Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Xarxes Socials i Networking

3 part

1.. Instagram1.1 Característiques1.2 Com buscar feina?1.3 Exemples perfils professionals2. LinkedIn2.1 Característiques2.2 Com buscar feina?2.3 Per a què serveix LinkedIn?3. Altres Xarxes Socials

2 part

1. X (Twitter)1.1 Característiques1.2 Glossari1.3 Com crear compte 1.4 Com fer cerca de feina2 Facebook2.1 Característiques2.2 Com buscar feina2.3 Grups de Facebook per a la cerca de feina

1 part

1. Introducció2. XXSS aplicades al món laboral3. Reclutament 2.04. Marca personal5. Bio / extracte6. Pla d'acció7. Xarxa de contactes

Què veurem en aquesta píndola?

 • Són estructures socials que permeten la interacció entre persones, grups i institucions d’una forma dinàmica.
 • És un sistema obert que es va construint a mesura que es creen continguts i aportacions de cada usuari/ària.
 • Les xarxes permeten que l’usuari/ària sigui “actiu i dinàmic”, ja que intervé i actualitza la informació de forma constant.

Xarxes socials aplicades al món laboral?

El reclutament 2.0 és l’evolució, a través de les tecnologies, del que tradicionalment ha estat considerat com a selecció de personal.Pretén atraure a una quantitat de persones adequades i competents per a un lloc de feina a través de les eines relacionades amb el món d’internet i les xarxes socials.

Reclutament 2.0?

 • quina imatge volem donar? ------------> MARCA PERSONAL
 • quines xarxes faré servir?---------------> COMPLETAR ELS PERFILS
 • com em presento a les empreses?-------> DEFINIR UNA BONA BIO
 • quins objectius professionals tinc?-----> ESTABLIR UN PLA D'ACCIÓ
 • a on dirigeixo la meva cerca?------------> XARXA DE CONTACTES

Què hem de tenir en compte abans de començar?

En un mercat laboral amb una situació d'excés de professionals és vital diferenciar-se per sobreviure. Desenvolupar una Marca Personal consisteix a identificar i comunicar les característiques que ens fan sobresortir, ser rellevants, diferents i visibles. És un segell propi que ens diferencia de la resta. És la idea global que la gent té de nosaltres. L'empremta que hem deixat a la seva ment.

Marca personal

Jeff Bezzos - Fundador d'Amazon

"La marca personal és el que altres diuen de tu quan no hi ets"

Marca personal

Cal poder resumir en poques paraules qui som i què volem. Una breu explicació, amb ganxo i que cridi l'atenció.

Definir una bona bio

Hem de tenir present que cada xarxa ens permet introduïr un nombre concret de caràcters. Redacta una "bio" tan extensa com et permeti, però destacant els punts importants del teu perfil.Adapta't a l'estil emprat per cadascuna d'elles.

Definir una bona bio

Definir una bona bio

Quan es decideix utilitzar les xarxes socials com a eines de marketing cal que prèviament definim quins objectius volem aconseguir, a quins públics objectius volem arribar, i quines estratègies utilitzarem per fer-ho.Un cop definits tots els elements del pla d’acció digital caldrà calendaritzar la creació, posada en funcionament i manteniment de les xarxes socials que s’hagi decidit utilitzar

Establir un pla d'acció

PLA DE TREBALL / PLA D'ACCIÓ

Perfil disponible

Perfil exigible

Per poder-ho fer, prèviament haurem d'estudiar el context actual en relació al nostre objectiu professional. Una manera senzilla i pràctica de fer-ho és seguint la següent "operació":

Establir un pla d'acció

un cop tinguem definit el nostre objectiu professional

COM va l'execució de les accions? Com va l'assoliment dels resultats esperats?

06

SEGUIMENT RESULTATS

PER A QUÈ ho faig? Quins resultats vull aconseguir?

05

RESULTATS ESPERATS

QUANT temps disposo? Quant necessito per fer-ho?

04

TEMPORIT-ZACIÓ

QUI em pot ajudar? Amb qui he de parlar?

03

AGENTS IMPLICATS

QUINS recursos, eines, materials... necessito

02

RECURSOS NECESSARIS

QUÈ he de fer per aconseguir allò que vull

01

ACCIONS I TASQUES

Establir un pla d'acció

 • Buscar feina només a través d’una xarxa o portal
 • No tenir cura de la marca personal
 • No separar l’àmbit professional del personal
 • Utilitzar un llenguatge poc adequat o parlar malament d’alguna organització, empresa o persona.
 • Tenir poca activitat o realitzar aportacions de poc valor
 • No actualitzar els contactes
 • Trigar molt a respondre als missatges o comentaris sobre possibles llocs de feina

Els principals errors comesos a les xarxes socials

Què millor que les Xarxes Socials per fer una bona xarxa de contactes.La gestió estratègica de contactes no només és per a empresaris, tothom pot beneficiar-se d'aquesta relació.

Xarxa de contactes/ Networking virtual

Permet contactar amb persones que d'altra manera no podriem conèixer

Permet centrar-se en el missatge que es vol donar

Facilitat de comunicació a qualsevol lloc i hora

Aventatges i inconvenients del Networking virtual

La comunicació pot ser més lenta o inclús unidireccional

Requereix de dispositius electrònics (telèfon, ordinadors, etc.)

Manca de comunicació no verbal que reforci el missatge (pot donar lloc a malentesos)

www.twitter.com

Característiques

Glossari de X (Twitter)

 • Cerca ofertes de feina mitjançant l'ús de hashtags com:
  • #contratando #empleo #trabajo #feina #treball #ofertaempleo #TweetMyJobs #ofertafeina
 • Segueix comptes relacionades amb la cerca de feina sense oblidar
  • Portals genèrics
  • Portals de sectors específics
  • Serveis Locals d'Ocupació
 • Sigues constant
 • Treballa la teva marca i empremta digital

Com fer cerca de feina per X (Twitter)

@empleocero@marcaempleo@Jobs_in_BCN@AQHT_TVE@primerempleo@jobandtalent_es...

@Infoempleo @InfoJobs@TeEnvioOfertas@ActualidadEO@Trobarefeina@empleoytrabajo@OficinaEmpleo

Portals genèrics

@ticjob@hosteleo @VinoEmpleo @hacesfalta

@sanitas_jobs@quientv@Domestika@envirooES

Portals de sectors específics

@pecastellbisbal@TrsOcupacio@ocupaciostc@cdvoberta@grameimpuls

@pespm@treballempresa @Barberapromocio@RubiForma@consellvallesoc@feinaactiva

Comptes de Serveis Locals / Públics d'Ocupació

Exemples comptes professionals utilitzant Twitter

www.facebook.com

Facebook

Característiques

Com buscar feina?

 • A Facebook podem trobar grups on les persones que són membres comparteixen ofertes de feina que han vist publicades, s'han assabentat, han convocat des d'empreses i/o entitats on treballen, etc.
 • Podem trobar grups genèrics tant del territori espanyol, com català o més específic de Barcelona o d'altres per sectors o ocupacions específiques. Exemples:

Grups de Facebook per la cerca de feina

És important anar amb compte amb les ofertes, ja que n'hi han de falses. En el vídeo et mostrem 4 consell per evitar possibles estafes. Aquests consells els hem d'aplicar per totes les Xarxes i portals de cerca de feina.

 • Podem fer cerques de perfils d'empreses que ens interessen, de serveis públics i locals d'ocupació del nostre voltant, de grups on comparteixen ofertes de sectors específics, etc.

Facebook per la cerca de feina

Característiques

Com buscar feina?

www.instagram.com

Instagram

https://isabelsantiandreu.com/biografia-de-instagram/

A les següents diapositives us mostrem exemples de casos reals. Són persones que comparteixen la seva faceta professional mitjançant aquesta xarxa.

Exemples perfils professionals per a Instagram

Aquest vídeo creat per "Metricool" explica en 4 minuts quines són les passes que hem de donar per obrir un compte en aquesta Xarxa.

www.linkedin.com

Linkedin

Característiques

Com buscar feina?

És possible que estiguis treballant i algun reclutador es posi en contacte amb tu per oferir-te un lloc de treball. LinkedIn dóna aquesta oportunitat, que els reclutadors et busquin, no només tu a ells/es.

No busquis feina, fes que la feina et trobi a tu!

No només serveix per a cercar feina

SUPORT A L'ENTORN PERSONAL D'APRENENTATGE

POTENCIAR MARCA PERSONAL

CV DEL SEGLE XXI

TARGETER DEL SEGLE XXI

ESPAI DE NETWORKING VIRTUAL

Per a què serveix LinkedIn?

En aquest vídeo creat per "LinkedInDoctor" podem veure les passes que s'han de seguir per crear un compte a la Xarxa Professional.

super connector

Són aquells professionals del teu sector, amb major nombre de contactes a LinkedIn. Afegint un a la teva xarxa de contactes, creixerà la teva xarxa signifivativament, convertint-se en una eina eficaç per trobar rofessionals i empreses en les que estiguis interessat/da i per a que ells/es et trobin a tu!!!

Què són els super connectors?

Fins aqui les Xarxes Socials i Professionals principals per cercar feina, però n'hi han més...A continuació us fem cinc cèntims de dues d'elles

Altres Xarxes Socials i Professionals

Característiques

Com buscar feina?

www.pinterest.com

Pinterest

A les següents diapositives us mostrem exemples de casos reals. Són persones que comparteixen la seva faceta professional mitjançant aquesta xarxa.

Exemples perfils professionals a Pinterest

En aquest vídeo veure'm com es pot crear un compte des de cero en aquesta Xarxa Social. A més podem veure com es pot utilitzar.

Crear un compte a Pinterest

El futur de la cerca de feina és a Tik Tok?

Gràcies per la teva atenció!