Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

tauletesdigitals

CEIP Domínguez Roca

Projecte

Exemples

Per què Apple?

Ferramentes

Falses creences

Metodologies

CompetènciaDigital

Objectius

Introducció

índEx

Com ja sabeu, el projecte de les tauletes digitals no és nou.Quan la Conselleria d'Educació va publicar l'ordre amb la normativa al respecte algunes escoles s'encaminaren per aquesta nova metodologia i des del centre apostarem per incorporar les tauletes digitals en la rutina de l'aula.Ja són molts anys d'experiència amb diferents grups, diferents tauletes i sistemes operatius que ens han permés aprendre, millorar i , evidentment, formar-nos quasi continuament buscant oferir als vostres fills i filles un aprenentatge complet i segur.La tauleta digital ha arribat a ser una ferramenta més de treball de l'alumnat i en aquesta presentació vos mostrem i expliquem el per què de tota aquesta aventura.

introducció

Aplicar les noves tecnologies dins de l'aula

Educar en el bon ús de les noves tecnologies tan dins com fora de l'escola

Treballar la ciutadania digital tal i com marquen diferents estaments governamentals

Aplicar noves metodologies que afavorisquen el seu aprenentatge

Proporcionar al nostre alumnat una formació completa

objectius

El concepte de competència digital apareix en les últimes lleis educatives. La competència digital és una de les competències claus que ha de tindre l'alumnat en acabar primària. Estes competències claus són l'adaptació de les competències clau establides en la Recomanació del Consell Europeu de 22 de maig de 2018

competència digital

"La competència digital implica l'ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies per a l'aprenentatge, per al treball i per a la participació en la societat, així com la interacció amb estes.Inclou l'alfabetització en informació i dades, la comunicació i la col·laboració, l'educació mediàtica, la creació de continguts digitals (inclosa la programació), la seguretat ( benestar digital i competències relacionades amb la ciberseguretat), assumptes relacionats amb la ciudadania digital, la privacitat, la propietat intelectual, la resolució de problemes i el pensament computacional i crític." Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo , por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

competència digital

GAMIFICACIÓ

FLIPPED CLASSROOM

ABP

TREBALL COOPERATIU

TREBALL COMPETENCIAL

AULA transformadora

METODOLOGIES

Clica en cada una per saber més

exemple

Tots coneixem com funciona una classe normal: el mestre o mestra explica en classe, es treballa el temps restant i després molta feina queda per a casa.La metodologia del Flipped Classroom pega la volta a l'ordre establert fins ara. Bàsicament es resumix en:- El treball per a casa és repassar la lliçó a partir de vídeos-tutorials de la part del temari a donar (tant d'elaboració propia com ja creats i pujats a la xarxa). Aquesta forma de treballar respecta el ritme d'aprenentatge de cada alumne i alumna, ja que ell o ella valoren la quantitat de vegades que han de vore el vídeo, si han de pausar en qualsevol moment, i les famílies comparteixen aquesta experiència coneixent com es va a treballar a classe.- El treball a l'aula es centra en la realització de les activitats de la part treballada i resolució de dubtes, el que permet una atenció més individualitzada, atenent a les necessitats de cada alumne i alumna.

flipped classroom

En els últims d'anys, l'aprenentatge no s'ha centrat únicament en l'adquisició de continguts. També ha evolucionat cap al domini de les competències. La distribució d'un aula del futur està pensada per a que el mestre sols siga un guia de l'alumne deixant de ser el protagonista i passant este paper a l'alumne que serà molt més actiu dins de tot el què ocòrrega a l'aula.Tauletes o ordinadors, pissarres digitals, càmeres de gravació, zones per a treballar en grup, zones per a exposar les seues idees a la resta de companys són sols alguns exemples del tipus de mobialiri que podem trobar en una aula del futur.

aula transformadora

Gràcies a la formació rebuda per una part del nostre professorat en aquesta metodologia, l'alumnat es convertix en l'eix protagonista del seu propi aprenentatge.De forma molt resumida, l'ABP consisteix en:A partir d'un producte final que volem aconseguir, es desenvolupen els continguts, competències, recursos i ferramentes d'avaluació que ens marca el currículum que hem de treballar. L'alumnat troba una motivació extra gràcies a eixe "premi palpable", es trenca la tradicional explicació magistral del professor, convertint als xiquets i xiquetes en investigadors i controladors del seu propi aprenentatge, passant el docent a tindre un paper de guia en tot el procés.

exemple

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

Està demostrat que aquesta metodologia dona bons resultats tant a nivell educatiu com a nivell personal ja que aprenen a escoltar i a expressar les seues opinions. Després entre tots, prenen una decisió per aconseguir un objectiu. Aquesta metodologia implica tècniques de cohesió de grup de forma rutinària que, no només els duran a comprendre el cooperatiu, sinó que crearan un grup classe més cohesionat, participatiu, solidari i respectuòs amb l'heterogeneïtat que trobem dins d'un aula.

treball cooperatiu

La gamificació consisteix en l'aplicació d'estratègies (pensaments i mecàniques) pròpies de jocs en contextos no jugables, aliens als jocs, amb la finalitat de que l'alumnat adopte certs comportaments. La motivació en l'alumnat és un dels beneficis més ponent.

gamificació

treball competencial

"Ja no van a saber escriure per no utilitzar la llibreta"

"Després aniràn a l'institut i com no treballen igual no sabran fer res"

"No tindran una bona postura mentres miren la pantalla"

"Es passaran tot el dia cara a la pantalla"

FALSES CREENCES

Fins ara, hem estat treballant amb el pack de ferramente que Google té especialment dissenyats per al món de l'educació.Encara que és cert que Conselleria porta endavant diferents projectes per oferir a les escoles unes ferramentes similiars

ferramentes

El sistema operatiu fa que les tauletes tinguen una vida útil molt més llarga que altres sistemes operatius.El seu software garatix actualitzacions amb iPads fins a 6 anys d'antiguitat.Software ponent que permet treballar amb qualsevol app independentment dels anys de l'iPad. Recordeu que nosaltres no anem a jugar.Per la nostra experiència, Apple té un índex baix d'incidència.

Durabilitat i fiabilitat

L'escola ha iniciat un servei de recompra dins del propi alumnat.

Facilitats

Apple organitza formacions per a mestres al voltant de l'ús i aplicació de les diferents apps a l'aula.

Apple té una vessant educativa on programa apps específiques per a educació i, a més, són col·laboratives. Air Drop

Les apps són instal·lades i triades pel tutor. Permet un entorn molt més segur i garantitza un ús educatiu de la ferramenta. Una vegada fora del sistema, la tauleta serà lliberada.App Aula permet gestionar l'alumnat i el grup.

Apple teacher

Aplicacions col·laboratives

Gestió de l'ús del dispositiu amb MDM

per què apple?

2.65 GHz

Tauletes de característiques semblants d'altres marques no tenen una diferència de preu significativa. A la llarga el preu es rentabilitza. Podrieu vendre l'iPad després de 2 - 4 d'ús.Qualsevol altra tauleta haurà de tindre uns requisits mínims per poder treballar i ser conscients de que estarieu fora de l'entorn de seguretat que proporciona el gestor d'Apple.L'escola té un servei tècnic que ens ajuda i que també perdrieu.

Capacitat de 64GB i màxim de 256GB

Pantalla mínim 10,2 polsades

Xip d'arquitectura de 6 nuclis de 64 bits cada un

8 GB de RAM

REQUISITS MÍNIMS

programació

dia de la pau

disseny

LLIBRETA?

VIDEO POEMES

VIDEOSAFA

BOOKTUBERS

EXEMPLES

Clica en cada un per saber més

Després de llegir un llibre, el recomanem a la resta de companys amb un video.

BOOKTUBERS

Ens iniciem en la lectura dels clàssics gravant i llegint un poema. Afegim imatges o una música relacionada amb el poema triat.

video poemes

disseny

llibreta?

llibreta?

De tant en tant, col·laborem amb l'AFA per promocionar les seues activitats.Dividits en grups, dissenyen, guionitzen, graven i editen.

afa

programació

¡GRàCIeS!