Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

WELKOM & KEYNOTE

Kwaliteitsvol evalueren in 5 acties: De plaats van evaluatie binnen een bredere kaderDries D'haese - Thomas More, UGent

9u00-10u00

Katrien De Cocker - Universiteit Gent

Competentiegericht ePortfolio

www.loremipsum.com

SESSIE 1

10u10-11u10

SESSIE 2

CREATIEF, AUTHENTIEK OF DIGITAAL MET AI? EVALUATIE AFGETOETST

Frederik Le Roy - KASK & Conservatorium

Collectieve peer-feedback als pedagogisch werkinstrument

Elke Ruys - Howest

AI en evaluatie: overwin de uitdagingen en ontdek de kansen

Kurt Herregodts - HOGENT

Portfolio Based learning en evaluation

Lore Brosens - UGent

Competentie-evaluatie bij creatieve resultaten onder de loep

Tommy Opgenhaffen en Tim Van der Mensbrugghe - Arteveldehogeschool

Opdrachten evalueren met AI

8u30-9u00

ONTHAAL

11u20-12u20

12u20-13u15

NETWERKRECEPTIE & LUNCH

Donderdag 25/04/2024 HOGENT Campus Schoonmeersen

Laura Kyndt en Carmen Verdruye - Howest

Stage-evaluatie ergotherapie Howest

AI en evaluatie lijken soms als water en vuur. Het brengt ongetwijfeld uitdagingen met zich mee om de validiteit en betrouwbaarheid van je beoordelingen te waarborgen. In deze sessie gaan we dieper in op de risico's. Hoe blijven we focussen op het beoordelen van het werk van studenten en niet van AI? Maar we bekijken ook hoe je AI kan omarmen in je evaluatie. Hoe laat je de studenten bewust AI inzetten voor hun opdracht? En kan AI misschien ook jouw assistent zijn bij evaluaties?

Sessie

AI en evaluatie: overwin de uitdagingen en ontdek de kansen

In een notendop

 • Hoe bewaken we de risico’s van AI bij evaluatie?
 • Hoe laat je studenten bewust AI inzetten voor hun opdracht?
 • Kan AI ook jouw assistent zijn bij evaluaties?

Elke Ruys - Howest

Schrijf in!

Sessie

Stage-evaluatie ergotherapie Howest

In een notendop

 • Evaluatiecriteria stage
 • Koppeling met opbouw van de opleiding

Tijdens deze interactieve workshop delen we de gestructureerde aanpak van de stage-evaluaties binnen de opleiding ergotherapie in Howest. We tonen de opbouw van de verwachtingen met het oog op objectieve beoordeling van de student. Verder maken we een link tussen de opbouw van de stageverwachtingen, het functioneren van de student en de opbouw van de opleiding. Gedurende de workshop is er ruimte om onderling te reflecteren over evaluatiemethoden voor stage.

Schrijf in!

Het geven en ontvangen van feedback is een fundamenteel onderdeel van artistieke maakprocessen. Bij studenten die volop op zoek zijn naar hun persoonlijke artistieke stem kan kritische feedback, zeker wanneer die in groep gebeurt, een ontregelend eerder dan motiverend effect hebben – artistiek werk en leven zijn immers intiem met elkaar verweven. In deze presentatie wil ik vertrekken van de valkuilen van ‘open feedback’ om uiteen te zetten hoe meer ‘beregelde’ methodieken zowel de feedback-gever als feedback-ontvanger kunnen versterken maar ook kunnen bijdragen aan een ‘interdependente onderwijsdramaturgie’. Inspiratie daarvoor zijn gespecialiseerde praktijken die ontwikkeld werden binnen de podiumkunsten (waar collectief werken eerder regel dan uitzondering is). Daarbij neem ik de manier waarop binnen KASK Drama de Dasarts-feedbackmethode wordt ingezet als praktijkvoorbeeld en hoop ik een gesprek te openen over hoe zo’n collectieve peer-feedbackmethode ook binnen andere opleidingscontexten productief is / kan worden.

Sessie

“Wat werkt voor mij is…” Collectieve peerfeedback als pedagogisch werkinstrument

In een notendop

 • Hoe kan je negatieve dynamieken van (open) peer-feedback dwarsbomen om feedback opnieuw productief te maken?
 • Wat kunnen we leren van feedbackpraktijken uit artistieke maakprocessen?
 • Wat is het nut en nadeel van de Dasarts-feedbackmethode, niet alleen voor het hoger (podium)kunstenonderwijs maar ook voor andere opleidingscontexten?

Frederik Le Roy KASK & Conservatorium, school of arts van de HOGENT

Schrijf in!

Binnen de opleiding Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen worden studenten hun didactische vaardigheden, ingeoefend via microteaching, geëvalueerd via een competentiegericht ePortfolio. In deze sessie zal worden toegelicht hoe studenten reflecteren over hun handelen, welke feedback ze krijgen en hoe dit wordt gestroomlijnd via een competentiematrix (rubric) met gedragsindicatoren. Met bewijsmateriaal (bijv. eigen documenten, video-opnames, feedback van peers of lesgevers) staven de studenten aan welke specifieke competenties uit de matrix ze gewerkt en welke competenties ze verworven hebben.

Sessie

Het competentiegericht ePortfolio: reflectie en evaluatie via een competentiematrix (rubric) met gedragsindicatoren.

In een notendop

 • Lesgevers beoordelen de studenten aan de hand van het competentiegericht ePortfolio.
 • In het ePortfolio verzamelen studenten bewijsmateriaal voor de gedragsindicatoren binnen de competentiematrix (rubric).
 • Reflectie gebeurt op basis van observaties en feedback van peers en lesgevers.

Katrien De Cocker Universiteit Gent - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Schrijf in!

Sessie

Opdrachten evalueren met AI

In een notendop

 • Wat zijn aandachtspunten om rekening mee te houden?
 • Hoe gebruik je AI om een evaluatierubriek op te stellen?
 • Hoe kunnen studenten AI inzetten om feedback te krijgen op hun opdrachten?

Wat zijn zaken om rekening mee te houden als je aan de slag gaat met AI? Hoe gebruik je AI om opdrachten evalueren gemakkelijker te maken? Alles begint met een goede rubriek en daar kan AI al een grote hulp zijn. Maar de volgende stap is die rubriek omzetten in een prompt waarmee studenten hun eigen werk kunnen evalueren.

Tim Van der Mensbrugghe, Arteveldehogeschool, Communicatie & International Communication Management. Tommy Opgenhaffen, Arteveldehogeschool – Expertisenetwerk Communicatie, Media & Design, Coördinator Onderwijsontwikkeling en Digitaal Leren

Schrijf in!

Graag nodigen wij jullie uit voor onze interactieve sessie “Rubrics Reloaded!” waarin we dieper ingaan op competentie-evaluatie bij creatieve processen. Tijdens deze sessie zullen we eerst enkele rubrics voor generieke competenties belichten. Vervolgens reiken we praktisch materiaal aan en is er de mogelijkheid om effectief met deze rubrics te gaan evalueren. Tot slot is er ruimte om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen. We kijken ernaar uit om samen met jullie te ontdekken hoe we competenties op een vernieuwende manier kunnen evalueren!

Sessie

Rubrics Reloaded! Competentie-evaluatie bij creatieve resultaten onder de loep.

In een notendop

 • Presentatie van onderbouwde rubrics ontworpen voor de beoordeling van generieke competenties bij resultaten van creativiteitsprocessen.
 • Ontdek zelf de bruikbaarheid van rubrics door ze uit te proberen en toe te passen.
 • Mogelijkheid om door interactie en ervaringsuitwisseling met collega’s het gebruik van rubrics voor de evaluatie van generieke competenties te verbeteren.

Lore Brosens, Universiteit Gent Industrieel ingenieur, industrieel ontwerpen(campus Kortrijk)

Schrijf in!

Dries werkte 8 jaar als leerkracht Frans in het secundair onderwijs. Hij heeft ervaring overheen de verschillende graden en onderwijsvormen. Om zijn onderwijskennis en -praktijk verder te versterken volgde hij tussen 2018 en 2019 de opleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen aan de UAntwerpen. Tussen 2021 en 2023 ontwikkelde hij voor UGent en UAntwerpen PROEV: een professionaliseringstool om schoolteams verder te professionaliseren inzake leerlingenevaluatie en het voeren van een krachtig evaluatiebeleid. Hedendaags werkt Dries voor het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas More. Hij professionaliseert lerarenteams en doet onderzoek naar o.a. sterke curricula binnen de lerarenopleiding.

Biografie Dries

Kwaliteitsvol evalueren in 5 acties: De plaats van evaluatie binnen een bredere kader

Inhoud

Evaluatie speelt een cruciale rol in het onderwijs: hoe en wat je evalueert, bepaalt in grote mate hoe en wat studenten leren. Ook geeft het een beeld van de beheersing van studenten. Op basis hiervan neem je belangrijke beslissingen: hoe stuur je het leerproces tussentijds bij, welk cijfer geef je op het einde van het leren, ...? Het is steeds van belang dat je op een kwaliteitsvolle manier evalueert. Maar wat betekent dit? Welke acties onderscheidt een evaluatieproces? Hoe verhouden formatief handelen en summatief evalueren zich ten opzichte van elkaar? Hoe vertaalt dit zich naar de dagelijkse onderwijspraktijk? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens deze keynote.

Schrijf in!

Maak kennis met een concrete en uitgerolde manier van PBE binnen:

 • groepswerk om te komen tot een gedifferentieerd cijfer per student | PBE als basis voor een traject van formatief evalueren van groepswerk en individuele datapunten voor de PBE
 • LevenLang Leren & Ontwikkelen-traject
Vanuit de huidige praktijk wordt deze sessie hands-on gegeven, met de groeipijnen, de resultaten, de studentenfeedback en de kritische succesfactoren. Discussieer mee!

Sessie

Individueel evalueren op basis van Portfolio Based Learning en Evaluation: Concrete en praktische methodiek bij groepswerk en LevenLang Leren-traject

In een notendop

 • PBE als instrument voor een effectief formatief-traject van feedback & evaluatie
 • PBE als rode draad binnen het traject van eigenaarschap vanuit de student
 • PBE is een kans voor student én docent

Kurt Herregodts - HOGENT - opleiding Vastgoed

Schrijf in!