Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סיפור הרקע

משימות

השודדים

מפה

שוד היהלום הגדול

גיל: כיתה ה

חבורה של שבעה שודדים ביצעה שוד במתחם הבורסה ברמת גן, וגנבה את היהלום הכי גדול במדינה על מנת לתעתע בשוטרים, התפזרו שבעת השודדים ברחבי הערים השונות בארץ כשעל אחד מהם הוטלה המשימה למכור את היהלום עליכם לרדוף אחר השודדים ולמצוא את השודד המחזיק ביהלום לפניי שיספיק למכור אותו

בכל חידה שתפתרו , רשמו את שם השודד אשר תפסתם

השודדים

ליאת

איציק

שושי

אלי

יצחק

גבריאל

בני

משימה 1

משימה 5

משימה 2

משימה 3

נעול

נעול

נעול

רמז ראשון

רכבל החרמון

רכבל המקשר בין בת גלים לסטלה מאריס

רכבל ראש הנקרה

רמז שני

עיר שלוש הדתות

מגן דוד

צלב, מגל , מגן דוד

רמז שלישי

גני הבהאיים

כיפת הזהב

גני הנדיב

מפת ארץ ישראל

ליאת השודדת נתפסה בחיפה

הושלם

משימה 2

משימה 3

משימה 5

נעול

נעול

השודד השני

איציק השודד נתפס בהרצליה

הושלם

משימה 2

משימה 3

משימה 5

הושלם

נעול

רמז

לחצו על התיבות

Wrong answer

רמז

0:47

Wrong answer

14+3

שושי השודדת נתפסה

>

הושלם

משימה 2

משימה 3

הושלם

הושלם

רמז

השודד גבריאל נתפס ביקנעם

הושלם

משימה 2

משימה3

הושלם

הושלם

רמז

בעקבות כוון מסלול החצים: א. אתרו את שם האתר ב. באמצעות הצלבה קבלו אות . מהאותיות תרכיבו שם של עיר בדוגמא האתר הוא כנסת ישראל - לכן מקבלים את האות ל

ל

השודד יצחק נתפס בירושלים

הושלם

משימה 2

משימה 3

הושלם

הושלם

רמז

המילה 'מדבר' נמצאת בתפזורת בשורה הרביעית. לכן ניקח אתהאות הרביעית במילה 'מדבר', האות ר' ונמקם אותה תחת התמונה של המדבר במשבצת הצהובה, כך נמצא את שם העיר.

ר

השודד אלי נתפס בבאר שבע

הושלם

משימה 2

משימה3

הושלם

הושלם

? אצל מי היהלום

השודדיםמי עדיין לא נתפס

ליאת

איציק

שושי

אלי

יצחק

גבריאל

בני

כל הכבוד!! תפסתם את השודד בני באילת עם היהלום

תשובה שגויה!

נסו שוב