Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Witamyw Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole...

Kliknij

Nasza szkoła aktywnie bierze udział w wielu akcjach charytatywnych. Piękne metalowe serce, które stanęło przed szkołą jest dla Laury. Na rzecz dziewczynki od kilku lat organizujemy zbiórki plastikowych nakrętek. Wymaga częstego opróżniania, bo wolontariat to nasza codzienność, a chęć pomocy innym kształtujemy w uczniach już od najmłodszych lat. Droga jest nam także dbałość o środowisko naturalne, a segregowanie odpadów jest praktyczną formą wyrażenia tej miłości. Dzięki akcji nakrętki pomogą nie tylko Laurze, ale zostaną wtórnie wykorzystane zamiast trafić na wysypisko śmieci.

Witamy w Szkole Podstawowej Nr 3

Projekty

Świetlica

3KGZ

Biblioteka

W szkole są 2 świetlice dla dziecijedna na parterze (klasy 2 i 3), druga na piętrze (klasy 1 i 3). Świetlica czynna jest od 6:30 - 16:30.

Stołówka

Sekretariat

Po kliknięciu na znacznik przeniesiecie się Państwo na szkolną stronę www.

Po kliknięciu na znacznik przeniesiecie się Państwo na szkolnego facebooka.

Sekretariat szkołyJeżeli macie Państwo pytania można zadzwonić(62) 767 67 47lub napisać sekretariatsp3kalisz@gmail.com

sala gimnastyczna

Gdy pogoda pozwala dzieci spędzają czas na dworze,korzystając z nowego placu zabaw,który jest na terenie szkoły.

Organizujemy ciekawe zajęcia ruchowe dla uczniów.

Do dyspozycji mamy również siłownię.

Zajęcia sportowe organizowane są również podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

Dysponujemy przestronną salą gimnastyczną.

Szkolna stołówka jest miejscem, gdzie można smacznie zjeść. Posiłki przygotowywane są na miejscu przez wykwalifikowanych kucharzy.

korytarz na parterze

Obecnie na parterze Szkoły Podstawowej Nr 3 znajduje się klasa 0, klasy 2 i 3.

Na parterze mieści się gabinet logopedy,toalety oraz świetlica.

Obecnie na parterze mają swoje klasy uczniowie z klas 2 i 3.Nowi uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025będą uczyć się w tej bezpiecznej strefie malucha.

korytarz na parterze

korytarz na parterze

Zapraszamy na I piętro

sala lekcyjna klasa 2a

Na każdym korytarzuzainstalowany jest monitoring wizyjny, dzięki niemu mamy możliwość kontrolowania tego co dzieje się na przerwach.

sala lekcyjna 3b

pani Daria Otmianowska

Witaj w 3b

sala lekcyjna 2a

pani Anna Matuszkiewicz

Witam w klasie 2a.

sala lekcyjna 2a

HELLO

sala lekcyjna 2b

pani Marta Powolny

Witamy w klasie 2b.

sala lekcyjna 3a

pani Aleksandra Szymczak

Witam w klasie 3a.

Witam w klasie 3a.

sala oddziału przedszkolnego

pani Agnieszka Wabnik

pani Ilona Dyc

pani Magdalena Mazurek

sala oddziału przedszkolnego

I piętro - korytarz

Na pierwszym piętrze uczą się uczniowie klas pierwszych i trzeciej.

sala lekcyjna 1b

pani Paulina Wenzel

Witam w klasie 1b.

sala lekcyjna 1a

pani Julia Sudolska

Witam w klasie 1a.

W klasach młodszych w trakcie trwania roku szkolnego realizujemy wiele projektów edukacyjnych oraz innowacje.

PROJEKTY

INNOWACJE

Projekt Edukacyjny „W kuchennym laboratorium”

W roku szkolnym 2022/2023 w klasie 3a realizowany jest projekt edukacyjny „W kuchennym laboratorium”. W pierwszym cyklu uczniowie mieszali różne produkty, aby przygotować ciasto na gofry, a później na pierniczki. Poznawali urządzenia kuchenne i prowadzili doświadczenia przyrodniczo - ogrodnicze. Jako pierwszą zalożyli hodowlę fasoli pochodzącej z różnego rodzaju strąków.

Projekt „Mamo, Tato- co Wy na to?”

Projket realizują dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice i opiekunowie . Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby,słabości i kryzysy.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Dzieci mają za zadanie poznawać świata wieloma zmysłami.Poszerzać i wzbogać wiedzę na temat integracji sensorycznej i zmysłów; wielozmysłowo postrzegać świat; rozbudzać kreatywności; stymulować wszystkie zmysły w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych; tworzyć warunki do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

Klasy 1a, 2a, 3b w roku szkolnym 2023/2024 realizują program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” jest to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia. Poprzez realizację programu chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Program Szkolny Klub Sportowy ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Szkolny Klub Sportowy

FUNTASTYCZNY ANGIELSKI

W klasach 0, 1b, 2b, 3b realizowana jest innowacja pedagogiczna FUNtastyczny angielski, która zakłada nauczanie języka angielskiego w toku zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Innowacja FUNtastyczny angielski odbywa się podczas pobytu uczniów w szkole, w trakcie realizowania podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Polega na kontakcie z językiem angielskim podczas zabaw i przerw śródlekcyjnych, a także w czasie lekcji matematyki, przyrody czy zajęć informatycznych. Proponowana innowacja ma na celu rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim i wyzwalanie pozytywnych emocji związanych z jego nauką. Codzienny, płynny i naturalny kontakt z językiem angielskim sprawia, że dzieci rozwijają się wszechstronnie i są otwarte na nowe wyzwania. Innowacja jest także przygotowaniem uczniów do dwujęzyczności, która wprowadzana jest w naszej szkole w klasach starszych.

INFORMATYKA dla SMYKA

W klasach 1a, 2a, 3b realizowana jest innowacja pedagogiczna "Informatyka dla SMYKA", która zakłada wprowadzenie programowania i kodowania w toku zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz podczas dodatkowych zajęć. Innowacja wprowadzona została, aby uatrakcyjnić nauczanie, rozwinąć uzdolnienia i zainteresowanie programowaniem wśród dzieci. Podczas codziennej nauki poprzez zabawę z robotami (m.in. ozoboty, Genibot), pracę z matą do kodowania, wykonywaniem zadań offline, pracę z różnymi programami (m.in. Scratch, Scottie Go), wykorzystywanie gier edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych, programów multimedialnych, aplikacji, wykorzystanie I-Padów, dzieci rozwijają kluczowe w naszych czasach umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, kreatywnego podejścia do problemu, współpracy z rówieśnikami przy rozwiązywaniu zadań i podstaw języka angielskiego w toku codziennych zajęć.

Dodatkowym impulsem do podejmowania działań związanych z wprowadzaniem dzieci w świat programowania było otrzymanie grantu finansowego od firmy CEDROB S.A. Dzięki przyznanym funduszom zrealizowaliśmy projekt „Roboty wesołe wspomagają szkołę”. Założeniem projektu była nauka programowania z wykorzystaniem robotów w najmłodszych klasach naszej szkoły. Przyznany grant przeznaczono na zakup robotów. Roboty towarzyszą nam do dziś i wykorzystujemy je w codziennych aktywnościach.

INFORMATYKA dla SMYKA

Plac zabaw przy szkole. To ulubione miejsce zabaw dzieci...

3KGZ MIEJSKIE WIEWIÓRECZKI

Chcesz wiedzieć więcej na temat działań gromady zuchowej? Kliknij

Biblioteka

W naszej szkole mamy również bibliotekę, a w niej lektury i inne propozycje książkowe.

Innowacja "Z mapą przez świat"

W klasie 2a realizowana jest innowacja "Z mapą przez świat". To innowacja, która zaprasza dzieci do cyklu zajęć i w podróż przez siedem kontynentów, przedstawiając bogactwo kultur, cywilizacji oraz przyrody z zakątków świata. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: podróż poznawcza przez siedem kontynentów, praca w grupie lub w małym zespole, metoda stacji zadaniowych wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Znajomość innych kultur, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości. Rozumienie wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego. Ukierunkowanie na otwartość oraz wdrożenie do szacunku wobec ludzi i świata przyrody. Rozbudzenie ciekawości poznawczej.

sala odzdziału przedszkolnego

odzdziały przedszkolne