Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

INTEGRALAK

INTEGRALAK

Berehalakointegralak

Aldagai aldaketa

Zatikametodoa

Integral arrazionalak

Azalerak

Funtzio bat:

Bi funtzio:

Hiru funtzio:

Funtzio bat

Azalera kalkulatzeko= A1 + A2

Aldagai aldaketa

1) Integralean aldagaia aukeratuko dugu eta t-rekin berdinduko dugu2) Orain aldagairen deribatua egingo dugu3) dx isolatzen dugu

Zatika metodoa

Integrala biderketa bat denean erabiltzen da

Formula:

ALPET

A: arcsin, arctng...L: logaritmoakP: polinomioakE: exponentzialaT: trigonometria

Formulak

1) ∫1dx= ∫dx= x+k

2) ∫xn dx= xn+1/ n+1 +k

3) ∫1/x dx= ln∣x∣+k

4)∫ ex dx= ex +k

5) ∫sinx dx= -cosx +k

6)∫cosx dx= sinx +k

Bi funtzio

1) Ebaki puntuak atera2)Integrala kalkulatu3) Barrow

Integral arrazionalak

1) Zatiketa egin ahal bada2) Erroak atera3) A, B eta C badago kalkulatu

Hiru funtzio

1) Ebaki puntuak atera2) Integralak egin3) ATOT= (A3+A4)*2