Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Central solar fotovoltaica

Iris, Noemí, Sara i Kaoutar 11 / 04 / 20242n ESO D Ins Alcarràs

Funcionament

Parts de la producció de la central solar fotovoltaica

Central solar fotovoltaica

Què és una central solar fotovoltaica?

Què és l'energia solar fotovoltaica?

Índex

L'energia solar fotovoltaica es aquella que obtenim al convertir la llum solar en electricitat.

1. Què és l'energia solar fotovoltaica?

2. Com es genera l'electricitat?

És una central elèctrica composada per panells solars fotovoltaics i un inversor

3. Què és una central solar fotovoltaica?

Una central fotovoltaica és una central elèctrica composta bàsicament per panells fotovoltaics i un inversor. Els panells fotovoltaics són els encarregats de transformar la radiació solar, en energia elèctrica de corrent continu.Objectiu: produir energia elèctrica a partir de lenergia solar.Mètode: Efecte fotovoltaic.

4. central solar fotovoltaica

El regulador de carga solar és un un aparell electrònic i serveix per controlar l'estat de càrrega de les bateries. Garanteix que la bateria es carrega correctament i de manera completa, i així utilitzar-lo per el més possible temps. El reculador és un component imprescindible per a la instal·lació fotovoltaica.

Regulador de carga

L'inversor s'encarrega de rebre i transformar l'energia que generen els panells fotovoltaics de corrent continu a corrent altern.

Els suports són un component passiu dels sistemes d'energia solar. També s'encarrega de mantenir en el seu lloc els mòduls fotovoltaics.

Suports

Una vegada regulada l'energia elèctica dels panells, va a les bateries. Les bateries emmagatzemen electricitat per utilitzar-la en un altre moment.

S'encarrega de captar l'energia solar per començar a transformar-la en sostenible. El panell està recobert d'un material semiconductor, el silici (que és un mineral que té una alta capacitat per absorbir la radiació i afavoreix l'efecte fotovoltaic) i que es sensible a la llum i genera electricitat al rebre la radiació solar

Inversor

Bateria

Mòdul solar o panell solar fotovoltaic

parts de la producció de la central solar fotovoltaica

video dels components

Els panells estan connectats a un inversor de corrent capaç de transformar el corrent continu produït pels mòduls en corrent altern, que després serà transformat en corrent de mitjana tensió pel transformador .Un sistema de control supervisa el funcionament i el connecta a la xarxa perquè estigui disponible l'energia renovable produïda.

5. Funcionament

+ INFO

6. Esquema

+ INFO

Vídeo funcionament d'una central solar fotovoltaica

Moltes gràcies

¿Tienes una idea?

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

  • Visita las preferencias de Analytics;
  • Activa el seguimiento de usuarios;
  • ¡Que fluya la comunicación!

¿Tienes una idea?

Usa este espacio para añadir una interactividad genial. Incluye texto, imágenes, vídeos, tablas, PDFs… ¡incluso preguntas interactivas!Tip premium: Obten información de cómo interacciona tu audiencia:

  • Visita las preferencias de Analytics;
  • Activa el seguimiento de usuarios;
  • ¡Que fluya la comunicación!