Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Opcions alumnes 2onBatxillerat curs 2024-25

Departament d'OrientacióIES SERPIS de València

4rt PDC

PROVA D'ACCÉS

PROVA D'ACCÉS

TÍTOL DE BATXILLERAT
TÍTOL GRADUAT EN ESO I TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC
TÍTOL GRADUAT EN ESO
3er PDC
4rt ESO
3er ESO
2on ESO
1er ESO

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

ARTS PLÀSTIQUES/IMATGE I DISENY

ARTS
GENERAL
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
CIÈNCIES ITECNOLOGIA
FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR
FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU BÀSIC
FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ
ESO
BATXILLERAT
EVAU
UNIVERSITAT

01

Bomber

Prova d'accés Formació ProfessionalGrau Superior

Si no he obtingut el títol de batxillerat

Si he obtingut el títol de batxillerat

Formació ProfessionalGrau Mitjà

Cursar una altra vegada 2on de batxillerat o només les assignatures no superades.

Cossos de seguretat de l'Estat

Formació ProfessionalGrau Superior

Universitat

QUines OPCIONS TiNc?

Graus i notes de tall

Notes de tall

Procediment d'admissió

Formació Professional

Famílies Professionals

Video jornada portes obertes
PRIVADES
PÚBLIQUES

Notes de tallMiguel Hernández Elx

Notes de tall Universitat d'Alacant

Notes de tallUJI

Notes de tall Universitat València

Notes de tall UPV