Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

Kalendarz adwentowy

2023

1

Opisz wygląd swojej wymarzonej choinki.

2

Które brytyjskie tradycje bożonarodzeniowe chciałbyś/chciałabyś wprowadzić do swojego domu? Dlaczego? Przygotuj wypowiedź ustną lub pisemną na ten temat.

3

Życzenia kiedyś a życzenia dzisiaj. Omów, jak ludzie składali sobie życzenia kiedyś, a jak robią to dzisiaj. Czy coś się zmieniło? W jakiej formie można złożyć komuś życzenia?

7

8

Ułóż i zapisz zdania z następującymi wyrazami oraz wyrażeniami (możesz zmienić ich formę): wigilia/ 12 potraw/ pierwsza gwiazdka/ opłatek/ kolędy/ puste miejsce.

9

Przetłumacz na język polski następujące wyrazy: gingerbreads/ christmas cards/ paper chains/ snowflakes/ relatives/ customs/ mistletoe/ nativity play

5

Ułóż i zapisz życzenia świąteczne dla Twojego ulubionego nauczyciela/ Twojej ulubionej nauczycielki.

13

Po czym czujesz, że zbliżają się Święta? Czy Twój świąteczny dom pachnie inaczej niż zwykle? Jak pachnie? Czym pachnie? Jakie zapachy czujesz?

14

Jakie potrawy wigilijne przyrządzacie w Waszych domach? Czy każdego roku spożywacie takie same potrawy? Skąd pochodzą przepisy na te potrawy? Czy są potrawy, które jecie tylko podczas wigilii?

17

Czy Święta można dotknąć? W jaki sposób? Co czujemy w czasie Świąt duchowo i fizycznie? (w sercu, pod palcami, w naszych dłoniach? itp).

18

Odmień przez przypadki słowa: renifer, elf, gwiazdka.

19

Zapisz słowa Twojej ulubionej polskiej kolędy.

15

Czy Święta można usłyszeć? Z jaką muzyką kojarzą Ci się Święta? Co słychać w sklepach? Kogo lub co można usłyszeć na ulicy? Jakie dźwięki słychać w czasie Świąt w Twoim domu?

20

Ułóż rymy do słów: bombka, aniołek, łańcuszek, cukierek.

21

Ułóż 3 zdania w czasie przeszłym, używając słów: wigilia, prezent, opłatek. (Słowa możesz dowolnie odmieniać).

23

1. Spójrz na obraz. Zapisz na kartce (w formie trzech słów), jakie uczucia, nastroje wzbudza w tobie to dzieło? 2. Ponownie spójrz na obraz. Nadaj mu tytuł. 3. Jak Ci się wydaje, jakie święto, uroczystość przedstawia? Zwróć uwagę na przedmioty, ale również na twarze ludzi. 4. Jakie ślady polskiej tradycji bożonarodzeniowej dostrzegasz na obrazie? Zapisz je. 5. Wyobraź sobie, że ten obraz to kadr ze sceny filmowej. Jaką muzykę zaproponowałbyś do tej sceny (możesz podać konkretny tytuł, np. kolędy, piosenki).

22

Posłuchaj Scherza h-moll op.20 Fryderyka Chopina, które kompozytor napisał najprawdopodobniej na przełomie 1830/31 roku, przeżywając swoje pierwsze Święta z dala od domu, rodziny, ojczyzny. Zapisz: Jaki tytuł mogłaby mieć ta kompozycja? Jakie emocje wywołuje w Tobie ten utwór? Co czujesz, słuchając tej kompozycji? Jakie uczucia według Ciebie wyraża ta kompozycja. Dlaczego? Jakimi środkami muzycznymi kompozytor oddał takie właśnie, a nie inne uczucia? Melodię, której znanej kolędy, rozpoznajesz w tym utworze?

4

Dowiedz się, czym była kiedyś podłaźniczka. Zapisz, z czego ją wykonywano i jak ją ozdabiano.

6

Czy potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania? Czym jest Pasterka? Kim są i co robią kolędnicy? Z czego robimy barszcz czerwony? Podaj nazwy trzech ozdób choinkowych. Dlaczego w polskiej tradycji zostawia się jedno puste miejsce przy świątecznym stole?

16

Łatwo czy trudno zauważyć, że zbliżają się Święta? Co widać w sklepach? Co można zauważyć w telewizji? Co dzieje się w szkołach? Co widać na ulicach? Czy na Święta zmienia się wygląd Twojego domu?

12

Wypisz jak najwięcej rzeczowników związanych ze Świętami.

10

Odpowiedz na pytania: 1. Czym czas świąteczny różni się od czasu codziennego, dni świąteczne od dni zwyczajnych? 2. Za czym tęsknisz najbardziej, kiedy kończą się Święta? Dokończ jedno z poniższych zdań w taki sposób, aby było zgodne z Twoimi przemyśleniami. Zapisz je w zeszycie. 1. Chciałbym/chciałabym, aby Święta były częściej... 2. Uważam, że Święta powinny być tylko raz do roku, bo...

11

Jakie tradycje bożonarodzeniowe obchodzone są w Twoim domu? Zapisz je. (Dowiedz się, w jakiej części Polski są kultywowane)

Opisz wygląd swojej wymarzonej choinki.

Zapisz w zeszycie nazwy dwunastu polskich potraw wigilijnych. Która z nich jest Twoją ulubioną?

By using interactive resources, you’ll be able to distribute information in different levels, making it easier to understand. On top of that, interactivity allows your audience to assimilate the ideas you want to convey in an intuitive way and with no effort on their part. Genially lets you add different types of interactivity very easily, with just a few clicks. That way, using interactivity and animation to create surprising content is super easy with Genially. And since people remember positive experiences better, you’ll get awesome results with little effort.

To create an interactive image ... you can use a photo or illustration as a base. The important thing is that it’s visually attractive so that it gets your audience’s attention. Although you shouldn’t overuse bullet points, icons and diagrams can be your best allies when telling stories. You’ll hold the attention of your audience and the information will be imprinted in their brains.

It’s clear that technology has changed the world, so why do we keep communicating with the same materials and tools? Genially was born in answer to this question - it’s the tool that aims to turn visual and interactive content into a new standard, without investing hundreds of hours in coding. The great ally of the most creative minds. The interface is carefully designed to be user friendly. Creating content is as simple as selecting and dragging elements from the Editor (drag and drop). It's ok if the resources in Genially are not enough for you: you can upload your own resources: illustrations, videos, gifs ... and not only from your own computer, but also resources from other platforms such as YouTube or Giphy.

Genially, thanks to its gallery of resources, helps us enhance the formal and functional coherence within our digital creations. Thus, we generate an immersive communicative environment in which real visual stories flourish. We generally grasp visual content better. Visual content is associated with cognitive and psychological mechanisms. We receive things through our eyes; the first image is what counts. We associate visual content with emotions.

To create an interactive image ... you can use a photo or illustration as a base. The important thing is that it’s visually attractive so that it gets your audience’s attention. Although you shouldn’t overuse bullet points, icons and diagrams can be your best allies when telling stories. You’ll hold the attention of your audience and the information will be imprinted in their brains.

Storytelling is the art of telling stories. People have a natural predisposition to consume them. Did you know that ⅔ of our daily conversations are stories? We remember stories up to 20 times more than any other type of content. According to neuroscience, when we listen to a story, our brain lights up like a Christmas tree. Stories stimulate the same cerebral areas that are activated by reading, and on top of that, activate our auditory, visual, sensory, motor, and even olfactory cortices. We hear information, but we feel stories. This emotion is what maximizesconcept retention.

With this feature ... You can add additional content that will excite your audience’s brains: videos, images, links, interactivity ... Whatever you like! Did you know? Windows allow you to add more extensive content. You can enrich your genially by including PDFs, videos, text ... The window content will appear when you click on the interactive element.

Genially has hundreds of templates ready to inspire you and help you find new ways to tell stories through interactive content such as images, microsites, videos, and infographics. With these features, you're just a few clicks away from your next big communication success. If your content is interactive, it’s engaging.

Our brains are hardwired to consume visual content. Some facts: we receive 90% of the information we process through sight and we process visual content up to 60,000 times faster than text. That’s why visual communication ismore effective. We generally grasp visual content better. Visual content is associated with cognitive and psychological mechanisms. We receive things through our eyes; the first image is what counts. We associate visual content with emotions.

Have you ever thought about what makes a content created in Genially stand out from the rest? Without a doubt, interactivity and animation are the two main reasons. This is how you will get your audience's attention, by showing the most important information first and getting their attention with interactive and animated elements. Yep, you read that right. Interactivity and animation can turn even the most boring content into something super fun. In Genially, we use AI (Awesome interactivity) in all our designs so that you can level up with interactivity and turn your content into something that engages andprovides value.

Don't spend time creating content that interrupts us when we're watching something interesting.BE the something interesting. Our brain unconsciously processes about 11 million units of visual information per second, while it only processes about 50 units of conscious information per second.

You can make an outline to summarize the content and use words that will be imprinted in the memories of your audience. Numbered ideas are remembered much better than bulleted lists. You can develop the content in more detail in your verbal presentation. We recommend training your voice and rehearsing; the best improvisation happens when you’re prepared!

Genially's interactivity feature allows you to organize the content in different layers so that your audience can explore it. This is the main reason why Genially content engages and motivates easily. What’s more, you avoid cluttering your content with too much information. Animation gives you amazing results without coding. You can bring the elements of your creation to life in just a few clicks - no one can ignore content that moves!

Could it be said that images are the key to success? Pretty much. This is because visual language facilitates the rapid acquisition of knowledge in an intuitive ay. Convince 67% of the audience. Use this space to caption your visual content. You can upload an image from your computer or use the resources available in Genially, on the left side of the Editor. Knock their socks off!

You know it’s a Wow presentation when you hold your audience’s attention, everyone assimilates the information you’ve shared, you make interactivity and animation your allies, and you hear the audience’s applause. You know a presentation is boring when you see that your audience is in a daze, no one has understood anything you’ve said, you hear your audience snoring, and there is so much text that there is no room for images.

Our brain unconsciously processes about 11 million units of visual information per second, while it only processes about 50 units of conscious information per second.

90% of the information we assimilate is received through sight.

When giving a presentation, you need to go after two main objectives: to convey information and avoid yawns. To do this, it can be good practice to make an outline and use words that will be imprinted in the memories of your audience. If you want to add additional information or develop the content in detail, you can do this with your verbal presentation. We recommend training your voice and rehearsing; the best improvisation happens when you’re prepared!

Insert an awesome video for your presentation and use this space to caption it. Multimedia content is essential in a presentation, to really wow your audience. What’s more, this way you can summarize the content and entertain your audience.

Add music, audio, or sound effects to the elements of your genially … It makes all the difference!

Windows allow you to add more extensive content. You can enrich your genially by including PDFs, videos, text ... The window content will appear when you click on the interactive element.

Did you know?