Want to make creations as awesome as this one?

Ovo je osnovni file za pristup mektebskom gradivu kojeg obrađujemo u mektebskoj 2023./2024 godini.

Transcript

mektebsko gradivo po razredima

MEKTEB STARI ILIJAŠ

6. RAZRED

5. RAZRED

4. RAZRED

2. RAZRED

1. RAZRED

KELIME-I-ŠEHADET

SUBHANEKE SA PRIJEVODOM

ISLAM - NAŠA VJERA

Kako se zove naša vjera?

MOJE PRVE DOVE

Rabbi jessir i Rabbi zdini ilma

EUZA I BISMILLA

Čime počinjemo svaki dobar posao?

PRVA GODINA

NAMAZ

UVJETI ZA NAMAZ I SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA

ISLAMSKI I IMANSKI ŠARTI

KOLIKO IMA I NABROJ OVE ŠARTE?

PONOVILI SMO

Ponovimo naučeno od prošle godine

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

PONOVILI SMO

Ponovimo naučeno od prošle godine

USKORO

USKORO!

KUR'AN

ČETVRTA GODINA

PONOVILI SMO

Ponovimo naučeno od prošle godine

USKORO

USKORO!

ISLAMSKI ŠARTI

PRVI ISLAMSKI ŠART

ISLAMSKI ŠARTI

NAMAZ

ŠTA KVARI NAMAZ?

DRUGI ISLAMSKI ŠART

PONOVILI SMO

SURA IHLAS

PONOVILI SMO

SURA FATIHA

KUR'AN

PETA GODINA

ISLAMSKI ŠARTI

NAMAZ

ŠTA KVARI NAMAZ?

ISLAMSKI ŠARTI

PRVI ISLAMSKI ŠART

DRUGI ISLAMSKI ŠART

KUR'AN

ŠESTA GODINA

PONOVILI SMO

Ponovimo naučeno od prošle godine

ŠEHADET

RABBI JESSIR

EUZA I BISMILLA

UČENICI RECITUJU

Ajlin Ramić
Ahmed Alić
Dani Duraković
Ahmed Ahmećanović

IMANSKIH ŠARTA

ISLAMSKIH ŠARTA

05.11.2023.

STRANICE KOJE UČIMO

12.

11.

STRANICE KOJE UČIMO

SURA EL-LEHEB
SURA EL-IHLAS
SURA EL-FELEK
SURA EN-NAS
+ ILI DRUGE SURE PO ŽELJI

11.

STRANICE KOJE UČIMO