Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Equip docent format i amb una bona dotació de recursos tencològics.Coordinació constant amb proveedors externs i amb unitats públiques com UTAC- Sírius.

"Les barreres d'accés per les persones amb discapacitat són múltiples i diferents, les tecnologies són un recurs potencial per trencar-les i l'escola el lloc idoni per ensenyar-les.

No tenim evidències de com fer-ho. Cal validar el protocol que utilitzem.

Didàctica de la tecnologia de suport

Alumnes amb NESE tant transitòries com permanets es poden beneficiar d'aquest abordatge.

Tenim les escoles sense barreres físiques ara necessitem que els aprenentatges siguin plenamanet accessibles.

competència digital docent i alumnat

formació

Formació en l'àmbit de tecnologia de suport i de la inclusió educativa.L'agost de 2023: Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs). El DUA com a millor opció inclusiva i en ella cal integrar-hi els recursos digitals necessaris (taxanomia de Bloom) per arribar a tot l'alumnat.

Les mobilitats representen una oportunitat molt gran per veure que fan els altres, aprendre i poder acordar accions de millorar del nostre centre.Hem visitat escoles de Münich i d'Amsterdam, totes elles utilitzen les TIC de forma integrada en les seves classes.L'Ús de les TA la trobem en centres més específics i no es generalitza el seu ús social.Ambdós sistemes educatius són menys inclusius que el català.

Mobilitats de professorat

jobshadowing

  • Augmentar i garantir les oportunitats d'aprenentatge de tots els alumnes.

PEr a què?

  • Continuarem visitant escoles i fent formacions per conèixer que es fa a la resta d'Europa.
  • Implementarem idees transferibles al nostre centre per millorar la nostra didàctica.
  • Ho explicarem? en jornades, en trobades amb altres centres, formacions amb el CRP i altres amb l'objectiu que no siguin accions de CEE sinó que siguin recursos de l'escola inclusiva.

Què ens queda per fer?

"El proyecto "KA122SCH Moda acceso activitado para una educación inclusiva" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del CEE Alba - Diputación de Tarragona y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."

evidalm@dipta.cathttps://www.dipta.cat/ceealba/@cee.alba

GRàCIeS