Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

На ноті творчості та любові

75 років від дня народження Сергія Костянтиновича Шелкового - українського педагога, поета, прозаїка, критика

«Сергій Шелковий належить до тих справжніх поетів, кількість яких я як читач виміряю одиницями»

Біографія

Творчість

Поезія

Біобліографія

Борис Чичибабін

Проза

Переклади

Шелковий Сергій Костянтинович, український педагог, поет, прозаїк, критик. Народився 21 липня 1947 р. у Львові в сім’ї службовців. Після закінчення у 1965 р. Харківської середньої школи № 9 вступив до Харківського політехнічного інституту. У 1971 р. закінчив інженерно-фізичний факультет, а у 1979 р. аспірантуру того ж інституту. Кандидат фізико-математичних наук, доцент Харківського політехнічного інституту. У 1973–2019 рр. Сергій Костянтинович читав на різних факультетах НТУ «Харківський політехнічний інститут» курси лекцій: «Теорія коливань», «Математичні основи теорії надійності», «Інформатика», «Алгоритмічні мови та програмування», «Системне програмування», «Комп'ютерні мережі», «Основи конструювання», «Основи статичної та динамічної міцності» тощо. Автор наукових робіт з прикладної математики та механіки: «Техническая механика: партнерство НТУ «ХПИ» с университетами Германии», «Сорок років наукової співпраці НТУ «ХПІ» з університетами Німеччини в галузі технічної механіки». Сергій Костянтинович Шелковий - член Спілки письменників України з 1989 р. і Міжнародної асоціації письменників і публіцистів (2006).

Лауреат поетичних премій: ім. Б.Слуцького (2000), ім. Н.Ушакова (2001), міжнародної премії ім. Ю.Долгорукого (2007), премії Міжнародного поетичного конкурсу в Брюсселі (2009), премії Міжнародного творчого фестивалю в Афінах (2017). У 2007 р. Сергій Костянтинович нагороджений Міжнародним орденом Святого Станіслава «За внесок в літературу і культуру», в 2017 р. – Почесною медаллю Національної спілки письменників України. С.Шелковий – член журі Міжнародного фестивалю російської поезії «Эмигрантская лира», що проходить у Бельгії та Франції; Міжнародного конкурсу поезії та прози «Рідкісний птах» (м. Дніпро). Організатор та голова журі конкурсу Міжнародної «Слов’янської поетичної премії». Вийшли в світ книги «Сергій Костянтинович Шовковий. Біобібліографічний покажчик» (2007), (2012) і (2017) зі статтями поетів, письменників, філологів і філософів ряду країн про літературну творчість С.Шелкового.

Біографія Сергія Костянтиновича Шелкового

С.Шелковий пише поезію та прозу російською та українською мовами. Почав друкуватися у 1973 р. Автор понад трьох десятків книг віршів, прози, есеїстики, поетичних перекладів. Вірші і проза С.Шелкового публікувалися в Україні, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Німеччині, Греції, Грузії, Великобританії, Данії, Ізраїлі, Канаді, Киргизії, Китаї, на Кіпрі, в Латвії, Молдові, Польщі, Росії, Сербії, США, Чехії. Його твори перекладено українською, болгарською, грузинською, грецькою, румунською, сербською, словацькою, татарською, англійською, французькою, німецькою, хорватською, чеською мовами. Окремими виданнями його книги виходили на восьми мовах. Вірші друкувалися в журналах, альманахах, збірниках та антологіях, зокрема у журналах: «Прапор», «Березіль», «Слобожанщина» «Барвінок», «Огонек», «Студенческий меридиан», «Дружба», «Сельськая молодежь», «Радуга», «Ясная поляна», «Антология современной русской поэзии Украины», «Хрестоматия по литературе родного края» та ін. Сергій Костянтинович – автор книг: «Всадник-май» (1985), «Три времени судьбы» (1989), «Шиповник, сто сердец дарящий» (1990), «Врата» (1993), «Во плоти» (1994), «Листы пятикнижья» (1997), «Вечеря» (1999), «На 50

кордоне» (2001), «Воздушные коридоры» (2002), «Мандри» (2002), «Стихии» (2003), «Певчий» (2005), «Эон» (2007), «Июнь-июль» (2007), «Небесная механика» (2009), «Кровь, молоко» (2010), «Парусник» (2011), «На улице Пушкинской» (2011), «Аве, август» (2012), «Данас. Днесь» (2013; сербською та рос. мовами), «Дванадесять» (2014), «Очерки о литературе» (2014), «Свет безымянный» (2015), «Апостольское число» (2015), «На родине Орфея» (2016; болгар. та рос. мовами), «Вербное Воскресенье» (2016; німец. та рос. мовами), «Дароносица» (2016; чеською та рос. мовами), «У белого ангела» (2017; німец. та рос. мовами), «Будь и пиши» (2017; румун. та рос. мовами), «Левова доля» (2017), «Podzimni horizont» (2017; чеською мовою), «Лето в разгаре» (2018; словац. та рос. мовами), «Рождество» (2019; сербською та рос. мовами), «Окоём» (2019), «Райнер и Мария» (2020; німецькою та рос. мовами), «Время под обложкой книги...» (2020), «Тень облака» (2020), «Сны во сне» (2021). Сергій Костянтинович також є автором двох книг поетичних перекладів: Віра Копецька «Наді мною гора Йештед» (2017; з чеської мови), Владимир Свидзинский «Черлян» (2020; з української). На вірші С.Шелкового створено понад 70 пісень. Вийшли в світ два авторські компакт-диски: «Янгол огня. 22 песни из десяти книг» (2005) та «В родной Гиперборее» (2007).

Творчість Сергія Костянтиновича Шелкового

Поезія

Шелковый С.К. Свет безымянный : стихи / С.Шелковый. – Харьков : Майдан, 2015. – 222 с. До книги С.Шелкового увійшли вірші, написані за останні три роки. Як і в попередніх збірках, основною інтонацією автора залишається лірико-філософське осмислення людини в різних зламах світлотіні її буття. І всупереч усім тривожним і жорстоким випробуванням останніх років, вірші цієї книги стверджують етичну константу поета – його віру в невичерпне і невимовне «світло безіменне».

Шелковый С.К. Аве, август : стихотворения / С.Шелковый. – Харьков : Майдан, 2012. – 198 с. Поетичне слово Сергія Шелкового – це завжди слово множення образів та смислів. Двоїться у своїй сутності і сама назва нової книги «Аве, серпень» – тут і апеляція до життєдайного єднання з природою, з Господнім універсумом, тут і звернення до незмінно розкритої для поета багатовимірності людської історії та культури.

Шелковий С. Левова доля : поезії, поет. пер. / С.Шелковий. – Харків : Права людини, 2017. – 167 с. Нова збірка поезій відомого поета Сергія Шелкового, автора багатьох книг і лауреата кількох літературних премій, – роздуми митця про Україну та Європу, про Львів український і Львів європейський. Рідне місто поета, величне місто Лева, стає для нього символом плідної взаємодії багатьох культур упродовж сторіч і водночас символом духовного розвитку та зміцнення нової, довгоочікуваної і вистражданої, України.

Шелковый С.К. Эон : новые стихи / С.Шелковый. – Харьков : САГА, 2007. – 155 с. «Еон» – це тринадцята книга віршів Сергія Шелкового. Її коренева тема – «Правитель-Час», поєднання Хроноса. Саме слово «Еон», поетичне, млосне, пройняте диханням еллінської філософії та гностичних навчань, заворожує, зачаровує вселенськими ритмами. Еон – світовий тисячолітній рахунок часів. Еон – вихід межі короткозорого бачення. Еон - пристрасний порив до позачасового. Еон – те, що мерехтить як відблиск вічності у часі, прозріваючи «за дальньою пам'яттю найтонші верстви»…

Шелковый С.К. Три времени судьбы : стихи / С.Шелковый. – Харьков : Прапор, 1989. – 72 с. У книзі Сергій Шелковий, вдивляючись у неповторність дня сьогоднішнього, у духовний світ сучасника, звичайно звертається до лірико-філософського осмислення нерозривної теорії Вітчизни. Прагнення насиченості образу – характерна риса творчого почерку автора.

Шелковый С.К. Воздушные коридоры : стихи / С.Шелковый. – Харьков : Майдан, 2002. – 132 с. До поетичної книги Сергія Шелкового увійшли вірші двох останніх років. «Повітряні коридори» не вичерпуються ані відбитком, ані метафоричним заломленням земних шляхів автора. Справжня поезія завжди відкриває нові координати буття – у просторі та часі, у логіці та метафізиці.

Шелковый С.К. На кордоне : стихи / С.Шелковый. – Харьков : Крок, 2001. – 176 с. Поетичну книгу С.Шелкового «На кордоні» склали вірші, написані у 1999 та 2000 роках, на символічному тимчасовому зламі, на порозі нового століття та тисячоліття.

Шелковый С.К. Шиповник, сто сердец дарящий : стихи / С.Шелковый. – Київ : Молодь, 1990. – 104 с. В третій книзі харківського кандидата технічних наук, збірки віршів якого «Всадник май» и «Три времени судьбы» були з інтересом зустрінуті читачами та критикою, чітко виражена громадянська позиція автора, показано відповідальність ліричного героя за долю дня нинішнього та майбутнього.

Шелковый Сергей. Июнь – июль : избранные стихи 1982-2007 / С. Шелковый. - Харьков. : Майдан, 2007. - 240 с. - («Поэзия Слобожанщины»). До книги обраних віршів відомого поета Сергія Шелкового увійшли твори, написані ним за чверть століття (1982-2007 рр.) та опубліковані у дванадцяти його збірках, що побачили світ у Києві, Харкові, Москві. Глибинний філософський посил, згущена та загострена метафоричність, постійний пошук та творення власної поетичної мови на всіх її рівнях – лексики, образності та драматургії – ось характерні особливості автора, неодноразово зазначені у відгуках на його книги. За всієї ризикованої спрямованості поета до незбагненно-нескінченного, вірші його незмінно наповнені життєдайним повітрям людського літа, відсвітом і відлунням червнево-липневої гармонії

Переклади

Проза

Шелковиj С. Данас : песме = Днесь : стихотворения / С.Шелковиj ; превео на српски jезик В.Jагличиђ. – Харков : Маjдан, 2013. – 161 с. – Текст парал.: серб., рус. Книга «Днесь» – живий приклад взаємодії родинних слов'янських культур. Це книга перекладів з російської на сербську віршів Сергія Шелкового, автора 20 книг, лауреата кількох літературних премій. Переклади виконані відомим сербським поетом та перекладачем Володимиром Ягличичем.

Шелковый С.К. Апостольское число : поэт. пер. / С.Шелковый. – Харьков : Майдан, 2015. – 305 с. До книги поетичних перекладів Сергія Шелкового «Апостольське число» увійшли вірші з його попередньої збірки «Дванадцять» та нові переклади поетів дванадцяти слов'янських країн. Перший розділ «Сумок сховавши у тінь золоту…» звернений до творчості тридцяти трьох українських поетів ХХ століття. До другого розділу «І ніжної присяги ніхто не змінить із нас…» включені переклади віршів тридцяти авторів, що пишуть білоруською, болгарською, боснійською, македонською, польською, сербською, словацькою, словенською, хорватською, чорногорською та чеською мовами.

Шелковый С. Дванадесять : поэт. пер. / С.Шелковый. – Харьков : Майдан, 2014. – 207 с. «Дванадесять» – книга поетичних перекладів із дванадцяти слов'янських мов російською. У першому розділі представлено двадцять два українських поета ХХ століття, другий розділ включає переклади з білоруської, болгарської, боснійської, македонської, польської, сербської, словацької, словенської, хорватської, чорногорської, чеської мов. Завершують книгу авторські нариси про літературу слов'янських мов, взаємодію споріднених культурних просторів.

Шелковый С.К. Лето в разгаре = Leto vrcholf : стихи / С.Шелковый ; пер на словац. яз. : Б.Курацинова и П.Шулиста. – Харьков : Права людини, 2018. – 102 с. – Текст парал.: рус., словац. Перші два розділи книги-білінгви відомого поета Сергія Шелкового «Літо в розпалі» склали переклади його віршів словацькою мовою, виконані Беатою Курациновою та Петром Шулистою. У третьому розділі «І в червоних краплях колкий кущ...» представлені вірші автора, звернені до теми Словаччини та слов'янства загалом, та переклади С.Шелкового зі словацької мови на російську.

Шелковый С.К. Кровь, молоко : проза жизни / С.Шелковый. – Харьков : Майдан, 2010. – 259 с. : ил. Автобіографічна проза відомого письменника Сергія Шелкового, автора багатьох книг та лауреата низки літературних премій, висвітлює головним чином події п'ятидесятих-шістидесятих років минулого століття. Спогади малюють живі характери реальних людей, дорогих автору, висвічуючи в їхньому людському полі портретні риси самого «художника в дитинстві та підлітковому віці».

Шелковый С. На улице Пушкинской : проза, эссеистика / С.Шелковый. – Харьков : Права людини, 2011. – 335 с. До книги відомого письменника Сергія Шелкового, автора двох десятків книг та лауреата низки літературних премій, включено автобіографічну прозу “Кров, молоко”, на сторінках якої оживають реалії харківського життя 50-х та 60-х років минулого століття, а також есеїстські роботи різних років, присвячені російським поетам О.Мандельштаму, В.Нарбуту, М.Рахліній, О.Бондаренко.

Шевельов Ю.В. Триптих про призначення України: [есеї] / Ю.В.Шевельов. – Харків : Права людини, 2012. – 95 с. Книга складається з трьох есеїв видатного філолога Юрія Шевельова (1908–2002): «Москва. Маросєйка», «Над озером. Баварія», «Четвертий Харків».

Шелковый С.К. Очерки о литературе / С.Шелковый. – Харьков : Майдан, 2014. – 389 с. : ил. До книги нарисів Сергія Шелкового, автора багатьох книг поезії та прози, лауреата низки літературних премій, увійшли нариси та есе різних років, присвячені як класичним літературним персоналіям, так і сучасному письменницькому процесу. Жанр багатьох робіт цієї книги може бути визначений як зацікавлене філологічне, психологічне та соціологічне дослідження, а їхня стилістика – як поезопроза з виразною особистісною інтонацією, з постійною присутністю контексту світової літератури. Багато нарисів публікувалися в періодиці та в окремих книжкових виданнях. Усі вони також представлені у мережі, на різних літературних сайтах.

Біобліографія

+Info

Дякуємо за увагу! Матеріал підготували завідувачка відділом Сашкова Л.О. та головний бібліогаф Конопля Л.М. Регіонального центру інформації Харківської обласної наукової бібліотеки

Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Науч.-техн. б-ка ; [сост.: Л.П.Семененко, В.И.Кулиш]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 423 с. : ил. До покажчика включено бібліографічні записи наукових, навчально-методичних та літературних публікацій Сергія Костянтиновича Шелкового – доцента НТУ «ХПІ», члена Національної спілки письменників України, автора понад 20 книг поезії та прози, лауреата літературних премій ім. Б.Слуцького, Н.Ушакова, Ю.Долгорукого, статті вчених та літераторів низки країн про його творчість та інші матеріали про його наукову та літературну діяльність.

Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Науч.-техн. б-ка ; [сост. Л.П.Семененко]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – 190 с. : ил. До покажчика включено бібліографічні записи наукових, навчально-методичних та літературних публікацій доцента НТУ «ХПІ», члена Національної спілки письменників України, Міжнародної асоціації письменників та публіцистів, члена правління Міжнародного фонду пам'яті Б.Чичибабіна, лауреата кількох літературних премій Сергія Шелкового статті та відгуки про його наукову та літературну діяльність, а також тексти деяких його віршів.

Календар знаменних і пам’ятних дат Харківщини на 2022 рік : рек. бібліогр. покажч. / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін. ; Харків. обл. універс. наук. б-ка. – Харків : ХОУНБ, 2021. – 79 с. Універсальне довідково-бібліографічне видання «Календар знаменних і пам’ятних дат Харківщини» видається ХОУНБ з 1977 р. Посібник містить фактографічні і бібліографічні відомості про визначні події історії, суспільнополітичного, громадського та культурного життя області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов’язана з Харківщиною. Покажчик складається з двох розділів і відкривається хронікою подій з історії Харківщини. Далі читачам пропонується перелік визначних дат стосовно особистостей 2022 р. Зірочкою (*) позначені ті дати, до яких подаються інформаційні довідки та бібліографічні списки. У списках рекомендовану літературу розміщено в логічній послідовності. Видання розраховано на бібліотекарів, лекторів, вчителів та усіх читачів, що цікавляться краєзнавством. Радимо використовувати покажчик для відзначення ювілейних і пам’ятних дат краю. Він допоможе в організації книжкових виставок, переглядів, проведенні масових заходів. Відбір літератури закінчено в серпні 2021 р. http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000341.pdf

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3176.pdf

http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000341.pdf