Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tipos de poliedres

Prismes

Prisme Triangular

Cudrangular

Hexagonal

Bipiràmide

Una bipiramide és la unio de dues piràmides amb bases identiques , enganxades de tal manera que la base comuna desapareix ,com a cara a l'interior.

Poliedres regulars

Piràmides

No convexos

Els convexos son aqueis en els que no es pot recolçar en ninguna cara

Poliedres Regulars

Totes les seves cares són poligons regulars iguals ,i en tots es vertex hi arriba el mateix nombre d'arestes .De poliedres regulars,nomes n'hi ha 5 .Tambe s'anomenen cos perfectes o cos platonics

tetraedredre

(4 cares)

(6 cares)

(8 cares)

cub

Octaedre

Dodecaedre

isocaedre

(12 cares)

(20 cares)