Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

למידע נוסף

אליעזר בן יהודה- פעילות חדשות מהעבר - תחיית השפה העברית סרט אליעזר בן יהודה כוחה של שפה אליעזר בן יהודה - ויקיפדיה

ממשלת ישראל קבעה את כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית, ל"יום השפה העברית"; זאת במטרה לקדם ולחזק את מעמדה של השפה העברית בישראל וברחבי העולם.

אליפות העברית -משחק ברשת חידונים

מערכי שיעור אוהבים את השפה העברית מכירים דרכים ליצירת מילים בעברית - הצעה לפעילות העברית והתפתחותה במהלך הדורות

פורטל עובדי הוראה האקדמיה ללשון עברית

חיים נחמן ביאליק

יום השפה העברית פעילויות מתמטיקה