Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Занимание 5. Пешката – душата на играта

Франсоа - Андре Даникан Филидор

Франсоа-Андре Даникан Филидор произхожда от музикално семейство. Композира опери, които са били широко популярни по неговото време. Той музицира около 30 опери..Роден е на 7 септември 1726 година в Дрьо, Франция. Това е град с около 5000 жителя по негово време и се намира на около един час път с кола от Париж - столицата на Франция.

Какво кара Филидор да разглежда пешката като душата на партията? Нека отговорим на този въпрос на края на днешното занимание!

Животът на Андре Филидор се характеризира с едновременното и неразривно присъствие на музиката и шахмата. Той не само се превръща в шахматен гений, но едновременно с това се изявява и като успешен музикант. Той е един от най-известните оперни композитори на своето време. Кариерата му на музикант е предопределена от неговото семейство, което е свързано с музиката с 200-годишна традиция. Така той се превръща в един от най-големите оперни композитори на своето време.

Андре Филидор - съчетава две в едно

Филидор живее последователно в Париж и Лондон, където представя на публиката своите комични битови опери, които показват сцени от живота на обикновените хора - героите са занаятчии, селяни, войници, а в операта "Том Джоунс" за първи път въвежда квартет от солисти, които пеят без музикален съпровод, което оставя дълбоко впечатлена публиката от онова време. Френската шахматна сцена, по времето на Филидор, било едно кафене в Париж. Именно там той печели реномето си на най-силния шахматист в страната. Той е автор на така нареченият позиционен стил на игра: шахматистът не трябва да се втурва безпринципно и безразсъдно в атаки, а трябва да изгражда силна позиция; да нанася внимателно изчислени атаки върху слабите места в позицията на опонента; да прибягва до размени и опростявания на играта; да играе правилно с пешките, защото те стоят в основата на победата.

По-известните му опери са:
  • "Обущарят Блез", 1759 г.
  • "Войникът-магьосник", 1760 г.
  • "Градинарят и неговият господар", 1761 г.
  • "Ковачът", 1761 (издържа над 200 представления по това време).
  • "Санчо Панса на своя остров" (1762).
  • "Дървосекачът или три желания" (1763).
  • "Магьосник", 1764 г.
  • "Том Джоунс", 1764 г.
  • „Добър син“, 1773 г.
Kафенето Regence
Андре Филидор е едновременно успешен музикант и забележителен шахматист.

„Пешките са душата на шаха и създават атаката и защитата, а победата и поражението зависят изцяло от тяхното добро или лошо разположение.“

В Париж Филидор се превръща в майстор на шахматните игри "на сляпо" - това означава, че играе своите партии, без да вижда дъската.Толкова впечатляващи са били игрите му, че хората са плащали такса, за да могат да го наблюдават как играе. Филидор подчертава, че:

Блинд

Той разработва тактика за напредване на веригата на пешките и подчертава важността на центъра за пешките и борбата за него.

Филидор написва книга за стратегията на играта, която нарича "Анализ на една шахматна игра". Той смята, че структурата от пешки е в основата на успеха или провала в шахмата. Успехът на една атака или защита зависи от тяхното благоприятно или неудачно разположение на шахматната дъска.

От изкуството да се използват правилно пешките, зависи изхода от партията, според Филидор, а той е майстор на пробивите с пешки.

Филидор - за структурата от пешки

Бент Ларсен е най-силният датски шахматист. Той признава, че Филидор е най-големият шахматист за всички времена, защото не съществува друг, който да бъде непобедим така, както Филидор, който не е човек, а истинска шахматна машина.

Бент Ларсен - за Филидор

pawn

Характерно за пешките е, че те са относително неподвижни и бавно подвижни.Придвижването им на определено поле напред отнема време, а придвижена пешка напред, не може да се върне назад.

По анализ на конкретната структура от пешки, може да се съди за начина, по който е започнала играта.

Често пешките усилват своето присъствие на шахматната дъска, като си сътрудничат с други пешки и образуват характерна структура (формация) от пешки. При образуването на такава структура/композиция, пешките на единия играч се разполагат по определен начин спрямо пешките на другия играч.

Думата, с която в английския език обозначават пешката е pawn.

Задълбочено помисли, преди да действаш!В шахмата това е важно, защото шахматистът отговаря за всяко свое действие, дори и за онези действия, които са неволни или случайни.Съществува шахматно правило, наречено "Пипната фигура - играна фигура". Това означава, че ако играч, който е на ход, докосне неволно или без да иска някоя фигура, то той е длъжен да играе с нея, щом с нея е законно да се играе. Само ако ходът е незаконен, играчът може да играе с друга фигура.Ако обаче играчът предупреди съперника си, че иска да постави правилно фигура върху полето, което заема, той има право да го направи.

Правилото "Пипната фигура - играна фигура"

Черните пешки заемат седми хоризонтал.
Белите пешки се подреждат на втори хоризонтал.

Пешките в началото на партията се разполагат на втори и седми хоризонтал. Белите пешки заемат втори хоризонтал, а черните пешки – седми хоризонтал.

a b c d e f g h
a b c d e f g h

Пешките в началото на партията

Пешките са подредени и готови за начало на партията. Пешките могат да се движат само напред и никога назад или настрани.

a b c d e f g h
a b c d e f g h

Пешките в началото на партията

a b c d e f g h
a b c d e f g h

Взаимоотношения между пешките

Пешките са ценни във всяка част от играта, но в заключителната част стават особено важни.Понякога пешките не могат да бъдат взети, защото взаимодействат с други пешки, които ги защитават. В този случай техният напредък може да се ограничи, като бъдат блокирани с други фигури. Особено опасна е проходната пешка - онази пешка, пред която няма противникова пешка на същия вертикал или на някой от непосредствените съседни вертикали. Тогава е много вероятно пешката да се произведе в ново качество.
a b c d e f g h
a b c d e f g h
Когато една пешка се движи, ние не използваме буква, за да я означим, а направо записваме името на полето, на което пешката стъпва.Примери:с5 - пешката се е придвижила на поле с4;е7 - пешката се е придвижила на поле е7.

Пешките и шахматен запис

б) Осъществен план за движение: Бялата пешка е осъществила своя план - преместила се е от поле е2 на поле е3.

а) План за движение: Бялата пешка на поле е2 планира да извърши първи ход (с едно поле напред) и да стъпи на поле е3, обозначено с червена звезда.

От начална позиция на дъската, пешката има два варианта за своя първи ход.1. Първи вариант: едно поле напред по вертикала.

a b c d e f g h
a b c d e f g h

Първият ход на пешката

б) Осъществен план за движение: Бялата пешка е осъществила своя план - преместила се е от поле е2 на поле е3.

а) План за движение: Бялата пешка на поле е2 планира да извърши първи ход (с едно поле напред) и да стъпи на поле е3, обозначено с червена звезда.

От начална позиция на дъската, пешката има два варианта за своя първи ход.1. Първи вариант: едно поле напред по вертикала.

a b c d e f g h
a b c d e f g h

Първият ход на пешката

б) Осъществен план за движение: Бялата пешка е осъществила своя план - преместила се е от поле е2 на поле е4.

а) План за движение: Бялата пешка на поле е2 планира да извърши първи ход (с две полета напред) и да стъпи на поле е4, обозначено със червена звезда.

2. Втори вариант: с две полета напред по вертикала.

a b c d e f g h
a b c d e f g h

Първият ход на пешката

б) Осъществен план за движение: Черната пешка е направила единствения възможен първоначален ход- от поле е7 на поле е6. Бялата пешка, разположена на поле е5 е осуетила възможността на черната пешка да се придвижи с две полета напред.

а) План за движение: Бялата пешка е напреднала в своето движение до поле е5. Черната пешка на поле е7 губи правото си за първоначален ход – с две полета напред, тъй като поле е5 е заето от бялата пешка. Черната пешка може да играе първоначален ход само с едно поле напред.

Пешките могат да осуетят възможностите за първоначален ход на опонента, ако заемат полето, на което другият играч планира да постави своята пешка при първоначален ход.

a b c d e f g h
a b c d e f g h

Осуетяване на движение на пешка при първоначален ход

След първоначалния си ход, пешката може да се придвижва само с едно поле напред по вертикала.

a b c d e f g h
a b c d e f g h

Движение на пешката след първоначалния ѝ ход

Блокирани пешки

Пешки, които са достигнали до ситуация, при която взамно си пречат на движението напред, се наричат блокирани пешки.
a b c d e f g h
a b c d e f g h

Вземане

Пешката може да вземе фигура на опонента, само ако той е стъпил на атакувано от нея поле - по диагонал едно поле напред.Да разгледаме атакуваните от белите пешки полета - те са отбеллязани с червено кръгче.А сега да разгледаме атакуваните от черните пешки полета. Те са отбелязани със зелени кръгчета. Ако фигура на опонента стъпи на атакувано от пешка поле, то тя има право да я вземе в следващия ход.
a b c d e f g h
a b c d e f g h

Алгоритъм на вземане

Белите са на ход. Да разгледаме възможностите, които белите имат, за да вземат противникова фигура.Белите пешки имат две потенциални възможности за вземане на противникова фигура. Погледнете черните пешки, които са стъпили на битите полета - е4 и h5. Тъй като белите са на ход, те могат да вземат една от двете черни пешки, разположени на бити полета.Бялата пешка изважда от играта черната пешка, която е разположена на бито от нея поле и застава на това поле.
a b c d e f g h
a b c d e f g h

Пешки срещу пешки

Да изиграем заедно една игра "Пешки срещу пешки".Печели играчът, който пръв достигне до последния срещуположен на началната позиция хоризонтал.Да се разделим на два отбора, всеки играч от всеки отбор има право да реализира един ход, по правилата.Играта приключва при достигане до целта или при ситуация на невъзможност да се достигне целта, поради блокирани пешки.
a b c d e f g h
a b c d e f g h
Бялата пешка е достигнала до седми хоризонтал. За да произведе, трябва да стъпи на осми хоризонтал и ще може да избере да се превърне в една от четирите фигури - дама, топ, кон или офицер, но избраната фигура ще продължи да играе само, ако не бъде взета в следващия ход на противника.
a b c d e f g h
a b c d e f g h

Това е правило, според което всяка пешка, която е достигнала до последния, срещуположен хоризонтал, се заменя - по избор на играча, с една от четирите шахматни фигури - дама, топ, офицер или кон.

Произвеждане
Обикновено играчите избират да разменят пешката за дама, защото тя има най-висока относителна стойност от шахматните фигури.
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
Вземащата пешка се поставя на прескоченото от бялата пешка поле.

Това е правило, според което пешка може да вземе противникова пешка, когато тя е на съседен вертикал и предприема първоначален ход - две полета напред.На диаграмата виждаме, че бялата пешка предприема първоначален ход - две полета напред, като прескача битото от черната пешка поле е3. Черната пешка може да вземе ан-пасан бялата пешка, като застава на битото поле и остранява бялата пешка от игра.

Ан - пасан

Тренирай ан-пасан!

Да изиграем ан-пасан с тези пешки. Кои пешки- тъмни илисветли, трябва да играят, за да е възможно да се приложи правилото ан-пасан след тяхното движение и подледващия ход? Изиграй техните ходове.
a b c d e f g h
a b c d e f g h

Благодаря за вниманието!