Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

filosofia 1

Jakinduriarekiko maitasuna

hasi

Askatasunaren bila

erronkak

SARRERA

ERRONKAK

KODEA

Guk pentsatzen ez badugu, beste batzuek gure ordez egingo dute. Gehiago jakiteaz arduratzen ez bagara, beste batzuek guk jakin behar duguna inposatuko digute, eta nahi duten moduan maneiatuko gaituzte. Gure askatasuna eta autonomia arriskuan daude.

Arrisku hau ekiditeko, jarraian aurkituko dituzun 4 misioetako bakoitza ebatzi behar duzu, eta erronka bakoitzak amaitzean lortuko duzun kodigo bat gorde behar duzu leku seguru batean.Lotu zenbaki horiek eta zure saria aurkituko duzun maletatxoa irekitzeko gakoa lortuko duzu. Zorte On!

SARRERA

ERRONKAK

KODEA

Erronka bakoitzak lehenengo ebaluazioaren gai bati dagokio

Aukeratu ERRONKA bat

EZAGUTZA ETA EGIA

hasi

ERREALITATEA

JAKINTZA ZIENTIFIKOA

hasi

JAKINTZA FILOSOFIKOA

hasi

hasi

SARRERA

ERRONKAK

KODEA

GOAZ

JAKINTZA FILOSOFIKOA

02.. Lehendabiziko filosofoek arbuiatu zuten:

kaosa

Arrazoimena

kosmosa

01. Jakintza filosofikoaren aztergaia

Gauzen asken kausak bilatzea

Sen ona jarraitzea

Gogoetarako eskola da

03. Arrazoia eta fedea uztartzea izan zen kezka nagusia. Alegia, filosofia eta teologia uztartzea.

ERDI AROKOFILOSOFIA

ARO GARAIKIDEAREN FILOSOFIA

ANTZINAKO FILOSOFIA

FILOSOFIA ERRENEZIMENDUANETA ARO MODERNOAN

04. Naturaren eta izakiaren egia da filosofoen kezka nagusia.

ERDI AROKOFILOSOFIA

ARO GARAIKIDEAREN FILOSOFIA

ANTZINAKO FILOSOFIA

FILOSOFIA ERRENEZIMENDUANETA ARO MODERNOAN

05. Gogoeta filosofikoaren zati handiena hizkuntzan eta haren garrantzian ardazten da. Etika pertsonala, gizarte eta politika- bizitzako etikan oinarritzen da.

ERDI AROKOFILOSOFIA

ARO GARAIKIDEAREN FILOSOFIA

ANTZINAKO FILOSOFIA

FILOSOFIA ERRENEZIMENDUANETA ARO MODERNOAN

06. Gizakiaren errealitateaz jabetzea da gogoeta filosofikoaren interesarik nabarmenena

ERDI AROKOFILOSOFIA

ARO GARAIKIDEAREN FILOSOFIA

ANTZINAKO FILOSOFIA

FILOSOFIA ERRENEZIMENDUANETA ARO MODERNOAN

07. Aro Modernoko filosofía korrontetako bat

ILUSTRAZIOA

ARO GARAIKIDEAREN FILOSOFIA

MARXISMOA

ENPIRISMOA

08. FILOSOFIAREN IZAERA

JAKITEAGATIK JAKITEA eta ONDO BIZITZEN JAKITEA

MIRESPENA eta ZALANTZA

ZENTZUMENAK eta ARRAZOIMENA

jarraitu

Zorionak!

Lehen kodigoa irabazi duzu!

7

"Has zaitez behar dena egiten, gero ahal duzuna, eta bat-batean ezinezkoa dena egiten aurkituko zara"

saiatu berriro

"Ezer ez dakidala baino ez dakit"

wuah, wuah, wuah-wuah!

Sarrera

Erronkak

kodea

Jakintza Zientifikoa

goaz

Episteme

01. Zientziaren sinonimoa

Logos

Gnosis

Zientzia hitza “scientia” latinezko sustantibotik dator eta jakin esan nahi du. Baina hitz latina hori grekotik dator. Grezian zientziak... ...esan nahi du.

Zientzia hitzaren jatorria

ZIENTZIA

02. Nori dagokio definizio ondoko hau: EZAGUPEN eta PROZEDURA MULTZOA

TEKNIKA

TEKNOLOGIA

Erdi Aroan

03. Noiz hasi ginen"zientifikoa" termino erabiltzen?

XIX. mendean

XVII. mendean

Premisa izeneko proposizio batetik edo batzuetatik ondorio logikoa edo konklusioa lortzen duena.

DEDUKZIOA

HIPOTETIKO DEDUKTIBOA

TEOREMA

INDUKZIOA

AXIOMA

HERMENEUTIKA

ENPIRIKO ANALITIKOA

LOGIKA

Berrabiarazi

Egiaztatu

Dedukzioa erabiltzen duen zientzia formala

Esperientziaz ezagututako kasu partikularretatik ondorio orokor bat ateratzen da

Zenbait axiomatatik dedukzio bidez lortutako enuntziatua

Metodo hau jarraituz gero egiaztatutako hipotesiak “legetzat” hartzen dira

Gizarte fenomenoak ulertu nahi dituen gizarte zientzien metodo

Giza fenomenoak azaldu nahi ditu eragiten dituzten kausak ezagutzean. Natura-zientzietako metodoa aplikatzen du.

Egiatzat hartzen diren funtsezko printzipio frogaezinak dira.

Zorionak!

Baduzu bigarren kodigoa!

jarraitu

9

"Zientziak beti merezi du, bere aurkikuntzak, lehenago edo beranduago, beti aplikatzen baitira"Zientzia gizadiaren aurrerapenaren parte da.

EZ, Ez, ez!

"Zientzia akatsez osatuta dago, eta errore horiek, aldi berean, egiaren aldeko urratsak dira".

Itzuli

Erronkak

Kodea

Sarrera

Ezagutza eta Egia

goaz

DOGMATISMOAK ezagutu ezin daitekeela baieztatzen du

DOGMATISMOAK sineskortasuna adierazten du eta ez ditu kritikak onartzen

ESZEPTIZISMOAK dioezagutza fidegarriak eskuratzea posiblea izan daitekeela

Ezagut daiteke ala ez?

01.. Aukeratu erantzun zuzena

PERSPEKTIBISMOAren esanetanezinezkoa da ezagutza fidegarriak eskuratzea

PERSPEKTIBISMOAKdio ikuspegi desberdinak batuz gero ezagut daitekeela

HIZKUNTZAREN FILOSOFIA ANALITIKOAren esanetan kultura, garaia edo giza talde bakoitzaren esku dago

Ezagut daiteke ala ez?

02.. Aukeratu erantzun zuzena

PERSPEKTIBISMOAren esanetangure hizkuntzaren mugak, gure munduaren mugak dira

ERLATIBISMOAren esanetan kultura, garaia edo giza talde bakoitzaren esku dago

HIZKUNTZAREN FILOSOFIA ANALITIKOAren esanetan ikuspegi desberdinak batuz gero ezagut daiteke

Ezagut daiteke ala ez?

03. Aukeratu erantzun zuzena

04. Giza ekintzak eta errealitate historikoa ulertu nahi ditu gertaera bakoitza interpretatzen eta bere zentzua ulertu nahian

FENOMENOLOGIA

HERMENEUTIKA

ERREALISMOA

05. Egia dela pentsatzen duena erabat ziur egoten denean, baina ezin du pentsatzen duen horri buruz guztientzat onargarria den justifikaziorik eman.

JAKINTZA

SINISMENA

IRITZIA

"Egia de testu liburuan idatzita dagoelako"

06. zein egia irizpiderekin lotzen duzu ondoko esaldi hau?

TRADIZIOA

AUTORITATEA

EBIDENTZIA

"Esakune bat egiazkoa dela esaten duenak arrazoibide eta argudioak ditu egiazkoa dela esateko eta edozein solaskideari egiazkotasun hori sinestarazteko"

06. zein egia teoriarekin lotzen duzu ondoko esaldi hau?

ELKARREKIKOTASUN EDO EGOKITASUN GISA

EGIAREN TEORIA PRAGMATISTA

EGIA KOHERENTZIA GISA

TRADIZIOA

EGIAREN ADOSTASUNAREN TEORIA eta DIALOGIKOA

EBIDENTZIA

Pentsatu nahi duzuna, baina PENTSATU!

Hirugarren kodea lortu duzu!

3

Zorionak!

jarraitu

"ZURE ASKATASUNA ARRISKU LARRIAN DAGO"

Oh, Ez!

Itzuli

Sarrera

Erronkak

Kodea

Zer da errealitatea?

goaz

Platonen ustez benetako errealitatea mundo materiala edo gure mundua da

Ontologia metafisikaren adarra da

Aristotelesen ustez errealitatearen muina natura edo physis da

01. Aukeratu erantzun zuzena

... errealitate artifiziala da

... errealitate kontingentea da

... errealitate ezinbestekoa da

Jainkoa....

02.

... errealitate artifizialak gara

... errealitate kontingenteak gara

... errealitate ezinbestekoak gara

Pertsonok ....

03.

... errealitate artifiziala da

... errealitate kontingentea da

... errealitate ezinbestekoa da

Mundua ....

04.

... errealitate psikikoa dira

... errealitate naturala dira

... errealitate birtuala dira

3Dn ikusteko betaurrekoak ....

05.

... galderak eginez egia deskubritzeko modua da

... arrazoimena eta errealitatea ulertzeko modua da

... errealitatea jakiteko modua da

Dialektika ....

06.

Filosofo hauek oso baiezkorrak dira beti

... zientzia bera jakintza legitimo bakarra dela esaten du

filosofian ez da existitzen

Positibismoa ....

07.

Errealitate substantziala

Errealitate erlazionala

Errealitate prozesu gisa

Errealitatea muin-muinean zer den jakitean dago gakoa

08.

Errealitate substantziala

Errealitate erlazionala

Errealitate prozesu gisa

Errealitatea bere prozesuan ulertzen da edo bere egitura dinamikoan

09.

Errealitate substantziala

Errealitate erlazionala

Errealitate prozesu gisa

Gauza bat zer den jakiteko, haren definizioa zein den jakitea ez da nahikoa; zer elementuk osatzen duten eta errealitateko beste elementu guztiekin nola erlazionatzen den ere kontuan izan behar dugu

10.

Askatasuna ez dizute inoiz oparitzen; lortzen duzu

Zorionak!

Laugarren kodea lortu duzu!

2

Jarraitu

"Gauza kontiengenteak pertsonen jabeak izan daitezke"

Ez, EZ!

itzuli

Sarrera

Erronkak

Kodea

KODEA

Jo giltzarrapoan eta sartu 4 mailak konpontzean lortu duzun kodea.

SARIA

ITZULI

PRIMERAN!

"Atzo Baino Askeagoa Zara,... Baina Bihar Baino Gutxiago"

Ez utzi pentsatzeari!

Gaur jakintsuagoa zara. SEGI PENTSATZEN ETA BIHAR GEHIAGO IZANGO ZARA