Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Repàs de matemàtiques

Potències

Polinomis

Equacions

Scape room

Sistemes d'equacions

REPÀS matemàtiques S3

garbell d'erastòtenes

descomposició de nombres, mcd i mcm

problemes mcd, mcm, tant per cent i proporcionalitat

operacions amb fraccions

nombres naturals i enters

ampliació: l'alçada De la torre

POTÈNCIES

Potències amb nombres naturals

Operacions amb potències

AMPLIACIÓ

Arrels quadraadess

Potència d'una potència

POLINOMIS

Matemàtiques

Comencem

Índex

Pla individualitzat de treball (PI)

Monomis

Suma i resta de monomis

Multiplicació i divisió de monomis

Polininomis

Suma i resta de polinomis

Hipàtia d'Alexandria

Ampliació

Monomis

Anomenem monomis semblants els monomis que tenen la mateixa part literal.Exemples:

  • -25a2b i a2b , són semblants? Sí, perquè tenen la mateixa part literal.
  • 3z2 i 7z, són semblants? No, perquè no tenen la mateixa part literal.

Monomis semblants

Sophie Germain

Monomis

Un monomi és una expressió algebraica formada pel producte d’un nombre i una o diverses lletres.El nombre s’anomena coeficient, i les lletres, amb els seus exponents, són la part literal.El grau d’un monomi és la suma dels exponents de les lletres que el formen.

Què és un monomi?

Exercicis monomis

Suma i resta de monomis.

Suma i resta de monomis.

La suma (o resta) de monomis semblants l’efectuem sumant (o restant) els coeficients i deixant la mateixa part literal. Si els monomis no són semblants, deixem indicada la suma o la resta.

Ada Lovelace

Exercicis suma i resta de monomis.

Multiplicació i divisió de polinomis

Multiplicació i divisió de polinomis.

Per multiplicar monomis, d’una banda, en multipliquem els coeficients, i, de l’altra, les parts literals. Per dividir monomis, d’una banda, en dividim els coeficients, i, de l’altra, les parts literals (si podem).

Florence Nightingale

Exercicis multiplicació i divisió de monomis

Polinomis

Un polinomi és una expressió algebraica formada per la suma o la resta de dos o més monomis no semblants.Cadascun dels monomis l’anomenem terme, i si no té part literal, terme independent.El grau més gran del tots els seus termes és el grau del polinomi.Els polinomis els expressem sempre de forma decreixent, és a dir, ordenem els termes començant pel monomi de grau més gran i acabant pel de grau més petit.

Polinomis

Execicis polinomis

Katherine Johnson

Suma i resta de polinomis

Per sumar polinomis, en sumem els monomis semblants, i deixem indicada la suma dels monomis no semblants. Per restar-ne, sumem al primer polinomi l’oposat del segon (el segon polinomi canviat de signe).

Suma i resta de polinomis.

Exercicis suma i resta de polinomis

Maryam Mirzakhani

Ampliació

Com haureu pogut observar durant la unitat, ens han anat aparexen una colla de dones matemàtiques. Les coneixieu?A continuació, us proposem llegir la segëunt informació sobre elles:

Qui són aquests personatges que ens han anat sortint durant tota la unitat?

Info

Per grups, haurieu de:1. Repartir-vos les 6 matemàtiques i amplia la informació sobre elles.2. Preparar una presentació on explicareu, entre altres temes, quina va ser l'apartació d'aquesta dona a les matemàtiques.

5

2

3

4

1

Equacions de 1r i 2n grau

5

2

3

4

1

1

5

2

3

4

1

1

5

2

3

4

1

1

5

2

3

4

1

2

5

2

3

4

1

3

5

2

3

4

1

4

2

3

4

5

1

Equacions de 2n grauCompletes

5

2

3

4

5

1

Exercicis

5

2

3

4

5

1

Exercicis

5

2

3

4

5

1

Equacions de 2n grauIncompletes tipus I

5

2

3

4

5

1

Equacions de 2n grauIncompletes tipus II

5

2

3

4

5

1

Exercicis

5

2

3

4

5

1

Exercicis

5

Sistemes d'equacions