Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Царят е най-важната шахматна фигура. Той е безценен. Невъзможността да се избегне заплахата за залавянето му е равнозначно на загуба в шахматната партия и победа на опонента.

Занимание 4. Царят – безценната фигура

Ще упражним:

 • Записването на ходове на царя.
 • Как да правим оценка на ситуацията на заплаха за улавяне на царя.

По време на това занимание ще разберем:

 • как изглежда тази фигура в тематични шахматни комплекти в Индия;
 • каква е шахматната стойност на царя;
 • каква е позицията на царя в началото на играта;
 • какви взаимоотношения съществуват между владетелите на двете царства;
 • как записваме позицията на кралската особа на шахматната дъска;
 • ще разберем какви са обичайните и специални ходове на владетеля;
 • ще разберем как царят може да попадне в ситуация на заплаха за улавяне;
 • ще разгледаме възможностите на кралската особа в ситуация на заплаха за улавяне;
 • ще научим какъв съвет ни дава един от световните шампиони по шахмат.

 • Фигурата на царя в тематичен индийски шахматен комплект е представена от махараджа (велик владетел, цар), който е седнал в хауда (замък), разположен на гърба на слон.
 • Хаудата е използвана в миналото за пренасяне на богати хора по време на шествия, лов или война. Тя е символ на богатството, затова често е украсявана пищно. Върху хаудата могат да се видят дори скъпоценни камъни.
 • Тези транспортни средства днес се използват за разходка на туристи в Югоизточна Азия, но тази практика е вредна за животното. Тя уврежда тялото и органите на слона.

Фигурата на царя

Царят е най-височайшата фигура в шахмата. Височината ѝ изразява нейната значимост. Ако царят е атакуван и не може да се защити, то той е загубен, а шахматната партия приключва с победа за опонента.

Въпреки, че царят може да взема други фигури, той никога не може да бъде взет от друга фигура в играта. Невъзможността му да се защитава от атаки на опонента се заключава в капитулация - поражение.

Шахматна стойност на царя

Хауди върху слоновете на махараджата от Траванкор, май 1941 година.

Шахматната фигура цар е най-високата и обикновено на върха на короната му стои кръст. На български език съкращаваме думата цар, като записваме главната буква Ц.
Думата цар на английски език е king, затова англичаните отбелязват тази фигура с главната буква К.

Преди началото на играта, светлият цар винаги се позиционира на първи хоризонтал - на поле е1. Когато англичанинът отбелязва местоположението на царя, записва Ке1, което означава, че царят е разположен на поле е1. Българите записват Це1.

Начална позиция на светлия цар

Досещате ли се как англичаните записват началното местоположение на тъмния цар?

В началото на играта, тъмният цар винаги се поставя на първи хоризонтал - поле е8. Когато ние, българите, отбелязваме местоположението му, записваме Це8, което означава, че царят е разположен на поле е8.

Начална позиция на тъмния цар

 • При началното подреждане на шахматната дъска, царете на двата отбора стоят един срещу друг.
 • Полетата, върху които са разположени те, се намират на двата крайни хоризонтала, при пресичането им с вертикал е.
 • Царете заемат поле, което е противоположно на цвета на съответния цар. Светлият цар заема тъмно поле, а тъмният цар се разполага на светло поле.
Це8
Ке1

Разположение на царете в началото на партията

Винаги остава празно поле между царете. Тук то е обозначено с червена звезда.

Царете никога не могат да застанат един до друг на съседни полета. Те не могат да се заплашат взаимно с улавяне. Между тях винаги трябва да остава по едно празно междинно поле.

Царят не може да прескача нито една фигура.

Взаимоотношения между кралските особи

Записваме позицията на черния цар на шахматната дъска така - Цb8.

Освен инициалът, за обозначаване на царя, след буквата се записва и името на полето, върху което царската особа се разполага.

Отбелязваме съкратено фигурата на царя с инициал – буквата Ц от българската азбука и буквата К от английската азбука.

Шахматен запис на местоположението на царя

Преместете тъмния цар на поле а8, светлият цар на поле е4.

Позицията на белия цар на шахматната дъска в тази шахматна ситуация е Цf4.

Цар и шахматен запис

Царят може да се движи с едно поле във всяка посока – вертикално, хоризонтално и диагонално. Той може да отиде на всяко съседно поле. Погледнете полетата, отбелязани със зелена звезда! Всички те указват възможен следващ ход на царя.

Стандартен ход на царя

Стандартен ход

Царят може да участва в съвместен защитен ход, заедно с друга фигура от същия отбор – топ. Този специален ход се нарича рокада. Той има две разновидности: голяма рокада и малка рокада.

Специален ход на царя

Специален ход

Царски фланг

Царски фланг

Царски фланг

Малка рокада

След това се премества топът, като заема прескоченото от царя поле.

Най-напред се премества царят, като прескача едно поле в посока към своя топ от царския фланг.

Рокада

При рокада царят се премества през едно поле, в хоризонтална посока, към един от своите топове. Избраният топ от своя страна заема прескоченото от царя поле. Рокадата се извършва в точна последователност: първо се мести царят, а след това се премества топът. Това е единственият ход в шахмата, при който за един ход се преместват едновременно две фигури от един отбор. Съществуват два вида рокада: малка рокада и голяма рокада.

Малката рокада – осъществява се откъм царския фланг. Между царя и топа има две свободни полета.

Голяма рокада

Дамски фланг

Възможността за рокада е еднократна - може да се изпълни само веднъж за една партия. Рокадата не е задължителна. Реализирането ѝ е свързано с някои задължителни предпоставки, без които този специален ход невъзможен.

След това се премества топът, като заема прескоченото от царя поле в дамския фланг.

Най-напред се премества царят, като прескача едно поле в посока към своя топ от дамския фланг.

Голяма рокада – осъществява се откъм дамския фланг. Между царя и топа има две свободни полета.

Дамски фланг

Дамски фланг

Черната пешка атакува поле d1 и затова царят на белите няма право да направи рокада.

1. Рокадата е невъзможна, ако полетата, през които минава царят, са атакувани, бити от фигури на опонента.

Невъзможна рокада

Рокадата е невъзможна при четири шахматни ситуации.

Полето, което трябва да прескочи царят, за да направи рокада, е заето от дамата. Рокадата е невъзможна.

2. Ако на полетата между царя и топа са разположени други фигури, рокадата е невъзможна.

Невъзможна рокада

4. Царят не може да направи рокада, щом не е негов ред за ход, щом по право е ред на направи ход опонента.

Невъзможна рокада

3. Царят не може да направи рокада, ако в предишни ходове той или топът, който ще участва в рокадата, са реализирали ход и са напускали началното си поле.

Царят, който е в ситуация на заплаха за улавяне трябва незабавно (в следващия си ход), да преодолее тази непоносима ситуация.

В последния си ход черните са придвижили черната пешка от поле d3 на поле d2 и по този начин са поставили белия цар в ситуация на улавяне, наречена „шах“. Налага се белият цар веднага да преодолее тази ситуация.

Заплаха

Царят попада в ситуация на заплаха от залавяне, когато е поставен „под шах“ от фигура на опонента. Това означава, че фигурата на другия играч, в последния си ход, се е позиционирала на поле, от което цели шахматното поле, на което е разположен царят. Опонентът може да обяви „шах“, но не е задължен.

Ако царят не може да преодолее ситуацията на заплаха в следващия си ход, той попада в нова ситуация, наречена „мат“, която слага край на играта. Играчът, чийто цар е поставен в ситуация на мат, губи мача.

Реакция на царя при заплаха

В последния си ход черните са придвижили черната пешка от поле d3 на поле d2 и по този начин са поставили белия цар в ситуация на заплаха, наречена „шах“. Налага се белият цар да преодолее заплахата в следващия си ход. Съществуват общо три възможности за движение пред белия цар, които са обозначени със зелени звездички, но белите се налага да изчислят коя от тях е най-полезна, преди да играят. Царят не може да използва за отстъпление поле d1, защото то е атакувано от черната пешка, която е разположена на поле c2.

Движението на белия цар е блокирано. Черните пешки са напреднали в своето движение и атакуват полетата, на които обичайно би могъл да се придвижи.

3. Движението на царя е блокирано от фигури на противника, които заплашват и поставят под атака всички възможни полета, на които царят желае да се премести.

2. Ако полето, което царят иска да заеме, е заплашено от фигура на опонента.

1. Ако полето вече е заето от фигура от същия отбор.

Блокирано движение на царя

Царят не може да изпълни обичайните си движения, ако на дъската са налични няколко ситуации:

„Когато видите добър ход, потърсете по-добър.“ Емануел Ласкер

Емануел Ласкер е германски шахматист. Той е вторият световен шампион по шахмат. Освен шахматист, той е бил блестящ математик и философ, който имал изключително плодотворни периоди на научни изследвания и работа. Започнал да играе шахмат на 10 години. Учил се от своя брат. Ласкер притежава няколко световни рекорда към днешно време:

 1. За най-продължително време на притежание на титлата световен шампион - цели 27 години.
 2. За най-многобройно спечелване на титлата световен шампион – седем пъти печели тази титла.
 3. За два мача за една година и два пъти световен шампион в рамките на една година.

Шахматният стил на Ласкер е характерен със сложни комбинации и взаимодействия между фигурите. Умеел е да открива оригинални решения на сложни шахматни ситуации. Бил е изключително талантлив защитник на фигурите, изпаднали в беда. Заключителната фаза на играта му е била блестяща.

Ласкер написва и издава шахматните книги:

 • „Здравият смисъл в шахмата“;
 • „Учебник за шахматната игра“.

Благодаря за вниманието!

Занимание 4.

Царят - безценната фигура