He is 12 years old. He has one brother. He gets up at 07:00 o'clock. He has breakfast. After school he goes to home. He likes football. His favourite subject is math. He likes football. He likes video games.

By TU-UAO-6A-3PR4L

By TU-UAO-5A-K3R3M

Her name is S4Y4R4. She is 12 years old. She is from Tenerrife. She has got two brother and one sister. Five days a week she gets up 6:30 in the morning, she brushes her teeth and she goes to hight school. She does her homework and has lunch. Her favourite subjects are English and Maths. She prefers reading book, listening music, playing computer games and chat. She lives with mother and dog. She likes salad, meat, rice... She doesn't like fish and vegetables.

His name is 1BR4H1M. He is 12 years old and he lives in Tenerrife. His favourite color is green, He likes pizza. He likes tigers. He gets up seven o'clock, He get dressed and go to school. when he leaves to school go to in his house. He does his homeworks. He has shower. He likes football. He go to bed at 09:00.

By TU-ACS-9D-SU43

By TU-ACS-9D-3MR3

His name is P3dr0 N4h1m. He is 14 years old and he is a soccer player He is from Santa Cruz de Tenerife and what he likes likes most about Tenerife is the Teresitas. What he likes is sports. His hobbies are going out with his friends. He likes watching a tiktok. His favourite food is macaroni and meat.

Her name is L31R3. She is from Spain Santa Cruz de Tenerife. She is 13 years old. Her hobbies are watching soccer,shopping, putting on makeup, sleeping. She hates Real Madrid, Madrid fans, vegatables. Her favourite color is blue and red becauses they are colors of her soccer team. She doesn't read books. Her favourite animal is dog because she thinks it is a very pretty animal.

By TU-ACS-9B-4SY4

By TU-ACS-9D-N4Z

Her name is L14NNY. She lives in tenerife, Canary. Her nationality is Cuban. She is 13 years old. In her free time, she likes meeting her friends, dancing, playing. She really likes dancing, mucis and sports. Her favourite color is purple, her favourite food is pizza because it is delicious. Her favourite music groups are BTS and STRAY KIDS. Her favourite actor is Lee Jong Suk. Her favourite sports is basketball and her favourite animal is the dog. Her daily routime is getting up at 7 in the morning, getting ready and going to school. She leaves at 2, she goes home and starts doing her chores, when she finishes she sometimes goes out and play sports or watch anime and K-dramas them she takes a bath, has dinner and goes to sleep and thats her routine.

Hello, her name is Lun4 and she is from Spain, Tenerife. She is 13 years old, she likes doing kick boxing and listening to music, she likes spending time with her best friend. She hates going to class and getting up early. Her favourite color is purple. Her favourite food is French fries, she doesn't have a favourite movie and her favourite singers are Beny JR and Morad. Her favourite sports are kick boxing and boxing. Her favourite animal is the hairless cat.

TU-ACS-9B-Y4ĞMUR

By TU-ACS-9D-Ş3YM4

She is a student of z0c of Anoues Bello High School. Her name is n04 and She is 13 years old.She loves reading, specially the book that have a lot of pages. It can sound strange, but is the thing She loves the most. Her favourite color is pink, her favourite food is sushi Delicious! In her free time, If she doesn't want to read, She watches the best serie in the world. "Gilmone Gines" It's a litle bit old but she loves it.

Her name is 3v4, Sheis from Venezuela Zulia state, She is 13 years old, She likes dancing, modeling,acting,makeup and cooking, because it relaxes her and clears her mind, She loves animals, She likes to get good grades She is an outgoing and sociable person, she is very friendly, She has a strong character, but she's loving, She is responsible. and perfectionist, her favourite color is purple

RO-SCG-6A-4ndr334

RO-SGC-6a-K4rl4

RO-SCG-6A-G30rg14n4

RO-SGC-6a-S31

4RO-SGC-6A-1S414

RO-SGC-6A-D3N1S4

RO-SGC-6A-4ndr4H

RO-SGC-6A-D4r15

RO-SGC-6A-ST3F4N14

Ro-SGC-6A-4ndr31

1RO-SGC-6A-4nton1o

RO-SGC-6A-D4m4r1s

1RO-SGC-6A-P3TR1SOR

RO-SGC-6A-1o4n4

14

SP-MIRA-1B-4DR14N

SP-MIRA-1B-CR1ST0

14

SP-MIRA-1B-c1nth14

SP-MIRA-1B-N3R34

SP-MIRA-1B-S0F14

SP-MIRA-1B-S4R4

SP-MIRA-1B-CR1ST0

SP-MIRA-1B-4DR14N

SP-MIRA-1B-Y4SM1N3

SP-MIRA-1B-4DR14N

SP-MIRA-1B-4DR14N

SP-MIRA-1B-4DR14N

SP-MIRA-1B-4DR14N

SP-MIRA-1A-G1S3L

SP-MIRA-1A-4R04

SP-MIRA-1A-Z03

SP-MIRA-1A-N40MY

SP-MIRA-1A-S4MB4

SP-MIRA-1A-S4R4

SP-MIRA-1A-JU4N

SP-MIRA-1A-S4NDR4

SP-MIRA-1A-14N

SP-MIRA-1A-C4RL4

SP-MIRA-1A-P40L4

SP-MIRA-1A-D4N13L4

SP-MIRA-1A-4L4N

SP-MIRA-1A-4L3J4NDR4

SP-MIRA-1A-Y4N3R1

SP-MIRA-1A-LUC14

SP-MIRA-1A-3M1LY

SP-MIRA-1A-G4BR13L

SP-MIRA-1A-N1C0L3

SP-MIRA-1A-4D4Y

SP-MIRA-1A-41M4R4

SP-MIRA-1A-V4L3R14

SP-MIRA-1A-3MM4

SP-MIRA-1A-4DR14N4

SP-MIRA-1A-S4M4NTH4

SP-MIRA-1A-J4V13R

RTU-HAAAL

Tu-HAAAL-1

RTU-HAAAL

Tu-HAAAL-1

TU-HAAAL

TU-HAAAL-1

TU-HAAAL

TU-HAAAL-1

6. Architecture and renowable energies

This is a book about our architecture, showing our typical architecture connected to the use of renowable energies in our planet.Let's see!

SP-MIRA-1A-41m4r4

SP-MIRA-1A-S4ndr4

Futuristic City

Croqueta Neighborhood

SP-MIRA-1A-LUC14

SP-MIRA-1A-C4rl4

Futuristic City

Croqueta Neighborhood

SP-MIRA-1A-N40my

SP-MIRA-1A-S4ndr4

Futuristic City

Croqueta Neighborhood

SP-MIRA-1A-M4r14m

RO-SGC-6A-4ndr41

Futuristic City

Croqueta Neighborhood

RO-SGC-6A-D4m4r1s

RO-SGC-6A-4ndr4H

Futuristic City

Croqueta Neighborhood

RO-SGC-6A-104n4

RO-SGC-6A-K4rl4

Futuristic City

Croqueta Neighborhood

RO-SGC-6A-D3n1s4

RO-SGC-6A-104n4

Futuristic City

Croqueta Neighborhood

SP-MIRA-1A-14n

SP-MIRA-1A-S4m4nth4

Futuristic City

Tartaria Neighborhood

SP-MIRA-1A-4l3j4ndr4

SP-MIRA-1A-N1c0l3

Futuristic City

Tartaria Neighborhood

SP-MIRA-1A-Ju4n

SP-MIRA-1A-G4br13l

Futuristic City

Tartaria Neighborhood

SP-MIRA-1A-S4mb4

SP-MIRA-1A-3mm4

Futuristic City

Tartaria Neighborhood

TU-ACS-9B-0Z4N

TU-ACS-9B-N3SL1H4N NUR

Futuristic City

Tartaria Neighborhood

TU-ACS-9B-0k4N

TU-ACS-9B-3L1F 1R3M

Futuristic City

Tartaria Neighborhood

RO-SGC-6A-4ndr31

RO-SGC-6A-K4rl4

Futuristic City

Tartaria Neighborhood

RO-SGC-6A-4l3x4ndr4

Futuristic City

Tartaria Neighborhood

SP-MIRA-1A-Y4n3r1

SP-MIRA-1A-V4l3r14

Futuristic City

Megalovania Neighborhood

SP-MIRA-1A-4l4n

SP-MIRA-1A-Z03

Futuristic City

Megalovania Neighborhood

SP-MIRA-1A-S4r4

SP-MIRA-1A-3mm4

Futuristic City

Megalovania Neighborhood

TU-ACS-9B-S3R1F3NUR H1L4L

TU-ACS-9B-G0KT4N

Futuristic City

Megalovania Neighborhood

TU-ACS-9B-BUR4K

TU-ACS-9B-S1N3M

Futuristic City

Megalovania Neighborhood

TU-ACS-9B-Y4GMUR

TU-ACS-9B-M3L1S4

Futuristic City

Megalovania Neighborhood

RO-SGC-6A-S3b1

RO-SGC-6A-104n4

Futuristic City

Megalovania Neighborhood

RO-SGC-6A-D4r14

RO-SGC-6A-D4m4r1s

Futuristic City

Megalovania Neighborhood

SP-MIRA-1A-G1s3l

SP-MIRA-1A-P40L4

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

SP-MIRA-1A-4br4h4m

SP-MIRA-1A-4dr14n4

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

SP-MIRA-1A-D4n13l4

TU-ACS-9B-SUM3YR4

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

TU-ACS-9B-B3R4T M3T3

TU-ACS-9B-3NV3R 4N1L

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

TU-ACS-9B-Z3HR4 SUD3

TU-ACS-9B-M3RV3

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

TU-ACS-9B-F4TM4

TU-ACS-9B-B3RK4Y

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

TU-ACS-9B-4RD4

TU-ACS-9B-4SY4

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

TU-ACS-9B-Y4S4R C4N

TU-ACS-9B-MUR4T C4N

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

TU-ACS-9B-3L1F RUK3N

RO-SGC-6A-4l3x4ndr4

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

RO-SGC-6A-P3tru

RO-SGC-6A-R3n4t3

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

RO-SGC-6A-4ndr334

Futuristic Planet City

Pure Paradise Neighborhood

SP-MIRA-1B-Y4sm1n3

SP-MIRA-1B-M1r14mfill in

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

SP-MIRA-1B-Cynth14

SP-MIRA-1B-Y4r4

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

SP-MIRA-1B-S4mu3l

SP-MIRA-1B-4l3x4nd3r

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

SP-MIRA-1B-G4r03

SP-MIRA-1B-S3b4st14n

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

TU-ACS-9B-D0G4

RO-SGC-6A-C4t4l1n4

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

TU-BB-BYF2A-B4D3

TU-BB-BYF2A-3G3

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

TU-BB-D2-S3Y1T3F3

TU-BB-BYF2B-1P3K

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

TU-BB-OYG1-3M1RN4Z

TU-BB-BYF2A-3K1N

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

TU-BB-BYF2B-H4K4N

TU-BB-BYF2A-3K1N

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

SP-MIRA-1B-D4n13l

SP-MIRA-1B-CR1STO

Ecological Planet City

Verdora Neighborhood

SP-MIRA-1B-4dr14n

SP-MIRA-1B-N3r34

Ecological Planet City

Verdora Neighborhood

SP-MIRA-1B-L30

SP-MIRA-1B-4l1c14

Ecological Planet City

Verdora Neighborhood

SP-MIRA-1B-J0rd4n

SP-MIRA-1B-M4rc0s

Ecological Planet City

Verdora Neighborhood

SP-MIRA-1B-S0f14

SP-MIRA-1B-J34nn3tt3

Ecological Planet City

Verdora Neighborhood

SP-MIRA-1B-S4r4

TU-BB-BYF2A-D3N1Z3F3

Ecological Planet City

Verdora Neighborhood

TU-BB-D2-K4YR4

TU-BB-BYF2B-Z3YN3PK1L1C

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

TU-BB-OYG1-1RM4K

TU-BB-BYF2B-N3Ş3

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

TU-BB-BYF2A-Z3YN3PN4Z

TU-BB-BYF2A-4R1N

Ecological Planet City

Verdantia Neighborhood

SP-MIRA-1C-S0l

SP-MIRA-1C-L31r3

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

SP-MIRA-1C-31de3n

SP-MIRA-1C-4h1n04

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

SP-MIRA-1C-K1k3

SP-MIRA-1C-S0ph14

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

SP-MIRA-1C-Bt14nn4

SP-MIRA-1C-Cr1st14n

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

SP-MIRA-1C-Y4r3y

SP-MIRA-1C-Nuhr

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

SP-MIRA-1C-Yl3n14

SP-MIRA-1B-3r1k

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

TU-UAO-3PR4L

TU-UAO-4YŞ3

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

TU-UAO-3D4 Y4ĞMUR

TU-UAO-4YŞ3 NUR

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

TU-UAO-N3C4T1

TU-UAO-4YŞ3

Galaxy Planet City

Serendipia Neighborhood

SP-MIRA-1C-S4r4y

SP-MIRA-1C-1k3r

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

SP-MIRA-1C-X3r4ch

SP-MIRA-1C-M4t14s

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

SP-MIRA-1C-41t0r

SP-MIRA-1C-4ydh14r4

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

SP-MIRA-1C-K1l14n

SP-MIRA-1C-N4uz3t

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

SP-MIRA-1C-Y3n3b1

SP-MIRA-1C-4l3j4ndr0

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

SP-MIRA-1C-S4y4r4

SP-MIRA-1C-4lb4

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

SP-MIRA-1C-M4t14s

TU-UAO-ÜNZ1L3

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

TU-UAO-4N1L

TU-UAO-S3VG1

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

TU-UAO-Y4ĞMUR

TU-UAO-3D4 SULT4N

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

TU-UAO-Ç1N4R

TU-UAO-ÜNZ1L3

Galaxy Planet City

World Without People Neighborhood

SP-MIRA-1D-J0s3J4v13r

SP-MIRA-1D-M1gu3l

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

SP-MIRA-1D-N1c0l3

SP-MIRA-1D-L14m

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

SP-MIRA-1D-J0s3

SP-MIRA-1D-D4v1d

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

SP-MIRA-1D-St3f4nny

SP-MIRA-1D-1r41s

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

SP-MIRA-1D-S4nt14go

SP-MIRA-1C-D4n13l4

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

TU-UAO-1RM4K

TU-UAO-3S3NGÜL

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

TU-UAO-3G3M3N

TU-UAO-4YŞ3NUR

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

RO-PCB-P-4ndr31

RO-PCB-P-T34d0r4

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

TU-HAAAL-N4z

Fantastic World City

Luminous and Green Globe Neibourhood

5. LOREM IPSUM DOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit ametConsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

+Info

SP-MIRA-1D-4dr14n

SP-MIRA-1D-Gl0ry

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

SP-MIRA-1D-L1ly

SP-MIRA-1D-D4n13l4

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

SP-MIRA-1D-S0f1a

SP-MIRA-1D-1br4h1m

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

SP-MIRA-1D-Luc14

SP-MIRA-1D-J3sus

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

SP-MIRA-1D-J3susM4nu3l

SP-MIRA-1D-S4r4h

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

SP-MIRA-1D-Ly0nel

SP-MIRA-1D-S4r4h

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

TU-UAO-3G3M3N

TU-UAO-H4S4N

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

TU-UAO-4YŞ3 C3R3N

TU-UAO-B3R4T

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

RO-PCB-P-3m1l14n4

RO-PCB-P-M414

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

RO-PCB-P-Rox4n4

RO-PCB-P-M414

Fantastic World City

Viridis Neibourhood

SP-MIRA-1D-K4yl3

SP-MIRA-1D-4l4n

Fantastic World City

Green Light Neibourhood

SP-MIRA-1D-D41x4

Fantastic World City

Green Light Neibourhood

TU-UAO-4YŞ3 C3R3N

TU-HAAAL-B3yz4

TU-HAAL-S3n4

Fantastic World City

Green Light Neibourhood

TU-HAAAL- M1r4y

TU-HAAAL-3yl3m

Fantastic World City

Green Light Neibourhood

TU-HAAL-1l4yd4

TU-HAAAL- N1s4k

Fantastic World City

Green Light Neibourhood

TU-HAAAL-4t1y3

TU-HAAAL-N1s4nur

Fantastic World City

Green Light Neibourhood

TU-HAAAL- Ruy4

Fantastic World City

Green Light Neibourhood

SP-MIRA-1E-N0h3ly

SP-MIRA-1E-V4l3nt1n4

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

SP-MIRA-1E-J4sm1n4

SP-MIRA-1E-L1ncy

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

SP-MIRA-1E-31th4n

SP-MIRA-1E-Hug0S

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

SP-MIRA-1E-S0f14

SP-MIRA-1E-D4v1d

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

SP-MIRA-1E-J04qu1n

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

TU-ACS-9D-N1L

TU-ACS-9D-4Ç3LY4

TU-ACS-9D-N4D1D3

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

TU-ACS-9D-B3K1RH4N

TU-ACS-9D-3SN4

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

TU-ACS-9D-B3K1RH4N

TU-HAAAL- 1kb4l

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

TU-HAAAL-N1s4s

TU-HAAAL-4l3yn4

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

Peace Planet City

Uniterra Neibourhood

TU-HAAAL- M1r4y

SP-MIRA-1E-Rub3n

SP-MIRA-1E-Y3r0b3

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

SP-MIRA-1E-N31z4n

SP-MIRA-1E-N3r34

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

SP-MIRA-1E-M4th14s

SP-MIRA-1E-S3b4st14n

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

SP-MIRA-1E-R3b3c4

SP-MIRA-1E-4r14dn4

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

SP-MIRA-1E-Hug0G

SP-MIRA-1E-4r14dn4

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

SP-MIRA-1E-G14nm4rc0s

SP-MIRA-1E-J4sm1n4

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

SP-MIRA-1E-4r04

SP-MIRA-1E-Y4r4

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

SP-MIRA-1E-N1c0

SP-MIRA-1E-4d0n4y

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

SP-MIRA-1E-Nuh4c3t

SP-MIRA-1E-J3n3ss3y

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

TU-UAO-4N1L

TU-HAAAL-4l3yn4

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

TU-ACS-9D-3MR3

TU-ACS-9D-3N3S

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

TU-ACS-9D-N4D1D3

TU-ACS-9D-M3L1S4

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

TU-ACS-9D-N4D1D3

TU-ACS-9D-M3L1S4

Peace Planet City

World Zero Neibourhood

  • Generate experiences with your content.
  • It’s got the Wow effect. Very Wow.
  • Make sure your audience remembers the message.

With Genially templates, you can include visual resources to wow your audience. You can also highlight a particular sentence or piece of information so that it sticks in your audience’s minds, or even embed external content to surprise them: Whatever you like!Do you need more reasons to create dynamic content? No problem! 90% of the information we assimilate is received through sight and, what’s more, we retain 42% more information when the content moves.

Let the communication flow!

Got an idea?

Here you can include a relevant fact to highlight

  • Generate experiences with your content.
  • It’s got the Wow effect. Very Wow.
  • Make sure your audience remembers the message.

With Genially templates, you can include visual resources to wow your audience. You can also highlight a particular sentence or piece of information so that it sticks in your audience’s minds, or even embed external content to surprise them: Whatever you like!Do you need more reasons to create dynamic content? No problem! 90% of the information we assimilate is received through sight and, what’s more, we retain 42% more information when the content moves.

Let the communication flow!

Got an idea?

Here you can include a relevant fact to highlight

  • Generate experiences with your content.
  • It’s got the Wow effect. Very Wow.
  • Make sure your audience remembers the message.
  • Activate and surprise your audience.

Create a new layer with all the Genially features.

Bring it to life with an interactive window

Got an idea?