Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TheBestHipotecas.S.L

INBERTSIO ETIKOA

FINANTZAZIOA

ASEGUROAK 2

ASEGUROA

HIPOTEKAK ETA TIN

TBH

Zer da hipoteka bat?-Imajinatu etxe bat erosi nahi duzula, baina ez duzu ordaintzeko behar duzun diru guztia. Orduan, banku batera joan eta dirua emateko eskatzen diozu. Bankuak baietz dio, baina trukean etxea promesa edo berme bat bezalakoa izango da. Horrek esan nahi du bankuak utzitako dirua itzuli ezin baduzu, bankuak etxea har dezakeela.Bankuak etxea erosteko ematen dizun mailegu berezi horri hipoteka esaten zaio. Hilero, bankuari diru pixka bat eman behar diozu mailegatu zizun guztia itzuli arte, gehi interes izeneko aparteko bat, dirua mailegatzeko mesedearen ordainketa bat bezalakoa.Horrela, apurka-apurka, etxea ordaintzen duzu, eta bankuari diru guztia ordaintzen bukatzen duzunean, etxea zurea da erabat.

HIPOTEKAK

-Nagusia: Mailegatu den diru-kantitatea-Maileguaren interes nominala: Dirua alokatzearen kostua erakusten duen ehunekoa-Epea: Mailegua ordaintzeko hitzartutako epea-Mailegu-emailea: Dirua uzten duen pertsona-Mailegu-hartzailea: Dirua hartzen duen pertsona

HIPOTEKAREN ZATIAK

-UTB: Ordaindu behar den guztia (Interesa+komisioak+gastuak)-Komisioak: Aparteko gastuak-Beste gastu batzuk: Seguroak-Abal-emailea: Pertsona bat ez badu bere mailegua ordaintzen, beste pertsona bat ordaintzen dio bere mailegua
-TIN edo Interes Tasa Nominala bankuak dirua mailegatzeagatik kobratzen dizun ehunekoa besterik ez da. Adibidez, bankuak 100 euro mailegatzen badizkizu urtean % 5eko TIN batean, esan nahi du urtebeteren ondoren 105 euro itzuli behar dizkiozula. Aparteko 5 euroak diruaren maileguaren interesa edo kostua dira.

TIN/INTERSAK

-TIN Finkoa: Interes hau ez da aldatzen maileguaren edo hipotekaren bizitza osoan. TINa % 5ekoa bada mailegua hartzen duzunean, % 5ekoa izaten jarraituko du ordaintzen amaitu arte, 5, 10 edo 30 urte igarotzen badira ere. Ziur zaude jakingo duzula zenbat ordainduko duzun hilero.-TIN Aldakorra: Interes mota hau denboran zehar aldatzen da, erreferentzia indizeren batean oinarrituta, Euriborra bezala Europaren kasuan. Adibidez, zure TINa Euriborra + % 1 bada, eta Euriborra % 2 bada, orduan zure TINa % 3 izango litzateke. Euriborra igotzen edo jaisten bada, zure TINak ere egingo du, eta horrek esan nahi du zure hileko ordainketak handitu edo gutxitu daitezkeela.-TIN Mistoa: Aukera honek aurreko biak konbinatzen ditu. TIN finko bat izan dezakezu hasierako aldi batean (adibidez, lehen 5 urteetan), eta gero TIN aldakor batera aldatu maileguaren gainerakoa. Horri esker, hasieran nolabaiteko egonkortasuna izan dezakezu, eta, gero, interesean aldaketak izateko arriskua hartu.

TIN FORMAK

Asegurua kontratu bat da, eta prima baten truke, aseguratzaileak konpromisoa hartzen du hirugarren bati kalte-ordaina emateko, kontingentzia edo ezbeharren bat gertatuz gero.ZATIAK:-Prima: aseguruaren prezioa-Poliza: kontratuaren baldintzak jasotzen dituen dokumentua da.-Aseguratzailea: aseguruan aurreikusitako arriskuaren eraginpean dagoen pertsona da.-Hartzailea: asegurua kontratzen duen eta prima ordaintzen duen pertsona da.-Onarduna: Kontratuan hitzatutako kontraprestazioa jasotzen duen pertsona da.-Aseguratutako kopurua: kontingentzia edo ezbeharra gertatuz gero ordainduko den gehieneko-Kontingentzia edo ezbeharra: poliza aurreikusitako gertaera, aseguratzaileak bere betebeharrak betetzea dakarrena-Estaldura: estalitako arriskutsua da

ASEGUROAK

Bizi aseguruak: Zenbait gertakarik pertsonen bizitzan duten eragin ekonomikoa murrizteko kontratatzen dira.Beste pertsona-aseguru batzuk: Gorputzari edo osanunari eragiten dioten zenbait egoerari lotutako gastuak estaltzen dituzte.

PERTSONA-ASEGURUAK

Finantzaketa jarduera, proiektu edo negozio bat finantzatzeko kapitala edo dirua lortzeko prozesua da. Inbertsioak egiteko, merkataritza-jarduerak hasi edo handitzeko beharrezko baliabide ekonomikoak eskuratzea dakar. Finantzaketa iturri desberdinetatik etor daiteke, hala nola aurrezki pertsonaletatik, erakunde finantzariotatik hartutako maileguetatik, hirugarrenen inbertsioetatik edo akzioak edo bonoak emitituz. Helburua da gastuak estaltzeko edo baliabideetan inbertitzeko funtsak eskuratzeko aukera ematea, denborarekin onurak edo balioa sortzeko itxaropenarekin.

FINANTZAZIOA

NextEra Energy: Munduko haize eta eguzki energiaren ekoizle handiena da eta energia berriztagarrien sektorean lider gisa hartzen da.Unilever: Kontsumo ondasunen multinazional hau bere jasangarritasun ahaleginengatik goratu izan da, plastikoen murrizteko konpromisoa eta kontsumitzaileen osasuna eta ongizatea hobetzeko lanak barne hartuta.Microsoft: Microsoft bere jasangarritasun ahaleginengatik ezaguna da, bereziki karbonoaren murrizketan eta ingurumen arazoetarako teknologia soluzioen garapenean.

INBERTSIO ETIKOA