Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1r a 2n ESO

Orientació acadèmica

  • Ha de promocionar l’alumnat que hagi superat totes les matèries o tenguin l’avaluació negativa en 1 o 2 matèries.
  • L’alumnat que tengui l’avaluació negativa en més de 2 matèries pot repetir curs si l’equip docent acorda que aquesta mesura pot beneficiar l’alumne/a. Aquesta mesura vindrà motivada per contribuir en el seu grau de maduresa i en el progrés acadèmic de l’alumne/a.

promoció a 2n eso

Tecnologia 3 hores

Ed. Física 2 hores

EPVA 3 hores

1 optativa a triar entre :Recursos digitals II- Cooperació i Serveis-Cultura Clàssica I- Alemany (2 hores)

Anglès 3 hores

Física i química 3 hores

A. educativa/ religió 1 hora

Matemàtiques 3 hores

Tutoria 1 hora

Geo/hist 3 hores

Català 3 hores

Castellà 3 hores

Estructura 2n ESO

En aquest enllaç trobareu informació sobre les diferents optatives.

Ressenyes optatives

Afegir documentació a la matrícula en documents separats en PDF:-DNI alumne/a-Targeta sanitària alumne/a- Full autoritzacions (si heu de canviar alguna autorització)-Full inscripció AFA-Documentació salut (presencialment al centre)-Excepcionalment es podrà presentar tota la documentació a secretaria en horari de 9 a 12 hores.

Matrícula en línea (16 a 24 de maig)

Tota la informació sobre la matrícula en línia la trobareu al link amb el tutorial de GESTIB

AFA IES BIEL MARTÍ

Què fa l’AFA pel nostre centre?

  • Pagament de les sortides de convivència.
  • Compra de material informàtic i altres.
  • Pagament del 50% de les agendes escolars.
  • Programa de Legiland.
  • etc....
Per ser soci de l’AFA heu de descarregar el full d’inscripció (pàgina web) *Si ja sou socis, la subscripció es renovarà automàticament

Descarregar i emplenar el model de sol.licitud penjada a la web (pestanya secretaria-transport escolar) i enviar-ho escanejat a l’adreça de l’IES Biel Martí: iesbielmarti@educaib.eu

Transport escolar

Programa reutilització de llibres

Consultar el document de la pàgina web del centre (programes-programa reut.de llibres). Fer ingrés de la quantitat corresponent: 30€ (mitjançant codi de barres, targeta o transferència)

Enquestes satisfacció

En el següent enllaç trobareu l'enquesta envers el funcionament del centre

Campus esportiusd'idiomesde ciència i tecnologia...

Per un estiu sa

els Casals JOVES

MOLTES GRÀCIES