Want to make creations as awesome as this one?

Упражнение №4 от авторска програма за развитие на логическото мислене чрез шахматен клуб във втори клас.

Transcript

Упражнение № 4

Царят - безценната фигура

Учебна тетрадка

Упражнение 4.Царят- безценната фигура

1.

Отговор:
Решение:
Огради всички царе. Колко шахматни фигури и колко царе общо има на илюстрацията? Ще можеш ли да прибереш всички царе в кутията, ако знаеш, че тя събира най-много 12 фигури.
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h

Не.

Да.

Не.

Да.

2.

Не.

Не.

Да.

Да.

Це5
Ца5
Цf3
Цс7
Вярно ли е записано местоположението на царете? Отбележи във всеки пример верния отговор.
Знаеш ли, че съществуват шахматни часовници? Прочети текста по-долу, за да разбереш какво представляват те.

Шахматният часовник е специален уред, разработен за целите на шахматната игра. Той отчита времето на двамата играчи. Разполага с два часовникови циферблата. Те са свързани помежду си така, че за единица време, може да работи само единият циферблат. Часовникът регистира използваното от играча време, докато е на ход. Затова след като изиграе своя ход, той натиска бутон, за да спре своя часовник. Това негово действие веднага стартира часовника на неговия опонент. Съвременните електронни часовници имат различни режими на броене на шахматното време - обратно броене, бонус време и Бронщайн. Те позволяват да се задава времето за игра. Осигуряват възможност и за заключване на клавиатурата. Така се изключва възможността за спиране на отчитането на времето.

Шахматният часовник

3.

a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h

Kf4

Ke7

Kg5

Kc2

Kb1

Kh8

Kd3

Запиши местоположението на царя в полето под диаграмата.
a b c d e f g h
a b c d e f g h

4.

Шахматeн етикет

Шахматистите са се ръкували преди да започне шахматната партия.По време на партията, единият играч задавал много въпроси на другия играч. След приключване на партията, единият играч се провикал, че с такъв слаб играч досега не му се било случвало да играе.По време на играта единият играч се е съветвал със свои роднини какъв ход да играе.Губещият играч е признал победата и е поздравил победителя за отличната игра.

5.

Съществува шахматен етикет - правила за общуване в шахматна среда. Разгледай поведението на играчите. Регистрирани са някои техни действия. Кои от тях показват, че шахматистите спазват шахматния етикет? Отбележи само верните твърдения.
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
Запиши общия брой на полетата, на които царят може да стъпи при следващия си следващ ход.
a b c d e f g h
a b c d e f g h

6.

часовник

5. Шахматен уред за измерване на времето в шахматната игра.

шах

4. Ход в шахмата, с който непосредствено се заплашва противниковия цар.

3. Поражение, загуба в шахматната игра, поради невъзможност царят да бъде защитен.

цар
рокада

1. Най-ценната фигура в шахматната игра. В нейна защита се движат всички останали фигури.

мат

2. Специален ход на царя, водещ до промяна на разположението му спрямо топа.

7.

Свържи думата с нейното определение, като запишеш правилната цифра.
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f g h

ДА / НЕ

ДА / НЕ

ДА / НЕ

ДА / НЕ

Разгледай диаграмите. На коя от тях е показано вярно началното местоположение на царете върху шахматната дъска? Огради верния отговор.
a b c d e f g h
a b c d e f g h

8.

д)

9.

в)

г)

б)

а)

При началното подреждане на шахматната дъска, царете на двамата играчи стоят един ............................... друг.
Всеки ............................... разполага с един цар.
Допиши липсваща дума, така че да се получи вярно твърдение.
Царете никога не могат да застанат един до ........................ .
Царят може да участва в съвместен защитен ход, заедно с ........................ .
Царят може да се придвижва само с ........................ поле във всяка посока.
Извод.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.

Нарисувай твой собствен цар - проект на шахматна фигура. Запиши твоя извод от днешното занимание.