Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

foto: https://taltech.ee/uudised/teadus-mis-vesi

Iseseisva õppimise päev 9.03.2023

3.klass

4. klass

1. ülesanne

Lahenda ristsõna. Vastuseks saad teada, kuidas nimetatakse taimi, mis kasvavad veekogude kallaste ääres ja nende juured kinnituvad veekogu põhja.Korruta vastusesõnas olevad täishäälikud vastuses olevate sulghäälikutega. Liida saadud vastusele 725. Kirjuta vastus matemaatika vihikusse. Ristsõna

2. ülesanne

Voldi A4 paberist laevuke, võta see loodusõpetuse tundi kaasa. Juhise leiad siit

3. ülesanne

Täida tööleht ,,Puhas vesi" vastavalt tööjuhendile. Võta tööleht loodusõpetuse tundi kaasa (see on hindele). Kui sul töölehte ei ole, siis kirjuta oma vastused loodusõpetuse või eesti keele vihikusse. Töölehe leiad allolevalt lingilt. Tööleht ,,Puhas vesi"

4. ülesanne

Vaata videot ja kirjuta loodusõpetuse või eesti keele vihikusse kolm kõige põnevamat asja, mida teada said. Õppevideo

3. KLASSLahenda ülesanded. Tööjuhendi leiad, kui klikkad ülesandele.

5. viimane ülesanne

Vasta tagasiside küsimustikule. Küsimustik

1. ülesanne

Omaloominguline mäng vees Hindeline töö kehalises kasvatuses Mõtle välja ja pane A4 paberile kirja mängujuhend, mida saaks mängida koos klassikaaslastega ujumistunnis. Koosta mängu juhend, kus on kirjas:

  1. 1. mängu nimi
  1. 2. mängu eesmärk (milliseid ujumisoskusi tahad mänguga arendada)
  1. 3. mängijate arv (vajadusel)
  1. 4. mängu kirjeldus (mängu käik, ülesehitus, reeglid)
  1. 5. vajalikud vahendid
  1. 6. kui palju aega kulub mänguks
  1. 7. lisa jooniseid või joonista pilte (vajadusel)
Ole hästi loominguline!

2. ülesanne

Lahenda ristsõna. Vastuseks saad teada, kuidas nimetatakse taimi, mis kasvavad veekogude kallaste ääres ja nende juured kinnituvad veekogu põhja.Korruta vastusesõnas olevad täishäälikud vastuses olevate sulghäälikutega. Liida saadud vastusele 725. Kirjuta vastus matemaatika vihikusse. Ristsõna

3. ülesanne

Otsi sõnarägastikust ingliskeelsed sõnad, mida näed paremal lehe ääres. Sõnad võivad olla ülevalt-alla, alt-üles, diagonaalis, paremalt-vasakule ja vastupidi. Sõnarägastiku lahendamiseks vajuta "begin" nupule. Vajuta sõna esimesele tähele ja lohista hiirega kuni sõna viimase täheni. Õige sõna muutub värviliseks. Leia vähemalt pooltele sõnadele eestikeelsed tähendused ja kirjuta need inglise keele vihikusse. Sõnarägastik

4. ülesanne

Loe töölehel olev tekst läbi. Vasta teksti all olevatele küsimustele täislausetega loodusõpetuse või eesti keele vihikusse. Tööleht

5. viimane ülesanne

Vasta tagasiside küsimustikule. Küsimustik

4. KLASSLahenda ülesanded. Tööjuhendi leiad, kui klikkad ülesandele.