Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

J Ü R I P Ä E V A V I K T O R I I N

Vanasti öeldi: "Jüri seob, Mihkel päästab".

Jüripäev (Teel laadale)https://www.muis.ee/museaalview/248448

ALUSTA

1/12

Millal peetakse jüripäeva?

14. aprillil

23. aprillil

https://www.muis.ee/museaalview/1492132

Jüripäev. Graafikamapist "Eesti rahva elu-olu"

1. aprillil

1/12

ÕIGE VASTUS!

Monument "Püha Jüri võitlus lohega" Tori kiriku juureshttp://www.muis.ee/museaalview/996079

Jüripäev on 23. aprillil.Päev on saanud oma nime pühalt Jürilt (ka Georgius), kes oli  sõjameeste, rüütlite ning talupoegade kaitsepühak, samuti kunsti ja kirjanduse inspireerija, lohetapja, keda on peetud kristluse võidu sümboliks paganluse üle.Nimekuju Georgius märgib kreeka keeles kündjat, maaharijat.

LOE LISAKS SIIT

EDASI

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

2/12

Kelle alistas legendi järgi Püha Jüri (Georg) ehk pühak, kelle surmapäeva tähistatakse kirikukalendris samuti 23. aprillil?

Koleda lohemao

Näljase hundi

Metsiku hobuse

Laiuse Püha Jüri kirik, vaade lõunast, EAM Fk 9270, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2635851

2/12

ÕIGE VASTUS!

Loe jüripäevast ja mütoloogiast siit

Jüripäeva nimetus märgib kirikukalendris pühaku surmapäeva ja Jüri sümboliseerib lohetapjana ristiusu võitu paganluse (lohe) üle. “Eesti rahwa wana usu järele oli Püha Juri huntide kuningas. Hundid olid Püha Jüri käsutuses nagu alandlikud kutsikad. Aga need kutsikad ei annud armu wanale kurjale.”

https://www.muis.ee/museaalview/3481471

Püha Georg lohe tapmas

EDASI

LOE LISAKS SIIT

1

2

1

2

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

3/12

Millist sündmust või tegevust tähistab jüripäev eesti rahvakalendris?

Kevadiste põllutööde ja karjatamiste algust

Paastuaja lõppu

Vankrirataste parandamise talguid

Jüripäev, Raadimõisa teel jüripäevased ümberkolijad, ERM Fk 449:220, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/653620

3/12

ÕIGE VASTUS!

Keskmine õhutemperatuur jõuab jüripäevaks +10 piirile ning see toob kaasa hoogsa taimekasvu, olles nii sobivaks tähtajaks põlluharijatele ja karjakasvatajatele töö alustamiseks.

https://www.muis.ee/museaalview/716070

Loomapeete istutamas

LOE LISAKS SIIT

EDASI

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

4/12

Miks keelas vanarahvas jüripäeval igasuguse kolistamise ja kolkimisega seotud tööd?

Et suvel äike liialt maja läheduses ei kolistaks

Et külm kartulite kallale ei tuleks

Et hundid ei kuuleks, kus kari on

Riistalaudade lõhkumine rauaga, Jaaguvälja k, Avinurme v, Torma khk, ERM Fk 836:12, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/686752

4/12

ÕIGE VASTUS!

"Sellel päewal ei ole keegi ühe maja sees ega õues kolinat ega kobinat teha tohtinud, ei puud raijuda ega kangast kududa, sest et pikne siis maja lähidal ja kohal tulewal suwel wäga kärkiwat. Kellel tarwis olewat raijuda, see mingu majast kaugele."

Mees maja ees puid lõhkumas

https://www.ra.ee/fotis/index.php/et/photo/view?id=928953&_xr=64332ba0bf698

EDASI

Loe lisaks “Eesti rahwa wanast usust, kombedest ja juttudest”

LOE LISAKS SIIT

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

5/12

Miks ei tohtinud vanade eestlaste uskumuse järgi jüripäeval midagi majast välja kanda ega laenata?

Et tuli maja ei võtaks

Et kanad ei hakkaks tuppa kippuma

Et hunt kariloomi äraei viiks

Kehtna Kõrgema Kodumajanduskooli õpilased põhku kandmas.

https://www.ra.ee/fotis/index.php/et/photo/view?id=268169&_xr=64332c759e38f

5/12

ÕIGE VASTUS!

LOE LISAKS SIIT

EDASI

EDASI

LOE LISAKS SIIT

Jüripäev oli karjalaske- ja põllunduspüha ning olulisim päev huntide tõrjumiseks. Uskumuse järgi sidus huntide patroon püha Jüri jüripäeval huntide suu kinni – nad ei rünnanud koduloomi.Igat külastajat kardeti kui nõida, kes oleks laenatud eseme kaudu majale ja perele hiljem kahju võinud teha.

Hundid hobuse kallal

Kaader R. Raamatu joonisfilmist KILPLASED

https://www.muis.ee/museaalview/976608

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

6/12

Mida tähendas meie esivanemate arvates jüripäeva langemine esmaspäeva või reede peale?

Suvel oli oodata vagaseid valitsejaid ja viljaikaldust

Suvel oli oodata vihaseid valitsejaid ja head viljasaaki

Volbripäevaks oli oodata lund

"Maa Sõna" kalender 1944, HKM _ 2481:12 R 975, Hiiumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1274692

6/12

ÕIGE VASTUS!

LOE LISAKS SIIT

EDASI

EDASI

LOE LISAKS SIIT

“On Jüripäew esmaspäew ehk reede siis peawat sellel suwel kõige wihasemad wennad walitsema, kes wäga kangeste kärkiwat ja palju kahju tegewat; ommeti olewat hää wilja õnnistus sellet suwel. Kui Jüri päew teiste nädali päewade pääle langeb, siis olewat wagasemad wennad sellel suwel walitsemas, aga siis olewat ka sagedaste wilja ikaldus.”

Viljapõld Udriku riigimõisas.

https://www.muis.ee/museaalview/1231386

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

7/12

Mis aastal toimus jüriöö ülestõus?

Jüriöö ülestõus

https://www.muis.ee/museaalview/1483658

1434

1443

1343

7/12

ÕIGE VASTUS!

LOE JÜRIÖÖ ÜLESTÕUSU KOHTA SIIT

EDASI

Jüriöö ülestõus toimus aastatel 1343 - 1345 Harjumaal, Läänemaal ja Saaremaal Taani ja Liivi ordu ülemvõimu vastu. Ülestõus lõppes eestlaste lüüasaamisega. 1346. aastal müüs Taani kuningas Eestimaa 19 000 marga eest ordule.

Rahad (ÕES-i mündi kab.)

https://www.ra.ee/fotis/index.php/et/photo/view?id=184000&_xr=64332e0487fc0

KUULA LISAKS

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

8/12

Millised neist on teadaolevalt jüripäeva kombed?

Jüritule tegemine ja võidujooks

Jürisoku valmistamine ja peitmine

https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:101623

Jürisandiks käimine ja andide kogumine

8/12

ÕIGE VASTUS!

LOE LISAKS SIIT

EDASI

Jüritule tegemise eesmärgiks oli juba muinasajal kurja peletamine äsja väljalastud karja juurest.  Lõkkesuitsul arvati olevat tervistav ja kaitsev vägi nii inimestele kui loomadele. 1343. aasta jüriööl sai sellest aga märgutuli suure ülestõusu alguseks.Jüriöö jooksuga meenutatakse Jüriöö ülestõusu.

https://xn--jrimrgutuled-jcb4wa6g.ee/?page_id=931

EDASI

LOE LISAKS SIIT

Kuula lisaks

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

9/12

Vali vanasõnale õige lõpp. Käiakse enne jüripäeva särgiga, käiakse peale jaani …..

palja taguotsaga

kasukaga

ilma särgita

Päikeseline suvepäev Pärnu rannas

https://www.ra.ee/fotis/index.php/et/photo/view?id=514610&_xr=6434115c786e6

9/12

ÕIGE VASTUS!

LOE LISAKS SIIT

EDASI

EDASI

LOE LISAKS SIIT

Käiakse enne jüripäeva särgiga, käiakse peale jaani kasukaga. (Muhu)

Laste talveriided - "kus" (kasukas)., ERM Fk 1544:17, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/764471

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

10/12

Seljavalu vastu aitas, kui jüripäeval ...

kütta kogu päeva ahju

hüpata üle jürilõkke

teha kukerpalli

Alla Blagodatskaja, kiirabi velsker, NLM F 317:20, Narva Muuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/1977574

10/12

ÕIGE VASTUS!

EDASI

LOE LISAKS SIIT

EDASI

LOE LISAKS SIIT

Kukerpalli laskmine välistab seljavalu.

https://www.ra.ee/fotis/index.php/et/photo/view?id=778813&_xr=643409c973e71

Meesterahvas seisab pea peal

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

11/12

Mis sündmus toimus Eestis 1991. aasta jüripäeval?

Eesti Rahvusraamatukogu kolimine uude majja Tõnismäel

Võeti kasutusele Eesti kroon

Eesti Rahva Muuseumi kolimine uude majja Raadil

KAARLI KIVI KROON. Sõmeru, 2008., DrKM F 430:16, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/976711

11/12

EDASI

ÕIGE VASTUS!

LOE LISAKS SIIT

edasi

LOE LISAKS SIIT

https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:128136/119634/page/96

Reedel, 23. aprillil 1991 algas Eesti rahvusraamatukogu kolimine Raine Karbi projekteeritud majja Tõnismäel. Kogud ise asusid 18 eri paigas ja see tegi kolimise eriti keerukaks. Kolimiseks kulus pea terve aasta, mil uue maja hoidlates leidsid koha ligi 4,5 miljonit trükist.Tõnismäe hoone avati pidulikult 11. septembril 1993.

KUULA LISAKS SIIT

Kuula lisaks

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

12/12

UNESCO kuulutas 23. aprilli ülemaailmseks raamatute ja autoriõiguste  päevaks. Mis päevana tunneme seda Eestis?

Eesti kirjanduse päev

Emakeelepäev

Raamatu ja roosi päev

Raamatukaupluses Rahva Raamat 1998 https://www.ra.ee/fotis/index.php/et/photo/view?id=746058&_xr=6436ba5840e27

VALE VASTUS!Proovi uuesti!

12/12

ÕIGE VASTUS!

EDASI

Raamatu ja roosi päev on Katalooniast pärit pea 100-aastane tava, mis oli algselt mõeldud raamatute populariseerimiseks. 1926. aastal algatas üks Barcelona raamatukaupmees romantilise roosi ja raamatu kinkimise kombe.Emakeelepäeva tähistame 14. märtsil ning eesti kirjanduse päeva 30. jaanuaril.

LOE LISAKS SIIT

PALJU ÕNNE!

Oled kenasti läbinud jüripäeva viktoriini ja võid julgelt õues alustada kevadtöödega.

MÄNGI VEEL KORD!

NB! Ära ainult jüripäeval pesu pese, sest see tõmbab äikese ligi!

VAATA EDASI!

L O E J A V A A T A L I S A K S

Tagasi algusesse