Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EBALUAZIO HEZIGARRIA

Ainara Calzada García

Atzeraelikadura

Faseak

Izaera

Azalpena

Ebaluazio irizpidea

Índice

5.1.Laguntzarekin, hizkuntzen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak alderatzea eta egiaztatzea, haien funtzionamenduaren oinarrizko alderdiei buruz gero eta autonomia handiagoz gogoeta eginez.Atzerriko Hizkuntza- LH5

1. ebaluazio irizpidea

Eskolako ikasleek hiru hizkuntzatan jasotzen dituztenez klaseak (euskara, gaztelera eta ingelesa), ebaluazio irizpide honi erreferentzia egitea ezinbestekoa da. Izan ere, hizkuntzen arteko transferentziak oso lagungarriak dira ezagutzak eskuratzeko.

2. azalpena

ETENGABEKOA: Hasieratik eta prozesu osoan zehar burutuko da ebaluazioa. PERTSONALIZATUA: Ikasle bakoitza modu indibidualan eta kolektiboan ebaluatzea.KOOPERATIBOA: Ikasleek berdinkideen arteko ebaluazioa egitea.KONPETENTZIALA: Ikasleen trebetasunak, gaitasunak eta ezagutak aztertzen ditu ezarritako konpetentziekin alderatuz.

3. IZAERA

HASIERAKOA: Helburuak zehaztu eta horiei lotutako erantzukizunak ezarri.HEZIGARRIA: Helburuei lotutako datuak biltzeko tresna sortu.SUMATIBOA: Jasotako datuak interpretatu eta horien inguruan hausnartu.

4. FASEAK

Erabakiak hartu

Ikaskuntza arrakala itxi

5. atzeraelikadura

Ebidentziak jasoEbidentziak identifikatuIkaskuntza arrakala identifikatu

Lorpen-adierazleak argituIkaskuntza helburuak partekatu

HASIERA