Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Quiz wiedzy o językuSprawdź się!

Start

Młodzieżowym Słowem Roku 2021 został wyraz:

dzban

hotówa

śpiulkolot

1/10

piłkarzyk

gorzki

witalny

chory

Wyraz hoży możemy zastąpić słowem:

2/10

przytomny

Tadeusz Sznuk

Jerzy Bralczyk

Znanym polskim językoznawcą nie jest:

3/10

Mirosław Bańko

Jan Miodek

wyraz zaczerpnięty ze specjalistycznej terminologii leśniczej, odnoszący się do oswojonych wilków

dawna postać mianownika liczby mnogiej rzeczownika wilk

synonim słowa wilkołaki

Słowo wilcy to:

4/10

forma stosowana na określenie gromady wilków

są biedacy

nie ma kołaczy

nie ma zysku

6/10

Dokończ przysłowie: Bez pracy...

nie ma pieniędzy

Czas ucieka, wieczność pozostaje

Czas najlepszym lekarzem

Czas to pieniądz

Łacińską senteencję: Tempus fugit, aeternitas manet można przetłumaczyć:

5/10

Co nagle, to po diable

Twórcą znanego podziału na sześć funkcji języka (f. impresywna, f. ekspresywna, f. poznawcza itd.) był:

Jerzy Bartmiński

Jerzy Bralczyk

Roman Jakobson

7/10

Wittgenstein

Która z niżej wymienionych funkcji nie należy do podziału na szcześć podstawowych funkcji języka?

fatyczna

wyobrażeniowa

7/10

poetycka

metajęzykowa

muzeum, mauzoleum, kolokwium

radio, kolegium, wideo

playstation, kako, zez

W którym zestawie znajdują się wyłącznie słowa nieodmieniające sie podczas deklinacji? (chodzi o słowa, które mają tę samą formę w każdym przypadku dekilnacyjnym)

8/10

z łaciny za pośrednictwem niemieckiego

z greki za pośrednictwem języka czeskiego

9/10

Do języka polskiego wyraz anioł został zapożyczony:

osoba zajmująca się badaniem języków słowiańskich

malarz czerpiacy z dorobku kulturowego Słowian

Slawista to:

10/10

członek organizacji zrzeszająca miłośników języka słoweńskiego

osoba utożsamiająca się z narodowością słoweńską

Gratulacje!

Jesteś prawdziwym Miłośnikiem Języka Ojczystego!

Niestety, odpowiedź niepoprawna!

SPRÓBUJ PONOWNIE

Niestety, odpowiedź niepoprawna!

SPRÓBUJ PONOWNIE