Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

La Pobla de Vallbona

inici

Nosaltres

Vídeo

Metodologies

Oferta Educativa

Serveis

Col·legiSant Josep

Educant per a la vida

Instal·lacions

Per què estudiar ací?

Fundació Educativa Mare Micaela HHDC

Formem part de la Fundació Educativa Mare Micaela HHDC que transmet, en el seu dia a dia, el carisma de la nostra fundadora Mare Micaela Grau.

Centre privat-concertat San José

+ info

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

Centre educatiu cristià amb una educació de qualitat, humana i individualitzada.

Pla de Pastoral

La CONGREGACIÓ de GERMANES de la DOCTRINA CRISTIANA va nàixer a Molins de Rei (Barcelona) l'any 1880, per a ensenyar la Doctrina de Jesús a les classes més desfavorides. Es van fer presents les Germanes a La Pobla de Vallbona l'any 1926. FUNDACIÓ EDUCATIVA MARE MICAELA HHDC - GERMANES DE LA DOCTRINA CRISTIANA Actualment és un centre concertat que imparteix Educació Infantil, Primària i Secundària. La seua principal tasca és la proclamació del missatge de Crist, des de l'ensenyament religiós dins de l'horari escolar fins a les activitats complementàries de lliure elecció: grups Mare Micaela, grups d'oració i formació, celebracions i vida sacramental. El claustre de professors participa del carisma fundacional i treballa en la formació dels alumnes no sols a través de l'ensenyament sinó també per mitjà de l'acció tutorial per a ajudar-los a créixer com a persones sensibles i crítiques davant la realitat en la qual viuen. La Comunitat Educativa, composta per les Germanes, els professors, els pares, els alumnes i el personal d'administració i serveis, contribueix amb el seu bon fer diari a crear un ambient que dona al nostre Col·legi un estil propi d'acolliment, senzillesa i proximitat. Conscients, com ja ho va ser Mare Micaela, de la importància de la família en l'educació de xiquets i joves, el Col·legi compta amb la col·laboració d'una excel·lent i implicada AMPA que, a més de participar en totes les activitats del Centre que requereixen la seua presència, es preocupen de la formació de les famílies programant al llarg del curs conferencies d'interés per a tots. En cadascuna de les nostres activitats i projectes tenim present el carisma rebut per M. Micaela per a respondre a les necessitats concretes del seu temps: erradicar la ignorància religiosa, convençuda que “[…] una gran part dels mals que experimentem, són deguts a la falta d'instrucció cristiana de totes les classes i de totes les edats” (M. Micaela Grau, 4 octubre 1879). En fidelitat a aquesta convicció de la nostra fundadora seguim en l'obstinació d'educar en els valors de l'evangeli, intentant expressar-los amb la nostra vida i manera d'actuar.

Oferta Educativa

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

EducacióInfantil

EducacióPrimària

EducacióSecundària

Educació Infantil

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

HORARI

Matíivesprada

ABN

Introducció a les matemàtiques

ABP

Aprenentatge basat en Projectes

Ús de les TIC

Ordinador, wifi, pissarres digitals

AAEE

Tertúlies Literàries i Grups Interactius

GABINETPSICOPEDAGÓGIC

Aula dePEDAGOGIATERAPÈUTICAi especialista en ANGLÉS

BON PASTOR

Projecte basat en la pedagogia Montessori

Educació Primària

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

Aula de Pedagogia Terapèutica

ABN (1r i 2n) i ABP (Treball basat en Projectes)

AAEE: Tertúlies Literàries i Grups Interactius

Projecte "Bon Pastor" basat en la pedagogia Montessori

DESDOBLAMENTS en assignatures instrumentals

Tutories individualitzades i Gabinet Psicopedagógic

Horari matí i vesprada

Ús de les TIC: projectors i wifi en les aules, Chromebooks...

Educació Secundària Obligatòria

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

Horari de matí i vesprada

dimartsidijous

Proves de certificació Nivell A2ANGLÉS

Desdoblaments iReforços educatius

Orientació Educativa a 4t d'ESO

Tutories Individualiltzades iGabinet Psicopedagógic

AAEE

  • Tertúlies Literàries Dialògiques
  • Grups Interactius
  • Model Dialògic per a la resolució de conflictes

Projectors i wifi en les aules, Chromebooks...

Ús de les TIC

ABP

Aprenentatge per projectes

Instal·lacions

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

Pla de Pastoral

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

Lema del curs:

"Ens mou l'esperança"

"Bon Dia": breus reflexions per fomentar els valors cristians

Celebracions: temps litúrgics, Nadal, Pasqua, els nostres patrons...

Dia HHDC:

recordem a les Germanes de la Doctrina Cristiana i a la nostra fundadora, Mare Micaela

Campanyes solidàries i ONG "Effetà"

Celebracions especials: Dia de la Pau, Dia del Llibre, Dia de l'arbre...

Grups Juvenils "Mare Micaela"

Metolodogies

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Metodologia ABN

Treball per projectes (ABP)

Per què estudiar ací?

Vídeo

Metolodogies

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Projecte "Bon Pastor"

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

Metolodogies

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Menjador

Grups Interactius

Menjador

Tertúlies Literàries Dialógiques

Actuacions d'Éxit

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

Metolodogies

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Ús de Chromebooks

Pissarres Digitals per als més menuts

Projectors i connexió a Internet

Noves Tecnologies a les aules

Serveis

Per què estudiar ací?

Vídeo

Serveis

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Serveis

Menjador

Extraescolars

Assegurança Escolar

Gabinet Psicopedagógic

Centre Examinador Oficial de Cambridge

Plataforma Educativa i correu corporatiu

Per què estudiar ací?

Vídeo

Escola Matinera desde les 7.30h

Per què estudiar amb nosaltres?

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Per què estudiar ací?

Som un Centre Familiar

Tracte proper i personalCol·laboració estreta amb les famílies

Educació integral:

  • Eduquem en valors cristians (solidaritat, tolerància, respecte,...)
  • Educació Emocional
  • Potenciem al màxim les seues competències intel·lectuals, socials i espirituals.

Oferim una Atenció Personalitzada

  • Tutoria de grup i individual
  • Desdoblaments i reforços
  • Departament d'orientació

Som una Escola Inclusiva

Atenem la diversitat a l'aula de manera inclusiva

Som una Escola Inclusiva

Atenem la diversitat a l'aula de manera inclusiva

Serveis

Vídeo

Nosaltres

Oferta Educativa

Instal·lacions

Metodologies

Vídeo

Serveis

Per què estudiar ací?