Want to make creations as awesome as this one?

Match the phrases with their English translations.

Transcript

Please speak louder.

Please stop talking.

Please translate it.

I don't know.

Please read it.

I don't understand.

Please write it down.

Nie wiem. 🕨

Proszę słuchać. 🕨

Proszę mówić wolniej. 🕨

Nie rozumiem. 🕨

Proszę to napisać. 🕨

Please repeat after me.

Please listen.

Proszę to przeczytać. 🕨

Proszę to przetłumaczyć. 🕨

Please do the exercise.

Please work in pairs.

Sprawdź

Proszę powtórzyć za mną. 🕨

Proszę ...

Dopasuj zwroty do ich angielskich tłumaczeń.

© Kinga Raatz, www. Loip.pl

Please speak more slowly.

Proszę mówić głośniej. 🕨

Proszę przestać rozmawiać. 🕨

Proszę zrobić to zadanie. 🕨

Proszę pracować w parach 🕨

Please ...Match the phrases with their English translations.