Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Liczby ujemne

Odczytaj, jakie temperatury wskazują termometry

Ćwiczenie 1

Liczba zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani liczbą ujemną

Liczby większe od zera to liczby dodatnie

Liczby mniejsze od zera to liczby ujemne

Liczby dodatnie i liczby ujemne

Ćwiczenie 2

-9

-8

-7

-6

-4

-3

-2

-1

-5

Liczby całkowite

Liczby naturalne

Liczby naturalne to 0, 1, 2, 3...Liczby całkowite to ...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...

Liczby naturalne i liczby całkowite

Liczby większeod-4

Liczby mniejsze od-4

-9

-8

-7

-6

-4

-3

-2

-1

-5

Liczby znajdujące się na lewo od danej liczby są od niej mniejsze.Liczby znajdujące się na prawo od danej liczby są od niej większe.

Porównywanie liczb

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Uwaga!!! Liczba przeciwna do 0 to 0.

Liczby przeciwne różnią się tylko znakiem np.liczba przeciwna do -3 to 3

odległość 3 jednostki od zera

odległość 3 jednostki od zera

-3

Liczby znajdujące się w tej samej odległości od zera nazywamy liczbami przeciwnymi.

Liczby przeciwne

Ćwiczenie 5

czyt. wartość bezwględna liczby 3

czyt. wartość bezwględna liczby -3

|3| = 3

|-3| = 3

odległość 3 jednostki od zera

odległość 3 jednostki od zera

-3

Wartość bezwzględna liczby to jej odległość od zera na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna

Ćwiczenie 6

Liczby wymierne

Liczby całkowite

Liczby naturalne

Liczba wymierna to taka liczba, którą da się przedstawić w postaci ułamka zwykłego.

Liczby wymierne