Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Caernarfon, 1af o Orffennaf, 1969

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Nombre Apellidos "La interactividad y la animación pueden ser tus mejores aliadas para hacer que el contenido sea divertido."

Pan oeddwn i yn y brifysgol yn Aberystwyth, roeddwn i'n teimlo nad oeddwn wedi llwyr ddeall hanes y Cymry. Mae'r wlad yma yn bwysig iddynt, a dydy llawer ohonyn nhw ddim eisiau fy ngweld i, fel sais, yn hawlio teitl 'Tywysog' arnynt. Gallai achosi gwrthadro, a rydw i yn poeni ychydig am hynny. Mae rhai yn meddwl ein bod yn gwthio imperialaeth arnynt...

Mae hyn yn tanseilio Cymreictod Cymru...

Mae pobl y wlad yma wedi eu gwahanu i ddau gategori oherwydd yr arwisgo dwl yma! Y rhai sy'n cefnogi'r frenhiniaeth, a'r rhai sy'n caru Cymru i'r carn. Mae hollt rhwng y to ifanc a'r henoed hefyd.Mae protestio a streicio mawr wedi digwydd yn barod, a hyd yn oed marwolaethau yn sgil bomiau protest.Rhag eu cywilidd nhw yn dod yma i'n hollti ni fel hyn!

Mae hyn am hollti pobl Cymru...

Bydd rhoi teitl 'Tywysog Cymru' i Siarl yn cryfhau cefnogaeth ar gyfer y frenhiniaeth oherwydd bydd yn arwydd ein bod yn meddwl am Gymru. Bydd yn lleihau teimladau cenedlaetholdeb yn y wlad - all Cymru fyth gyrraedd annibynniaeth beth bynnag!

Bydd hyn yn cryfhau cefnogaeth i'r undeb Prydeinig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Bydd dros 500 miliwn o bobl wedi gwylio'r arwisgo yma ar y teledu! Mae hynny'n golygu fod 500 miliwn yn ymwybodol o fodolaeth Caernarfon, ac yn gweld fod Cymru yn bodoli! Mae hynny'n newyddion da iawn i wlad mor fach!

Mae hyn wedi rhoi Cymru ar lwyfan ryngwladol

Mae cymaint o bobl yma heddiw! Mae hynny'n golygu y byddant yn gwario arian er mwyn aros yn lleol a prynu bwyd, diod ac ati yn ystod eu hymweliad. Dyma un o'r pethau gorau sydd wedi digwydd i fanciau Caernarfon ers blynyddoedd!

Bydd hyn yn hwb mawr i economi yr ardal yma...

Fe siaradodd o yn Gymraeg a Saesneg yn ystod y seremoni...ond pa hawl sydd gan rhywun saesneg i ddweud eu bod nhw yn dywysog ar Gymru? Dylai rhywun sy'n gallu ein hiaith yn rhugl gael mwy o ddweud ar ein bywydau siwr iawn! Mae si y bydd yn mynd i'r eisteddfod hefyd - pa fath o effaith gaiff hybu pobl di-Gymraeg i arwain ein gweithgareddau diwylliannol? Ni fydd Cymdeithas yr Iaith yn hapus am hyn!

Pa effaith gaiff hyn ar yr iaith Gymraeg?