Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Animals Invertebrats

Gael Lorite Vecino

Gael Lorite Vecino

Gael Lorite Vecino

Gael Lorite Vecino

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Llangosta

Nom Científic: Tetrígid ·Ordre: Ortòpters ·Família: Melanoplus sanguinipes

Nutrició: Aparell digestiu, Respiració

Relació: Ulls

Reproducció: Ovípars, Reproducció Sexual

Curiositats: Tenen el cos segmentat

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Esponja

Nom Científic: Porifera ·Ordre: Hadromerida ·Família: Trachycladidae

Nutrició: Per filtració (sense aparells)

Relació: Cap

Reproducció: Sexual i asexual (per bipartició)

Curiositats: Les esponjes van aparèixer al Ediacarià (l'últim període geològic de l'era Neoproterozoica)

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Pòlip

Nom Científic: Cnidària ·Classe: Anthozoa ·Subclasse: Hexacorallia

Nutrició: Filtració (Cada cèl·lula fa el que necessita)

Relació:

Reproducció: Pòlips-Asexual per gemmació.

Curiositats: Els Pòlips es pareixen a les esponjes en alguns aspectes

Relació:

Relació:

Relació:

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Tènia

Nom Científic: Pseudobiceros hancockanus ·Ordre: Polycladida

Nutrició: S'alimenten de els nutrients dels animals que

Relació:

Reproducció: Autofecundació

Curiositats: La tènia és un paràsit.

parasiten

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Cuc de Terra

Nom Científic: Lumbricus terrestris·Classe: Clitellata

Nutrició: Es nutreixen i tenen boca i anus

Relació: Tenen nervis i cervell

Reproducció: Sexual amb fecundació creuada

Curiositats: Respiració cutànea (per la pell)

(Molts presenten un anell modificat)

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Caragol de Terra

Nom Científic: Helix aspersa·Classe: Gastropoda·Ordre: Stylommatophora

Nutrició: Tenen un tub digestiu complet i "llengua" dita ràdula

Relació: Ulls

Reproducció: Reproducció sexual (ovípars)

Curiositats: Tenen sistema circulatori obert

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Vampiromorfs

Nom Científic: Vampyroteuthis infernalis·Classe: Cephalopoda

Nutrició: Tenen un tub digestiu complet que acaba en un "sifó"

Relació: Ulls

Reproducció: Reproducció sexual (ovípars)

Curiositats: Quasi estàn extints

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Clòtxines

Nom Científic: Mytilus edulis·Classe: Bivalvia·Ordre: Mytiloida

Nutrició: Tub digestiu i respiració branquial

Relació:

Reproducció: Sexual

Curiositats: Tenen un peu encara que no és visible

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Saltícids

Nom Científic: Phidippus audax·Classe: Aràcnids·Ordre: Araneae

Nutrició: Aparell digestiu complet

Relació: Òrgans sensorials més desenvolupats

Reproducció: Sexual amb fecundació interna

Curiositats: En l'abdomen, tenen unes fileres que produeixen un líquid que es solidifica en contacte amb l'aire, poden saltar molt i vore molt bé

Animals Invertebrats

Nom Vulgar: Centpeus

Nom Científic: Eupolybothrus cavernicolus·Classe: Chilopoda

Nutrició: Aparell digestiu complet

Relació: Òrgans sensorials més desenvolupats

Reproducció: Sexual amb fecundació interna

Curiositats: Les femelles protegeixen els ous que ponen

Foto

Animals Invertebrats

Nom Vulgar:

Nom Científic: · Ordre: · Família:

Nutrició:

Relació:

Reproducció:

Curiositats:

2 Esponja

1 Llangosta

10 Centpeus

9 Saltícids

8 Clòtxines

7 Vampiromorfs

6 Caragol de Terra

5 Cuc de Terra

4 Tènia

3 Pòlip