Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ספרו על דבר אחד שעוזר לכם בימים אלה להישאר אופטימיים

אופטימיות ותקווה

אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות

בחרו בשורה או בקטע שהתחברתם אליהם מתוך השירים המצורפים או מתוך שירים אחרים שאתם אוהבים ושמסמלים אופטימיות.

  • מדוע בחרתם בשיר זה ובקטע זה?
  • מה המסר של השיר שבחרתם מעבר לאופטימיות?
  • ספרו על דבר אחד שמסמל אופטימיות במצב שאליו נקלענו.
  • מה הן החוזקות שלי כפרט וכקבוצה להתמודד באופן מיטבי עם אתגרים שעומדים בפניי כדי להישאר במקום האופטימי?

אופטימיות ותקווה

אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות

פתאום קם אדם

שרק תחייך

סיבת הסיבות

היום יהיה שמח

המנון הלוחם

שלום בבית

חוזרים הביתה

באת לי פתאום

שיר למעלות

התקווה