Want to make creations as awesome as this one?

Prezentacja związana z oficjalną premierą Przewodniczki.

Transcript

O czym jest, jak powstawała, dla kogo jest napisana?

Przewodniczka szlakami kobietpo strumieniu i okolicach

Twórcy

Butik

Reklamowy

Skiendziel

Anna

Sikora-Masal

Jolanta

Tkacz-Janik

Małgorzata

Twórczynie przewodniczki

dodaj do słownika!

Wyraz „historia” pochodzi od greckiego słowa ἱστορία (historía), pierwotnie znaczącego „badanie, dochodzenie do wiedzy” oraz „wiedza zdobyta poprzez badanie”. Jednak, dziś wiemy, że niemal cała wiedza miała i nadal w dużym stopniu ma męskocentryczny charakter. Skupienie opowiadania na kobietach daje inną perspektywę, ta perspektywa bywa nazywana herstorią dla odróżnienia od historii. Bywa, że określenie to odnajduje dla siebie miejsce w terminologii naukowej. Jest pomocne i trafia w sedno!

Herstoria

Czy istnieje herstoria Strumienia?

cytat z Przewodniczki

Przyzwyczajano nas myśleć o historii bez kobiet, a nawet ich tam nie szukać. Przewodniczka jest odwróceniem takiego stereotypu. Tym bardziej, że miasto i okolica mają wiele historycznych i współczesnych bohaterek, których biografie niepozostawiają wątpliwości, że powinny być szerzej znane, popularyzowane.

Trasa rowerowa

Trasa miejska

Jak korzystać z Przewodniczki

Słowo wstępne od Przewodniczek

Słowo od Pani Burmistrz

Podziękowania

Przewodniczka - jak to jest zrobione?

Indeks

Źródła

z uwzględnieniem bohaterki zbiorowej, często pomijanej:

np. linearnie, uzupełniając brakującą połowę dziejów:

W PRACY I NA POMNIKU. Kaflarki – robotnice cementowni – ofiary hitleryzmu - pracownice PGR-ów

ŚWIĘTE i KSIĘŻNE Początki HERstorii - np. św. Barbara FUNDATORKA i WŁAŚCICIELKI Machna z Ogrodzonej i jej następczynie FILANTROPKA Anna von Bernd - Życie i dzieło

Bohaterka, to nie tylko liderka! Jak opowiadać herstorię?

KATOLICZKI – EWANGELICZKI – ŻYDÓWKI Wielowyznaniowość jako wartość

w perspektywie osób wybitnych, ważnych dla rozwoju społeczności:

kontekstowo, w obszarach tożsamości lub dziedzictwa

TWÓRCZYNIE – ARTYSTKI – CHÓRZYSTKI – AKTORKI (Emilia Michalska i inne) NAUCZYCIELKI Nie tylko Maria Dudzikówna KOBIETY W BIZNESIE Praca kobiet nigdy się nie kończy POLITYCZKI – KOBIETY NA RATUSZU – DZIAŁACZKI Zrzeszenia, kluby, liderki i grupy

Moje bohaterki

Służba zakonna w charakterze nauczycielki

............

Furchówna

Barbara

Strumieńska patronka trudnej pracy i dobrej śmierci

Maria

św.

Michalska

Szostek

Salonowe ciasteczka wśród ruin

O kobiecej wrażliwości, która także wieś opisywała z innej perspektywy - i w słowach, i w obrazach

Emilia

Amalia

Anna von Bernd

make and making herstory

XVIII w.

Elżbieta Callisch zd Petroczy

Gottlieba Bludowska

Katarzyna Czelo

Elżbieta Lukrecja

XIX/XX w.

Właścicielki

Fundatorka

XVII-XVIII w.

Machna Ogrodzieńska

XIV w.

Oś czasu przewodniczki

Maria Krystyna Habsburg

von Bernd

Anna

Jadwiga Uchyła

Amalia Szostek

XX w.

Emilia Michalska

Maria Dudzikówna

Elżbieta Żertka

oś czasu przewodniczki

historyczne

  • źródła historyczne
  • porządkowanie informacji
  • bibliografia

prace

Arcyksiężna, która nigdy nie widziała swoich cieszyńskich włości

Maria Krystyna Habsburg

Tajemnicza właścicielka Strumienia

O Annie Janko, która żyjąc w wielkim świecie, nie zapomniała o swojej małej ojczyźnie

Anna von Bernd

Machna Ogrodzieńska

4. Czy każdą „lukę” da się wypełnić, a każde miejsce sfotografować?

2. „Żywe Książki”, a właściwie księgi – rozmowy z mieszkankami i mieszkańcami Strumienia i okolic.

3. Od doświadczenia do opisu - szlak pieszy trzeba przejść, rowerowy – przejechać.

1. O kim już pisano, a o kim trzeba napisać? – czytanie opracowań, odnajdywanie informacji.

Praca nad Przewodniczką

NAUCZYCIELKI

W PRACY… PRACOWNICE PGR

TWÓRCZYNIE – ARTYSTKI…

KAFLARKA NA POMNIKU

STADNINA KONI PRUCHNA

FUNDATORKA i WłAŚCICIELKI, CZ.1

wybrane miejsca

Trasa rowerowa

Dokąd zanieść bukiet kwiatów, dokąd pójść pomyśleć?Historie życia składane w „całość” z rozproszonych wzmianek, wspomnień, opowieści, zdjęć.

Moje bohaterki

Dudzikówna

Nauczycielka nie do zapomnienia

Maria

walka i praca

Życie przerwane tragicznie i zbyt wcześnie...

Opiekuńczy duch Zbytkowa

W duchu romantycznym i pozytywistycznym:

Uchyła

Żertka

Jadwiga

Elżbieta

podtrzymanie działańherstorycznych

kody QR (planowane) w każdym punkcie trasy

szata graficzna oparta na artystycznych motywach lokalnej twórczyni

I co dalej?- wyjątkowość przewodniczki

trasa rowerowa włącza się w szlaki rowerowe regionu – Żabi Kraj

tylko kilka szlaków kobiet, jeszcze mniej pisanych przewodników, a Przewodniczka pierwsza

Drogomyśl

Fontanna solankowa

organizujcie spacery i projektujcie kolejne miejsca na szlakachPrzewodniczka do kieszeni i ruszamy – na spacer – na rower!

podtrzymanie działań herstorycznych

podtrzymanie działańherstorycznych

sztafeta pokoleń trwa – opisujcie kolejne ważne kobiety

Emilia Michalska

Obraz w tle

Wejdź na stronę i pobierz przewodniczkę

szlakiemkobiet@gmail.com

Stowarzyszenie szlakiem kobiet