Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Connexió amb el currículum

Bloc 4.2

Començar

Presentació del Bloc

Què farem?

Relacionarem les bases del currículum LOMLOE amb l'enfocament STEAM per saber quins punts d'aquest recolzen la nostra proposta!

 • Establir connexions entre les bases del curriculum LOMLOE i l'enfocament STEAM

Objectius

25'

Quan vam parlar del Pensament Computacional i la seva relació amb el currículum l’enfocament era diferent. S’estava introduint un concepte relativament innovador i això, exigia un alt grau d’especificació. Si recordes, es va fer una comparativa amb el número de vegades que mencionaven les paraules: Pensament computacional, programació i robòtica. Aquestes dades tenen un motiu de ser:

Introducció

Currículum

Per què t’expliquem tot això? Doncs perquè actualment el currículum convida a dissenyar projectes transversals i globalitzadors per articular les diferents competències que queden definides en ell, però sobretot convida a crear un producte, fruit d’aquest projecte que s’ha dissenyat!En el cas dels projectes STEAM, aquests productes es relacionen estretament amb la tecnologia, i per tant amb les tres paraules màgiques; Pensament Computacional, programació i robòtica! Veiem alguns exemples:Però, això com ho podem encaixar dins el currículum? O dit en altres paraules: Quins seran els maons curriculars que em permetran construir l’edifici que vull i alhora justificar-ho?

Et recomanem revisar el material on parlem de la relació entre el PC i el currículum LOMLOE, ja que allà (sobretot quan es parla de Primària) es concreten alguns aspectes de l’àrea de Coneixement del medi que tenen relació amb el que hem comentat sobre el disseny de projectes.

 • Fem un hort vertical amb sensors d’humitat i reg!
 • Construïm un cotxe elèctric programable!
 • Dissenyem la ciutat del futur amb sensors i automatismes!

Punts més interessants

Veiem quins punts del currículum m’interessen més a l’hora de dissenyar el meu projecte STEAM!

Vector

Competències clau

Àrees

Eixos

Material complementari

Si ho veiem amb una perspectiva menys específica i més general:

 • Les competències STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) són un enfocament educatiu que destaca la importància d'integrar aquestes àrees per fomentar la resolució de problemes, la creativitat i la innovació.
Aquí et facilitem algunes les principals relacions que hem establert entre la LOMLOE i les competències STEAM:
 • Enfocament Competencial:
 • Integració de Continguts:
 • Foment de la Creativitat:
 • Desenvolupament de la Competència Digital:

 • Foment de la Investigació i l'Experimentació:
 • Enfocament Pràctic i Experiencial:
 • Connectivitat amb el Món Laboral:
 • Promoció de la Inclusió i la Diversitat:
 • Enfocament Global i Sostenible:

Conclusió

Amb aquesta recapitulació d’idees volem dir-te que la LOMLOE i les competències STEAM comparteixen molts principis pedagògics centrats en el desenvolupament integral dels estudiants i la preparació per als reptes del segle XXI. La seva implementació conjunta pot enriquir l'experiència educativa del teu grup classe i preparar-los per a un futur cada vegada més complex i divers.

Bon treball!

Hem acabat amb aquesta part del bloc, ara torna al Google Classroom per continuar aprenent sobre STEAM

Bon treball!

Hem acabat amb aquesta part del bloc, ara torna al Google Classroom per continuar aprenent sobre STEAM

Les competències STEAM poden ser dissenyades per ser accessibles i motivadores per a tots els estudiants, independentment dels seus antecedents.

La LOMLOE destaca la necessitat de fomentar la investigació i l'experimentació com a part de l'aprenentatge. Les competències STEAM fomenten aquest aspecte, ja que molts projectes STEAM impliquen la investigació i l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits.

Existeix una necessitat per preparar els estudiants per a la seva integració al món laboral. Les competències STEAM estan estretament connectades amb les necessitats del món laboral actual, especialment en àrees com la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les arts.

La LOMLOE reconeix la importància del desenvolupament de la competència digital. Les competències STEAM, especialment la tecnologia, contribueixen al desenvolupament d'aquesta competència enfortint les habilitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

La LOMLOE destaca la integració de continguts (sabers) i la interdisciplinarietat. Les competències STEAM també promouen aquesta integració, ja que aborden qüestions i problemes que requereixen una comprensió holística i la combinació de diferents àrees del coneixement com ja saps.

Aquí farem un parèntesi important! Tots els sabers que s’inclouen dins d’aquestes àrees o matèries poden ser possibles ingredients de la nostra recepta STEAM. Altres àrees poden jugar un paper secundari en els diferents processos, però et recomanem centrar-te en aquestes com a punt de partida i ramificar cap a altres àrees en cas que siguis especialista i et faci il·lusió indagar en alguns sabers específics de la teva matèria o àrea. Recorda tenir en compte les diferents competències específiques d’àrea i entendre-les com la manera o el procés de cuinar aquests ingredients (Hi ha receptes molt diferents, però amb els mateixos ingredients, el procés importa!) que has decidit incloure a la teva programació o projecte STEAM!

 • Coneixement del medi natural, social i cultural (Science, Technology, Engineering)
 • Educació artística (Arts)
 • Matemàtiques (Maths, Technology, Engineering)

L'enfocament global i sostenible en l'educació. Les competències STEAM poden integrar aquest enfocament a través de projectes que aborden problemes globals i promouen la consciència ambiental.

MCTE3 (Indicador operatiu núm. 3) Realitza de forma guiada projectes, dissenyant, fabricant i avaluant diferents prototips o models, adaptant-los davant la incertesa per generar cooperativament un producte creatiu amb un objectiu concret, procurant la participació de tot el grup i resolent pacíficament els conflictes que puguin sorgir.

 • Fixa’t en les paraules destacades en la descripció de l’indicador operatiu. Totes elles fan referència a temes tractats anteriorment a la formació i que guarden una estreta relació amb l’enfocament STEAM!

Competència matemàtica, en ciències, tecnologia i enginyeria (MCTE)

La consideraríem transversal i, en aquest cas, tot i la relació existent de tots el indicadors operatius amb l’enfocament, destacaríem: CD3 Participa en activitats o projectes escolars mitjançant l’ús d’eines o plataformes virtuals que li permetin construir nou coneixement, comunicar-se, treballar col·laborativament, compartir dades i continguts en entorns digitals [...]

 • De caràcter transversal, tots els indicadors operatius fan referència a aspectes concrets de l’aprenentatge cooperatiu, col·laboratiu i autònom.
  • L’enfocament STEAM és totalment compatible amb el treball en equip i el foment de la responsabilitat individual (treball autònom).
   • Recupera el bloc 2.3 on parlem d’aprenentatge cooperatiu per saber més!

Competència digital (CD)

Competència personal, social i d’aprendre a aprendre (CPSAA)

La LOMLOE destaca la importància de l'enfocament pràctic i experiencial en l'educació. Les competències STEAM s'ajusten a aquest principi, ja que molts dels seus projectes requereixen l'aplicació pràctica dels coneixements mitjançant activitats concretes.

Creativitat com procés inherent de l'aprenentatge. Les competències STEAM, especialment l'àrea d'arts, posen un fort èmfasi en el foment de la creativitat com a motor d'innovació i expressió personal.

Evidenciava una tendència cap al PCD- Els més petits començarien pel principi: Processos de familiarització i alfabetització!

Infantil

Ens estava avançant el paper de la programació i de la robòtica en les diferents àrees o matèries del currículum.- Els mitjans i grans aprendrien a aplicar aquest llenguatge en diferents eines i contextos!

Primària

VS

Implica desenvolupar competències clau en els estudiants. Les competències STEAM s'alineen amb aquest enfocament, ja que fomenten el desenvolupament d'habilitats transversals.

Enfocament competencial o aprenentatge profund, funcional i vivencial que perdura.

 • Fortament vinculat a les bases de l’enfocament STEAM. Altres vectors també podrien encaixar, però aquest és el més directe!

En el cas de l'educació Infantil s'ha definit un eix que es podria relacionar directament amb l'enfocament STEAM

 • Eix nº3 Un infant que descobreix el món amb curiositat
  • Fa referència a la descoberta de l'entorn a través de l'exploració i el raonament!