Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Gra quizowa

start

BAI - Bots & AI

Sprawdź swoją wiedzę i zdobądź wszystkie kolorowe Odznaki!

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Zdobądź wszystkie Odznaki

Sprawdź, jak dużo wiesz o wpływie robotów i sztucznej inteligencji na nowe środowiska pracy!Odpowiedz na pytania i wypełnij wszystkie kliny koła, aby pokonać tę ciekawostkę. Tematy to:

Historia i ewolucja sztucznej inteligencji

Nowe profile zawodowe

Zmiany w zadaniach

Umiejętności interpersonalne

Wady i zalety

Historie z życia wzięte

Zaczynamy!

PYTANIE 1/3 - Historia i ewolucja sztucznej inteligencji

PYTANIE 1/3 - Historia i ewolucja sztucznej inteligencji

Wyjaśnienie

Rewolucja przemysłowa doprowadziła do zmiany w kierunku dużych fabryk. Sektory takie jak tekstylia, silniki parowe, produkcja żelaza, rolnictwo, inżynieria żywności i transport przeszły ogromne zmiany w tym okresie.

PYTANIE 2/3 - Historia i ewolucja sztucznej inteligencji

PYTANIE 2/3 - Historia i ewolucja sztucznej inteligencji

Wyjaśnienie

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to technologie stworzone w ramach Przemysłu 4.0. Pozwalają nam one uzyskać wgląd, poprawić widoczność, przewidywalność oraz zautomatyzować operacje i procesy biznesowe.

PYTANIE 3/3 - Historia i ewolucja sztucznej inteligencji

PYTANIE 3/3 - Historia i ewolucja sztucznej inteligencji

Wyjaśnienie

Przemysł 4.0 obejmuje koncepcję inteligentnej fabryki, która składa się z trzech części: inteligentnej produkcji, inteligentnych usług i inteligentnej energii. Inteligentna produkcja wykorzystuje nowe technologie produkcyjne w celu ułatwienia współpracy między operatorami, maszynami i narzędziami. Inteligentne usługi integrują infrastruktury i techniki IT, aby umożliwić integrację systemów, dostawców, klientów i firm ze strukturami zewnętrznymi. Inteligentna energia jest odpowiedzialna za tworzenie bardziej wydajnych systemów i ograniczanie marnotrawstwa energii.

GRATULACJE !

Zdobyłeś różową odznakę.

PYTANIE 1/3 - Nowe profile zawodowe

PYTANIE 1/3 - Nowe profile zawodowe

Wyjaśnienie

Roboty oparte na sztucznej inteligencji mogą zautomatyzować powtarzalne i żmudne zadania. Dzięki temu kreatywni specjaliści mogą skupić się na ważniejszych zadaniach, które wymagają krytycznego myślenia, kreatywności i innowacyjności.

PYTANIE 2/3 - Nowe profile zawodowe

PYTANIE 2/3 - Nowe profile zawodowe

Wyjaśnienie

Wdrożenie botów SI doprowadziło do zapotrzebowania na nowe profile zawodowe, takie jak specjaliści ds. automatyzacji, twórcy chatbotów i analitycy danych.

PYTANIE 3/3 - Nowe profile zawodowe

PYTANIE 3/3 - Nowe profile zawodowe

Wyjaśnienie

Integracja botów SI w miejscu pracy ma wpływ na pracowników na wszystkich poziomach umiejętności i we wszystkich branżach, dlatego ważne jest, aby rozważyć, w jaki sposób ta technologia wpłynie na pracowników i jak można ją wdrożyć w sposób sprawiedliwy i równy.

GRATULACJE !

Zdobyłeś niebieską odznakę.

PYTANIE 1/3 - Zmiany w zadaniach

PYTANIE 1/3 - Zmiany w zadaniach

Wyjaśnienie

Włączenie botów SI do miejsca pracy zmienia sposób wykonywania niektórych zadań. Automatyzacja powtarzalnych zadań przy użyciu technologii SI poprawia dokładność i wydajność poprzez skrócenie czasu i wysiłku wymaganego do wykonania zadania. Tworzy również nowe role i obowiązki, które wymagają umiejętności zarządzania i pracy z technologią SI.

PYTANIE 2/3 - Zmiany w zadaniach

PYTANIE 2/3 - Zmiany w zadaniach

Wyjaśnienie

Integracja sztucznej inteligencji zaowocuje większą liczbą hybrydowych ról zawodowych, łączących kompetencje ludzkie i maszynowe. Jednak niektóre umiejętności, takie jak przywództwo, empatia, kreatywność i ocena, pozostaną wyłącznie ludzkie. Z drugiej strony, niektóre zadania, takie jak przeprowadzanie transakcji, powtarzanie, przewidywanie i adaptacja, mogą być już wykonywane wyłącznie przez maszyny. Niektóre zadania są wykonywane wspólnie przez ludzi i maszyny, takie jak szkolenie, wyjaśnianie i obsługa techniczna. Dalszy postęp technologiczny, w tym sztucznej inteligencji, będzie nadal wpływać na podział zadań między ludzi i maszyny.

PYTANIE 3/3 - Zmiany w zadaniach

PYTANIE 3/3 - Zmiany w zadaniach

Wyjaśnienie

Integracja botów SI w miejscu pracy doprowadziła do zmian w sposobie wykonywania zadań, w tym do automatyzacji powtarzalnych zadań, które są teraz wykonywane przez technologię SI zamiast ludzi. Ponadto sztuczna inteligencja poprawiła dokładność i wydajność różnych procesów, takich jak obsługa klienta, produkcja i analiza danych. Automatyzacja zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie czasu i wysiłku wymaganego do wykonania zadań, a wykorzystanie sztucznej inteligencji może również tworzyć nowe role i obowiązki zawodowe, które wymagają umiejętności zarządzania i korzystania z technologii SI.

GRATULACJE !

Zdobyłeś źółtą odznakę.

PYTANIE 1/3 - Umiejętności interpersonalne

PYTANIE 1/3 - Umiejętności interpersonalne

Wyjaśnienie

W przeciwieństwie do umiejętności twardych, umiejętności miękkich można się nauczyć i doskonalić poprzez szkolenia, praktykę i informacje zwrotne. Umiejętności te nie są wrodzone i ich rozwój wymaga wysiłku. Kursy szkoleniowe, warsztaty, czytanie materiałów i wykorzystywanie umiejętności w praktyce w różnych sytuacjach mogą przyczynić się do poprawy umiejętności miękkich. Dodatkowo, otrzymywanie informacji zwrotnych od innych może pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

PYTANIE 2/3 - Umiejętności interpersonalne

PYTANIE 2/3 - Umiejętności interpersonalne

Wyjaśnienie

Kreatywność i burza mózgów są kluczowymi umiejętnościami do generowania pomysłów i znajdowania skutecznych rozwiązań, podczas gdy zarządzanie czasem jest bardziej ogólną umiejętnością zarządzania, która może ułatwić proces, ale nie jest nierozerwalnie związana z rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji.

PYTANIE 3/3 - Umiejętności interpersonalne

PYTANIE 3/3 - Umiejętności interpersonalne

Wyjaśnienie

To stwierdzenie pokazuje nastawienie na rozwój, które charakteryzuje się wiarą w zdolność uczenia się i rozwoju poprzez wysiłek i doświadczenie.

GRATULACJE !

Zdobyłeś zieloną odznakę

PYTANIE 1/3 - Plusy i minusy

PYTANIE 1/3 - Plusy i minusy

Wyjaśnienie

Sztuczna inteligencja ma kilka zalet w miejscu pracy, w tym zapobieganie błędom ludzkim, oszczędność kosztów i tworzenie nowych możliwości zatrudnienia. Z drugiej strony ma wady, takie jak utrata pracy i podatność na cyberataki.

PYTANIE 2/3 - Plusy i minusy

QUESTION 2/3 - Pros & Cons

Wyjaśnienie

Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzkich emocji i kreatywności.

PYTANIE 3/3 - Plusy i minusy

Wskaż prawidłową odpowiedź w pustym polu

PYTANIE 3/3 - Plusy i minusy

Wyjaśnienie

Boty SI mogą zautomatyzować rutynowe lub powtarzalne zadania, które wcześniej były wykonywane przez ludzi.

GRATULACJE !

Zdobyłeś pomarańczową odznakę

PYTANIE 1/3 - Historie z życia wzięte

PYTANIE 1/3 - Historie z życia wzięte

Wyjaśnienie

Pacjenci mają natychmiastowy dostęp do pomocy medycznej, gdy tylko jej potrzebują, dzięki dostępności 24/7. Ponadto, podczas gdy niektórzy pacjenci doceniają pomoc człowieka, inni wolą zachować swoje informacje w tajemnicy. Pacjenci czują się bardziej komfortowo dzieląc się wrażliwymi informacjami medycznymi, takimi jak testy na choroby przenoszone drogą płciową, obawy dotyczące zdrowia psychicznego i doświadczenia związane z wykorzystywaniem seksualnym, ponieważ chatboty są postrzegane jako nieoceniające i nieludzkie.

PYTANIE 2/3 - Historie z życia wzięte

PYTANIE 2/3 - Historie z życia wzięte

Wyjaśnienie

Jak pokazuje studium przypadku ze słoweńskiego sektora finansowego, często nacisk kładzie się na efektywność kosztową i dobre samopoczucie pracowników. Przedstawiony przypadek podkreśla cele firmy związane z redukcją kosztów podróży, potencjalnym obniżeniem czynszu i stworzeniem elastycznego środowiska pracy. Chociaż środowisko hybrydowe może przynosić korzyści społeczne, główny nacisk kładzie się na najlepsze praktyki finansowe: redukcję kosztów i dobre samopoczucie pracowników, a nie na zwiększoną interakcję społeczną, która może być wyzwaniem w modelu hybrydowym.

PYTANIE 3/3 - Historie z życia wzięte

PYTANIE 3/3 - Historie z życia wzięte

Wyjaśnienie

Jak pokazują studia przypadków przedstawione w szkoleniu, udane wdrożenie systemów i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji wymaga towarzyszących procesów kwalifikacji i szkolenia pracowników.

GRATULACJE !

Zdobyłeś ostatnią fioletową odznakę

Świetna robota!

Dziękujemy za zapoznanie się z tą grą quizową. Mamy nadzieję, że Ci się podobało i terqaz wiesz więcej o botach i sztucznej inteligencji!

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.