Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Spēle bibliotekāriem

Sakārto Jasmīnu Bibliotēkas krājumu

Spēles stāsts

Tu esi bibliotekārs Jasmīnu bibliotēkā. Uz Jasmīnu bibliotēku nāk lasītāji nodot grāmatas. Bibliotekāram Jasmīnu bibliotēkā jāapstrādā krājums un jāieliek plauktos lasītāju atnestās grāmatas.Bibliotekāram jāveic arī citi darbi bibliotēkā. Izej spēli un uzzini, kādi darbi bibliotekāram ir jāveic!

Lai veicas!

Informācija par spēli

sākt

Spēli izveidoja: Viktorija Gramakova, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kompetenču attīstības centrs

Lai veicas!

Informācija par spēli

sākt

Spēli izveidoja: Viktorija Gramakova, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kompetenču attīstības centrs

Spēles stāsts

Tu esi bibliotekārs Jasmīnu bibliotēkā. Uz Jasmīnu bibliotēku nāk lasītāji nodot grāmatas. Bibliotekāram Jasmīnu bibliotēkā jāapstrādā krājums un jāieliek plauktos lasītaju atnestās grāmatas.Bibliotekāram jāveic arī citi darbi bibliotēkā. Izej spēli un uzzini, kādi darbi bibliotekāram ir jāveic!

Esi sveicināts Jasmīnu bibliotēkā!

Klikšķini uz plaukta, lai apskatītos Jasmīnu bibliotēkas krājumu un UDK (universālā decimālā klasifikācija) daleņus.

Jasmīnu bibliotēkas krājums ir neliels, taču ļoti iecienīts lasītāju vidū.

Apskati šeit udk PAMATTABULAS

Klikšķini uz lupām, lai apskatītos Jasmīnu bibliotēkas krājumu un UDK daleņus.

1 Filozofija

0 Vispārīga pamatklase

02 Bibliotēku darbs. Bibliotēkzinātne

159.9 Psiholoģija

5 Matemātika un dabaszinātnes

6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika

821.174 Latviešu literatūra

2 Reliģija. Teoloģija

3 Sociālās zinātnes

32 Politika

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātne

7 Māksla. Atpūta. Izklaide. Sports

821.174-1 Latviešu oriģināldzeja

821 Tulkotā daiļliteratūra

34 Tiesības. Tiesību zinātne

37 Izglītība

39 Etnogrāfija. Paražas. Tradīcijas. Dzīvesveids. Folklora.

81 Valodniecība un valodas

8 Valoda. Valodniecība. Literatūra

9 Ģeogrāfija. Biogrāfija. Vēsture

908 Pētījumi par noteiktu teritoriju. Pētījumi par apvidu/vietu, reģionu

91 Ģeogrāfija. Ceļojumi

93/94 Vēsture

821-93 Bērnu literatūra

61 Medicīnas zinātnes

63 Lauksaimniecība

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Uzdevums Nr. 1

novietot grāmatas

Uz Jasmīnu bibliotēkas lasītājs ir atnesis atpakaļ paņemtās grāmatas. Novieto šīs grāmatas atpakaļ Jasmīnu bibliotēkas plauktos! Paņem grāmatu un velc līdz plauktam pelēkajā laukumā ar atbilstošu UDK indeksu.Kad grāmata novietota plauktā, spied pogu .Ja grāmata ir pareizi ievietota plauktā, augšējā labajā stūrī parādīsies , ja grāmata nav pareizi novietota, tad tā novietosies atpakaļ pie apraksta.

Pārbaudīt

Uzdevums Nr. 1

novietot grāmatas

Uz Jasmīnu bibliotēkas lasītājs ir atnesis atpakaļ paņemtās grāmatas. Novieto šīs grāmatas atpakaļ Jasmīnu bibliotēkas plauktos! Paņem grāmatu un velc līdz plauktam pelēkajā laukumā ar atbilstošu UDK indeksu.Kad grāmata novietota plauktā, spied pogu .Ja grāmata ir pareizi ievietota plauktā, augšējā labajā stūrī parādīsies , ja grāmata nav pareizi novietota, tad tā novietosies atpakaļ pie apraksta.

Pārbaudīt

novietot grāmatas

Uz Jasmīnu bibliotēkas lasītājs ir atnesis atpakaļ paņemtās grāmatas. Novieto šīs grāmatas atpakaļ Jasmīnu bibliotēkas plauktos! Paņem grāmatu un velc līdz plauktam pelēkajā laukumā ar atbilstošu UDK indeksu.Kad grāmata novietota plauktā, spied pogu .Ja grāmata ir pareizi ievietota plauktā, augšējā labajā stūrī parādīsies , ja grāmata nav pareizi novietota, tad tā novietosies atpakaļ pie apraksta.

Pārbaudīt

Uzdevums Nr. 1

novietot grāmatas

Uz Jasmīnu bibliotēkas lasītājs ir atnesis atpakaļ paņemtās grāmatas. Novieto šīs grāmatas atpakaļ Jasmīnu bibliotēkas plauktos! Paņem grāmatu un velc līdz plauktam pelēkajā laukumā ar atbilstošu UDK indeksu.Kad grāmata novietota plauktā, spied pogu .Ja grāmata ir pareizi ievietota plauktā, augšējā labajā stūrī parādīsies , ja grāmata nav pareizi novietota, tad tā novietosies atpakaļ pie apraksta.

Pārbaudīt

Uzdevums Nr. 1

Ups!

Bibliotekāram pazudušas brilles...

Vispirms jāatrod brilles un tad var ķerties klāt grāmatu kārtošanai!

atrast brilles

Meklē brilles starp dažādām lietām, kuras bibliotekārs atstājis uz galda! Paņem un velc!

Tagad vari novietot lasītāja atgrieztās grāmatas plauktā!

novietot grāmatas

brilles ir atrastas!

grāmatas apraksts

grāmatas apraksts

grāmatas apraksts

udk PAMATTABULAS

UZDEVUMA NOSACĪJUMI

Malacis!Grāmatas saliktas plauktos!

Pārbaudīt

821. 174-1 Latviešu oriģināldzeja

9 Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture

908 Pētījumi par noteiktu teritoriju. Pētījumi par apvidu/vietu, reģionu

821-93 Bērnu literatūra

Autors Nele Noihausa Nosaukums Mūžīgā draudzībā Apraksts Pazudusi sieviete. Mājas augšstāvā policija atrod apjukušu viņas ar demenci slimojošo tēvu un virtuvē – īstas asinspirts pēdas. Izmeklēšana Piu Zanderi un Oliveru fon Bodenšteinu aizved uz Frankfurtes slaveno Vinteršeida grāmatu izdevniecību, kurā pazudusī sieviete strādājusi par literatūras programmas direktori. Pēc vairāk nekā trīsdesmit darba gadiem viņa tika atlaista, jo bija apvainojusi plaģiātismā vienu no autoriem. Skandāls un arī slepkavības motīvs? Kad tiek atrasts pazudušās līķis un notiek vēl viena slepkavība, Pia un Bodenšteins atklāj kādu rūpīgi glabātu noslēpumu, kuru bija zinājuši arī abi upuri. Kurš mirs nākamais? Izmeklētājiem nākas vajāt noziedznieku, kurš, šķiet, visu laiku ir viņiem soli priekšā.

Autors Ausma Špona Nosaukums Pedagoģija. Pārdomas. Atziņas Apraksts Grāmata ir ideāls palīglīdzeklis visiem, kuri studē pedagoģiju vai strādā izglītības iestādēs, jo tajā apkopota viena no bagātākajām pedagoģiskajām pieredzēm Latvijā. Autore skaidro klasiskās teorijas, uz kurām balstās pedagoģija, atklāj galveno instrumentu pedagoga darbā - pedagoģiskās darbības modelēšanu. Tālāk tiek izklāstīti audzināšanas teorijas pamati, audzināšanas un mācību integrācija. Izklāsts noslēdzas ar mācību un zinātniskās pētniecības raksturojumu. Iepazīstot to visu, lasītājs būs sagatavots praktiskai darbībai, spēs pamatot savus darba paņēmienus un izzināt, kas ir sasniegts darbības rezultātā. Grāmata ir ļoti aktuāla, īstenojot kompetenču pieeju, jo šāda pieeja prasa no skolotāja patstāvīgu darbību, plānojot mācību procesu.

Autors Načisčionis Jānis Nosaukums Administratīvās tiesības Apraksts Monogrāfijas ceturtais, papildinātais un pārstrādātais izdevums turpina svarīgāko administratīvo tiesību institūtu, kategoriju izpēti un analīzi, to savstarpējo mijiedarbību un atkarību.Grāmata ir papildināta ar atsevišķām nodaļām, kas sniedz ieskatu publiskās pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidē, publiskās pārvaldes iestāžu kompetences tiesiskā regulējuma attīstībā, kā arī publiskās pārvaldes iekšējās kontroles, tiesu kontroles, valsts kontroles un konstitucionālās kontroles (uzraudzības) jautājumos. Ir pecizēta autora nostāja par publiskajiem līgumiem un papildināta nodaļa par tiesībsargu (ombudsmenu) Latvijas Republikā. Grāmata sagatavota kā zinātnisks pētījums par administratīvo tiesību būtību, tiesību avotiem, subjektiem, to kompetenci un kontroli publiskā pārvaldē. Tā adresēta visiem interesentiem, bet galvenokārt publiskās pārvaldes iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, praktizējošiem juristiem, zinātniekiem, kā arī studējošiem, lai palīdzētu apgūt vispārējās administratīvās tiesības un sagatavotos speciālo administratīvo tiesību apguvei.

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Sadzīves pakalpojumi

6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika.

821 Tulkotā daiļliteratūra

91 Ģeogrāfija. Ceļojumi

93/94 Vēsture

821.174 Latviešu literatūra

63 Lauksaimniecība

61 Medicīnas zinātnes

5 Matemātika un dabaszinātnes

7 Māksla. Atpūta. Izklaide. Sports.

8 Valoda. Valodniecība. Literatūra.

0 Vispārīgā pamatklase

02 Bibliotēku darbs. Bibliotēkzinātne

1 Filozofija

159.9 Psiholoģija

32 Politika

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātne

2 Reliģija. Teoloģija

3 Sociālās zinātnes

39 Etnogrāfija. Paražas. Tradīcijas. Dzīvesveids. Folklora.

37 Izglītība

34 Tiesības. Tiesību zinātne

81 Valodniecība un valodas

ogo!

Vispirms lasītājam jāsamaksā kavējuma nauda, un tad var apstrādāt grāmatas.

Iekasēt kavējuma naudu

Uz Jasmīnu bibliotēku ir atnācis lasītājs, kurš grāmatas ir lietojis ilgāk par noteikto laiku.

novietot grāmatas

TAS IR IZDARĪTS!

Tagad vari novietot lasītāja atnestās grāmatas plauktā!

grāmatas apraksts

grāmatas apraksts

grāmatas apraksts

udk PAMATTABULAS

UZDEVUMA NOSACĪJUMI

Malacis!Grāmatas saliktas plauktos!

Pārbaudīt

821. 174-1 Latviešu oriģināldzeja

9 Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture

908 Pētījumi par noteiktu teritoriju. Pētījumi par apvidu/vietu, reģionu

821-93 Bērnu literatūra

Autors Edīte Teterovska Nosaukums Testi ģeometrijā vidusskolai. Stereometrija Apraksts Testu krājums satur 13 testus divos variantos par dažādām stereometrijas kursa tēmām. Testus iespējams izmantot skolēnu zināšanu pārbaudei attiecīgās tēmas noslēgumā, kā arī paškontroles darbam un gatavojoties vidusskolas eksāmenam, jo visiem testiem sniegtas arī atbildes.

Autors Juris Rubenis, Māris Subačs Nosaukums Desmit baušļi Apraksts Iespējams, kādam var šķist, ka "baušļu" jēdziens ir novecojis. Tomēr baušļu principi joprojām ir ikvienas ētikas sistēmas pamatā. Juris Rubenis tos sauc par dziļiem cilvēka esību balstošiem principiem. Baušļi iedalāmi divās grupās. Pirmie trīs runā par cilvēka un Dieva attiecībām, pārējie septiņi - par cilvēku savstarpējām attiecībām. Šī grāmata ievada izpratnē un ļauj veidot savu redzējumu par baušļiem, ētiku un attieksmi. Tā ir kā aizraujoša saruna par dzīvi, kas ieinteresē un rosina domāt plašāk. Baušļus vizualizējis mākslinieks Māris Subačs.

Autors Kasja Senklēra Nosaukums Krāsu slepenā dzīve Apraksts Šajā grāmatā neaizmirstami spilgtos stāstos atklāta līdz šim nezināma krāsu vēsture. Grāmatā “Krāsu slepenā dzīve” iekļauti aizraujoši vēstījumi par 75 brīnišķīgām krāsām un toņiem, to rašanos un vēsturi. Jūs uzzināsiet, kā• haki kļuva par sinonīmu militārismam,• baltais aizsargāja pret mēri,• Berlīnes zilais kļuva par Pikaso iecienītāko krāsu,• pavisam nejauši kāds pusaudzis ieguva moveīnu,• Felovas pasūtījums Cartier salonā kļuva par iemeslu šokējoši rozā uzvaras gājienam pasaulē,• elektrozilais ir saistīts ar katastrofu Černobiļas atomreaktorā un daudz ko citu. Grāmatas autores Kasjas Sentklēras mūža aizraušanās ar krāsām un to izcelsmi ir pārtapusi unikālā pētījumā par cilvēces vēsturi. Caur modi, politiku, mākslu un kariem krāsu slepenā dzīve atklāj dzirkstošu stāstu par cilvēces kultūru. “Šis ir kaleidoskopisks ceļojums apkārt pasaulei, ne uz mirkli neizlaižot no rokām krāsu kasti. Ikvienai krāsai ir savs stāsts, un šajā grāmatā ietverti valdzinošākie, satraucošākie un intriģējošākie no tiem.”Saimons Gārfīlds, grāmatas “Just My Type” autors. No angļu valodas tulkojusi Agija Krasta.

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Sadzīves pakalpojumi

6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika.

821 Tulkotā daiļliteratūra

91 Ģeogrāfija. Ceļojumi

93/94 Vēsture

821.174 Latviešu literatūra

63 Lauksaimniecība

61 Medicīnas zinātnes

8 Valoda. Valodniecība. Literatūra.

0 Vispārīgā pamatklase

02 Bibliotēku darbs. Bibliotēkzinātne

1 Filozofija

159.9 Psiholoģija

32 Politika

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātne

2 Reliģija. Teoloģija

34 Tiesības. Tiesību zinātne

81 Valodniecība un valodas

37 Izglītība

39 Etnogrāfija. Paražas. Tradīcijas. Dzīvesveids. Folklora.

3 Sociālās zinātnes

5 Matemātika un dabaszinātnes

7 Māksla. Atpūta. Izklaide. Sports.

Rindā vēl viens lasītājs!

novietot grāmatas

Lasītājs atnesa uz bibliotēku grāmatas, tās ir jānoliek atpakaļ bibliotēkas grāmatas plauktos.

grāmatas apraksts

grāmatas apraksts

grāmatas apraksts

udk PAMATTABULAS

UZDEVUMA NOSACĪJUMI

Malacis!Grāmatas saliktas plauktos!

Pārbaudīt

821. 174-1 Latviešu oriģināldzeja

9 Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture

908 Pētījumi par noteiktu teritoriju. Pētījumi par apvidu/vietu, reģionu

821-93 Bērnu literatūra

Autors Izmants Ziedonis Nosaukums Motocikls Apraksts 1965. gads. Godprātīgi, naivi komjaunieši un viltīgi konjunktūras komjaunieši, Latvijā plašā straumē ieplūst pārceļotāji no plašās padomju savienības, klaja rusifikācija, parādās Raimonds Pauls, Imants Kalniņš ir pārņemts ar The Beatles, drīz viņš sāks provocēt brīvdomību, radioaparāts “Spīdola” par godu Raiņa Spīdolai. Tiek uzkonstruēts mikroautobusa “Latvija” prototips, sāk darboties Pļaviņu HES. Neviens muti nepalaiž, jo nezina, kurš darba kolēģis vai studiju biedrs varētu būt VDK ziņotājs. Gagarins jau ir uzlidojis kosmosā un noskaidrojis, ka debesīs Dieva nav. Tagadējā Esplanādē tiek atklāts piemineklis Rainim. Ideoloģiskā cenzūra ir pilnbriedā.Tomēr šai vidē parādās pirmie īstas dzejas iedīgļi, dzeja ar dzīvām emocijām, reizēm panaiva, bet tomēr no sirds, nevis no idejiskas konjunktūras. Vairāku Latvijas dzejnieku grāmatas vairs neiekļaujas valdošās ideoloģijas nosacījumos. Cilvēki arī ir noilgojušies pēc tiešas, emocionālas runas. Šajā brīvas, brīvākas dzejas vilnī top arī grāmata “Motocikls”. Tā iegūst lielu popularitāti. Leģendārais režisors Pēteris Pētersons iestudē skatītāju iemīļotu izrādi. Cilvēkiem ir apnicis vārda sastingums, tā ideoloģiskā vadāmība. Cilvēkiem tas ir apnicis arī teātrī un mūzikā. Un cilvēkiem ir apnikušas stīvas, pompozas gleznas. “Motocikls” nāk kā svaiga vēja pūsma. Jaunākiem cilvēkiem tas nav saprotams – kāpēc gan tika reglamentētas sajūtas un emocijas? Brīvas sajūtas un emocijas noved līdz brīvdomībai.“Motocikla” autors ir pasmaidījis, skaidrodams grāmatas popularitāti apmēram tā – nu, manu grāmatu jau pirka mehāniķi un motociklisti, domādami, ka tur būs daudz labu tehnisku padomu. “Motocikls” nav tikai dzeja, simbols vai metafora. Tāds motocikls reāli bija. Autors ar to tika izbraucis daudzus Latvijas celiņus.Motociklam bija arī blakusvāģis. Kas bija blakusvāģī? Mana vectēva nozvejotās un vecmammas kūpinātās zivis, vēlme dzīvot dzīvu, nereglamentētu dzīvi, meitenes un sievas, bērni un radinieki, kāre pēc ceļa, jauna cilvēka trauksme, vēlme dzejot un rakstīt, Knuta Hamsuna kopotie raksti, milzīga vēlme izzināt pasauli un izglītoties, Ķemeru avotu smakas, Tukuma čigāni, trauksmains naivums un godprātība, telts un spinings, kedas, jā, kedas, nemiers, nemiers.Ņemiet par labu, “Motocikls” ir izdots vēlreiz. Varbūt īstajā laikā un vietā.

Autors Egons Ziediņš Nosaukums Vācu valoda trīs mēnešos Apraksts Šis vācu valodas apmācības kurss palīdzēs ikvienam interesentam pakāpeniski apgūt vācu valodas pamatus. Grāmatā ietverto tematu loks ir samērā plašs.Tas ļaus diezgan droši justies uzturēšanās laikā Vācijā un citās zemēs, kurās runā vāciski, kā arī uzņemot ciemiņus Latvijā. Grāmata lieti noderēs arī cilvēkiem, kuri domā savu dzīvi saistīt ar darbu Vācijā.Grāmatā jūs atradīsiet skaidri un vienkārši izklāstītus vācu valodas gramatikas principusvācu valodas vārdu izrunas skaidrojumus, dialogus par dažādām tēmām, nelielus humoristiskus lasāmos tekstus, vingrinājumus apgūtās vielas nostiprināšanai, neregulāro darbības vārdu sarakstu, īsu vācu-latviešu vārdnīcu, vingrinājumu atbildes. Grāmatu papildina runas vingrinājumu audioieraksts, kas pieejams https://ej.uz/vacuvaloda3menesos

Autors Bens Bērants Nosaukums Čučuks un Pirāts. Piedzīvojumi brīvā dabā Apraksts Kaķim Pirātam šķiet garlaicīgi tupēt mājās. Nav viegli būt par mājas kaķi, ja aiz pilsētas plešas īsti džungļi, kas vilinoši smaržo pēc dēkām brīvā dabā.Tāpēc pie pirmās izdevības viņš kopā ar sunīti Čučuku dodas kārtīgā izbraucienā. Draugi ir gatavi labi pavadīt laiku un pārvarēt visas grūtības. Un, ja arī gadīsies kāda ķibele, piedzīvojumu meklētājiem tas būs tīrais nieks.Jo reizēm ir tik jauki būt par savvaļas zvēru. Bens Bērants ir iemīļots lietuviešu bilžu grāmatu autors, kura darbi tulkoti vairāk nekā desmit valodās. Bens daudz ceļo pa Lietuvu un citām zemēm un nešaubās, ka kādu dienu iegūs četrkājainu draugu, ar kuru bieži mesties piedzīvojumos brīvā dabā.Olga Degtjarova ir ukraiņu māksliniece, kas ilustrējusi vairāk nekā desmit grāmatu bērniem. Pašlaik no kara Ukrainā patvērusies Viļņā. Olgai pieder meinkūnu kaķene Zelda, kas palikusi pie mākslinieces vecākiem Ļvivā. Šī grāmata izkopj bērna emocionālo intelektu, attīsta iztēli un bagātina vārdu krājumu. No lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube.

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Sadzīves pakalpojumi

6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika.

821 Tulkotā daiļliteratūra

91 Ģeogrāfija. Ceļojumi

93/94 Vēsture

63 Lauksaimniecība

61 Medicīnas zinātnes

5 Matemātika un dabaszinātnes

7 Māksla. Atpūta. Izklaide. Sports.

8 Valoda. Valodniecība. Literatūra.

0 Vispārīgā pamatklase

02 Bibliotēku darbs. Bibliotēkzinātne

1 Filozofija

159.9 Psiholoģija

32 Politika

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātne

2 Reliģija. Teoloģija

3 Sociālās zinātnes

39 Etnogrāfija. Paražas. Tradīcijas. Dzīvesveids. Folklora.

37 Izglītība

34 Tiesības. Tiesību zinātne

81 Valodniecība un valodas

821.174 Latviešu literatūra

Uzdevums Nr. 2

Jasmīnu bibliotēkas grāmatām ir jāpiešķir autorzīmes.Dodies uz bibliotēkas krātuvi, lai piešķirtu grāmatām autorzīmes.

doties uz krātuvi

Piešķir grāmatai autorzīmi! Paņem un velc!

Šī grāmata ir lielisks izziņas avots ne vien tiem, kurus interesē Mārtiņa Freimaņa dzīves fakti, bet arī latviešu populārās mūzikas aizkulises deviņdesmitajos gados un gadsimtu mijā. Mūziķi dzīvo tik ilgi, cik ilgi dzīvo viņu dziesmas. Izskatās, ka Mārtiņš Freimanis būs mūžīgs. 2011. gada 27. janvāra naktī, pēc smagu un ātri progresējošu slimību kopuma, Freimanis mira, atstājot aiz sevis pārsteigumā sastingušas draugu un talanta cienītāju sirdis. Kas notika? Kas vispār bija Mārtiņš Freimanis? Kas viņu izveidota par to, kuru mēs pazinām? Vai mēs viņu vispār pazinām? Kāpēc mēs viņu joprojām tik ļoti mīlam? Kas bija viņa lielais noslēpums un sāpe? Kāds bija viņa līdz galam neizstāstītais stāsts? Atbildes meklējamas šajā grāmatā.

Autors: Daiga MazvērsīteNosaukums: Mans draugs Mārtiņš Freimanis

Ma 989

FR 340

341 DrFr

autorzīmju tabula

Fr 430

Piešķir grāmatai autorzīmi! Paņem un velc!

autorzīmju tabula

Kad laulības stāžs sasniedz 20 gadu atzīmi, tā nereti piedzīvo lūzumu. Inguna pamana atsvešināšanos, kad vīrs, veiksmīgais arhitekts Vilmārs, tiek ievēlēts Saeimā un mainās viņa dzīves ritms. Ģimenes siltums nav kāzu dienā iegūta uz mūžu paliekoša un nezūdoša dāvana. Kurp abus novedīs liktenīgie krustojumi, kuros viņus dzīve nolikusi? Rakstnieces Lijas Brīdakas jaunais romāns ieved lasītāju 21. gadsimta ģimenes ikdienā, prasmīgi atklājot jūtu transformācijas un zemstrāvas.

Autors: Lija BrīdakaNosaukums: Liktenīgie krustojumi

Kr 5000

500 Br

Li 500

Br 500

Piešķir grāmatai autorzīmi! Paņem un velc!

autorzīmju tabula

Šp 680

Au 500

Šp 860

Pe 866

Grāmata ir ideāls palīglīdzeklis visiem, kuri studē pedagoģiju vai strādā izglītības iestādēs, jo tajā apkopota viena no bagātākajām pedagoģiskajām pieredzēm Latvijā. Autore skaidro klasiskās teorijas, uz kurām balstās pedagoģija, atklāj galveno instrumentu pedagoga darbā - pedagoģiskās darbības modelēšanu. Tālāk tiek izklāstīti audzināšanas teorijas pamati, audzināšanas un mācību integrācija. Izklāsts noslēdzas ar mācību un zinātniskās pētniecības raksturojumu. Iepazīstot to visu, lasītājs būs sagatavots praktiskai darbībai, spēs pamatot savus darba paņēmienus un izzināt, kas ir sasniegts darbības rezultātā. Grāmata ir ļoti aktuāla, īstenojot kompetenču pieeju, jo šāda pieeja prasa no skolotāja patstāvīgu darbību, plānojot mācību procesu.

Autors: Ausma ŠponaNosaukums: Pedagoģija. Pārdomas. Atziņas

Piešķir grāmatai autorzīmi! Paņem un velc!

autorzīmju tabula

Vi 323

Ātrums, spēks, kaislība, vīrieša prāts un jūtīgums - Dace Vīgante atklājusi motorsporta fanātiķi Haraldu Vindinieku, kā arī viņa dzimtas stāstu, kas nesaraujami saistīts ar 20. gs. notikumiem – no viņa vecvecāku dzīves pirmajā Latvijas valstī, cauri Otrajam pasaules karam un padomju laikam līdz jaunās tūkstošgades sākumam. Romāns ir talantīgi uzrakstīta cilvēka un laikmeta hronika, kā arī motorsporta tēmas pārliecinošs un oriģināls pieteikums jaunākajā latviešu prozā.

Autors: Dace VīganteNosaukums: Romantiķis

Vig 320

Vī 323

Dac 050

Piešķir grāmatai autorzīmi! Paņem un velc!

autorzīmju tabula

Ha 361

Šajā grāmatā Lāra Džīna jau ir nonākusi savu vidusskolas gaitu beigu posmā, un viņas dzīve ir šķietami nevainojama: viņa ir līdz ausīm iemīlējusies savā lieliskajā draugā Pīterā, viņas tētis beidzot atkal precas, un vecākā māsa Mārgota ieradīsies no Skotijas, kur mācās koledžā, lai mājās pavadītu vasaru. Taču viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Lārai Džīnai priekšā stāv nopietnas pārmaiņas, un viņa nevar izvairīties no būtisku dzīves lēmumu pieņemšanas. Pirmām kārtām – uz kuru koledžu doties mācīties? Vai Lāra Džīna ir gatava pamest ģimeni un… iespējams, zēnu, kuru viņa mīl? Vai pareizāk būtu ieklausīties tajā, ko saka sirds, vai arī klausīt prāta balsij?

Autors: Dženija HanaNosaukums: Vienmēr un mūžīgi

Ha 943

Han 361

Džen 420

Piešķir grāmatai autorzīmi! Paņem un velc!

autorzīmju tabula

La 777

Latīņu vārdi un teicieni, kas pārtapuši par jurisprudences, politikas, filozofijas, medicīnas u.c. zinātņu nozaru terminiem. Asprātīgi un trāpīgi izteicieni, kuri atklāj senā pagātnē dzīvojušu cilvēku dzīves uztveri un savstarpējās attiecības un nezaudē savu aktualitāti arī mūsdienās. Grāmatas beigās ir latviešu tulkojumu alfabētiskais rādītājs.

Sastādītāja: Nellija TalpāneNosaukums: Latīņu teicieni. Inteliģenta cilvēka rokasgrāmata

La 280

Nelp 208

Talp 280

Piešķir grāmatai autorzīmi! Paņem un velc!

autorzīmju tabula

Ab 395

Dzīve nenotiek pēc darba. Dzīvi nevar kā mēteli novilkt, kad atnāc uz darbu, un uzvilkt, kad ej uz mājām. Profesionālā izdegšana maksā dārgi kā darbiniekiem, tā darba devējiem. Ir vērts to nepieļaut. Personiski piedzīvojusi, teorētiski izpētījusi un praktiski izpratusi profesionālo izdegšanu, grāmatas autore par to spēj runāt nopietni – balstoties uz zinātniskiem pētījumiem –, un arī viegli un rotaļīgi. Grāmatā ir daudz praktisku piemēru, vingrinājumu un ilustrāciju.Kam nepieciešama šī grāmata? Ar darbu pārņemtajiem. Darba vides nomāktajiem. Motivāciju meklējošajiem. Izaicinājumus alkstošajiem. Savukārt stratēģiski domājoši uzņēmumu vadītāji tajā gūs ierosmi un praktiskus instrumentus, kā palīdzēt saviem darbiniekiem.

Autore: Marija ĀbeltiņaNosaukums: Profesionālā izdegšana

Abe 730

Ābel 370

Abel 370

Piešķir grāmatai autorzīmi! Paņem un velc!

autorzīmju tabula

Mežs, kurā mājo labsirdīgais lācītis Vinnijs Pūks, ir visvisādu pārsteigumu, piedzīvojumu un pārpratumu pilns. Pūks un viņa draugi nokļūst dažādās neticamās ķibelēs, sākot ar kāpšanu bišu kokā, ekspotīciju uz Ziemeļpolu un beidzot ar Pucmājas atrašanu. Līksmi un skumīgi, čakli un laiski, staigājoši, rāpojoši un lidojoši, bet vienmēr asprātīgi – tādi ir šī darba tēli. Šajā izdevumā apvienotas divas grāmatas: „Vinnijs Pūks” un „Jaunā māja Pūka Priedītēs”.

Autors: Alans Aleksandrs MilnsNosaukums: Vinnijs Pūks un viņa draugi

Mil 370

Miln 530

Milns 430

Mi 539

informācija pasniedzējiem

  • Spēles mērķis ir stiprināt un vingrināt pieredzējušu bibliotekāru UDK (universālā decimālā klasifikācija) un autorzīmju piešķiršanas prasmes grāmatām.
  • Spēles aptuvenais laiks ir 20 minūtes.
  • Spēles mērķauditorija ir bibliotekāri ar profesionālajām priekšzināšanām bibliotēku nozarē vai/un pretendenti, kuri plāno kārtot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmenu bibliotēku nozarē.
  • Spēli var izmantot arī izglītības programmās "Bibliotēku zinību pamati" (160h) un "Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības" (960h).
  • Spēli var izmantot bibliotekāri patstāvīgi kā pašpārbaudes testu.
  • Spēli ieteicams spēlēt uz datorekrāna.

Izej spēli vēlreiz, lai nostiprinātu savas zināšanas un prasmes

apsveicam!

Spēlēt vēlreiz

Jasmīnu bibliotēkas krājums sakārtots!

sniegt atsauksmi

Spēli izveidoja: Viktorija Gramakova, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kompetenču attīstības centrs

Spēlēt vēlreiz

Paldies!

Spēli izveidoja: Viktorija Gramakova, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kompetenču attīstības centrs

Spied + Padlet sienā, lai pievienotu atsauksmi!