Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

05

א.ח.ר.י.ו.ת בזמן מלחמה

לכל אות יש משמעות! לחצו על כל לבנה בפירמידה וגלו:

א

אח

אחר

אחרי

אחריו

אחריות

אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות

לשם לב מה קורה לא.נשים במעגל הקרוב כיצד ניתן לעשות זאת?

אח - חבר, בן משפחה

מי השותפים שלי? שלנו?

אחריו - אחרי מי אני מרגיש שאני יכול ללכת?

לשם לב מה קורה לא.נשים במעגל הקרוב כיצד ניתן לעשות זאת?

אח - חבר, בן משפחה

במה נוכל כולנו להיות מעורבים?הציעו רעיונות!

אחרי - מה אני יכול להוביל?

למשל...לא להעביר שמועות, לא להדהד איומים שהאויב משמע, לא להפיץ סרטונים ותמונות ממקום פיגועומה עוד?

א - מהי האחריות שלנו היום?

במה נוכל כולנו להיות מעורבים?הציעו רעיונות!

אחרי - מה אני יכול להוביל?

מי השותפים שלי? שלנו?

אחריו - אחרי מי אני מרגיש שאני יכול ללכת?

ממשפחה וחברים לקהילה ואז לכלל החברהכיצד אפשר לעשות זאת?

אחר - לקיחת אחריות על האחר, על הזולת

אחריות - איזו אחריות כוללת הכיתה/הקבוצה/התנועה שלנו יכולה לקחת על עצמה?

למשל...לא להעביר שמועות, לא להדהד איומים שהאויב משמע, לא להפיץ סרטונים ותמונות ממקום פיגועומה עוד?

א - מהי האחריות שלנו היום?

אחריות - איזו אחריות כוללת הכיתה/הקבוצה/התנועה שלנו יכולה לקחת על עצמה?

ממשפחה וחברים לקהילה ואז לכלל החברהכיצד אפשר לעשות זאת?

אחר - לקיחת אחריות על האחר, על הזולת