Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce im. Mikołaja Kopernika

Nasz wolontariat

Oto nasi wolontariusze

Nasza szkoła otrzymała certyfikat "Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”

Nasza szkoła wzięła udział w XXXIII edycji Konkursu „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”. Dzięki zaangażowaniu Szkolnych Wolontariuszy i aktywnym udziale uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się uzyskać certyfikat „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”. Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Nasza szkoła otrzymała 100% punktów!!!

Write your title here

Przebieg konkursu: W okresie od 14.05.2022r. do 10.10.2022 wykonaliśmy 6 zadań przewidzianych w regulaminie konkursu „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat” w sposób następujący:

PRESENTATION

Animated Sketch

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym na rzecz potrzebujących zwierząt.

Zadanie 1. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp.Zadanie 1. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp.

zadanie 2

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp.

zadanie 1

vs

przebieg konkursu

„Doceniam to co mam i chcę pomagać innym” – przeprowadzenie pogadanek w klasach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

zadanie 4

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu nt. „Pomaganie jest fajne”.

zadanie 3

vs

Udział opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu w kursie „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”, który przeprowadzony został w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

zadanie 6

Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną – zbiórka przyborów szkolnych, papierniczych, gier planszowych, puzzli dla dzieci potrzebujących np. z domu dziecka, ochronki czy świetlicy środowiskowej.

zadanie 5

vs

Szkolne Koło Wolontariatu

działa w naszej szkole od 2014 roku. Co roku organizujemy różne akcje oraz promujemy zdrowy, bezpieczny styl życia. Uwrażliwiamy innych na osoby chore, niepełnosprawne. Pomagamy również zwierzętom. W obecnym roku szkolnym opiekunami koła są p. Renia Stachura i p. Ania Kajor

"Opatrunek na ratunek"

Zbiórki dla osób z Ukrainy

„Kup Pan szczotkę”

„Adoptuj szkołę w Afryce”

Zbiórki dla zwierząt ze schroniska

akcje które koordynujemy

I wiele, wiele więcej

"Międzynarodowy Dzień Wolontariusza"

"Tydzień profilaktyki"

„Wizyta świętego Mikołaja na Kresach”

Kartki z życzeniami dla osób niepełnosprawnych

"Dzień uśmiechu"

Wolontariusze spotykają sie co tydzień w piątek na 7 lekcji.

Poruszane są tematy w jaki sposób pomagać, włączamy się w akcje innych organizacji, poznajemy różne formy wolontariatu i fundacje, które niosą pomoc innym.

Dziękujemy!