Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Guia PREINSCRIPCIÓCurs 2024-2025

Tota la informació sobre el procés de preinscripció

Començar

Consulta

Consulta

Consulta

Última actualització: dijous 3 d'abril a les 22:24

Consulta

Oferta de places inicial (05/03/24)

Llistes provisionals (17/04/2024)

Consuta

Llistes provisionals després reclamacions (25/04/2024)

Núm de desempat

Bàrem definitiu ordenat (02/05/2024)

Guia PREINSCRIPCIÓCurs 2024-2025

Tota la informació sobre el procés de preinscripció

Començar

Consulta

Última actualització: dijous 11 de maig a les 11:00

Consulta

Llistat d'assignacions (12/06/23)

Llistat d'espera (12/06/23)

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

Del 6 fins el 20 de març es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària; i del 8 fins el 20 de març per educació secundària obligatòria. Enguany el tràmit s'ha de realitzar totalment online. Accés tràmit online Codi del centre 43002429S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic.:

CARTA DEL CENTRE

OFERTA I PUNTUACIÓ

INFO del CENTRE

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

QUÈ CAL PRESENTAR ?

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

On he de presentar la sol·licitud telematica?prhttps://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temesCom s'ha de presentar la sol·licitud i la documentació?Aquest curs 2024-2025 s'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per la utilització del formulari telemàtic. El tràmit doncs, es farà tot online mitjançant la sol·licitud electrònica (SE) o en suport informàtic (SI). Quina documentació he de presentar si la proximitat és el lloc de treball?Còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).Els punts sumen?Sí, tots sumen excepte els criteris de proximitat de domicili o del lloc de treball, que són excloents entre sí.Què passaria en cas d'empat?En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En el cas d’empat, El Departament d’Ensenyament efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça.No tinc IDALU (RALC) del meu fill/a?Els nens que es preinscriuen a I-3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen. Per als alumnes matriculats des del curs 2014-2015 l’han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació.Què passa si el meu domicili no és el mateix que el DNI? Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.Si teniu més dubtes contactar amb la secretaria del centre a través del següent correu: secretaria@reus.manyanet.org

RESOL DUBTES

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT PROVISIONAL (17/04/2024)

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT PROVISIONAL després de les RECLAMACIONS (17/04/2024)

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

NÚMERO DE DESEMPAT (30/04/2024)

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

BÀREM DEFNITIU AMB LES LLISTES ORDENADES (02/05/2024)

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTATS D'ASSIGNACIONS AL CENTRE (12/06/23)

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTA D'ESPERA AL CENTRE (12/06/23)

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTA D'ESPERA DEL CENTRE (10/06)

Accés al llistat

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE (10/06)

Accés al llistat