Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja interaktywna o patriotyzmie

Z wdzięczności bohaterom

Grób nieznanego Żołnierza

To jest przykładowy grób. Jest na nim tabliczka z imieniem i nazwiskiem, podobnie jak na grobach waszych bliskich. Jednak na niektórych grobach zamiast imienia i nazwiska jest napisane N.N. To skrót od „nazwisko nieznane”. Takie napisy są umieszczane np. na grobach żołnierzy, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Zdarzało się, że gdy ktoś zginął w walce, to zostawał pochowany na najbliższym cmentarzu. Na grobach poległych żołnierzy, których nazwiska i imienia nie znano, umieszczano te dwie litery N.N.

  • Polska to piękne miejsca, ciekawe miasta, interesujące odkrycia, ale to również nasza historia.
  • To ludzie, którzy walczyli o jej wolność, bronili jej przed wrogami, aż do oddania życia.
  • To właśnie im poświęcone są pamiątkowe tablice i pomniki. Jednak, jak już wspomnieliśmy, nie znamy nazwisk wszystkich walczących o niepodległość naszej Ojczyzny i dlatego powstało takie miejsce, w którym możemy podziękować im za ofiarę życia złożoną przez nich dla Polski.

Z czym Wam się kojarzy słowo OJCZYZNA?

Grób Nieznanego Żołnierza – symboliczny grób upamiętniający żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, których nazwisk i imion nie znano. Grób Nieznanego Żołnierza znajduje się w Warszawie przy Placu Piłsudskiego. Przy tym grobie przez cały czas pełnią wartę żołnierze i pali się znicz upamiętniający poświęcenie tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Harcerze z Szarych Szeregów byli wierni Prawu Harcerskiemu. 1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. 6. Harcerz postępuje po rycersku. 7. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.8. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.9. Harcerz jest zawsze pogodny.10. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 11. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Wojna to czas, gdy wolność Ojczyzny i bezpieczeństwo bliskich są zagrożone. Wtedy ci, którzy są odważni, bronią bezpieczeństwa innych. Nazywamy ich bohaterami. W czasie II Wojny Światowej takimi bohaterami stali się także młodzi ludzie, niewiele starsi od was. Harcerze utworzyli organizację o nazwie Szare Szeregi. Szary – oznacza kolor mundurka harcerskiego, a szereg to odniesienie do ustawienia zarówno w wojsku, jak i w harcerstwie. Młodzież skupiona w Szarych Szeregach stanowiła wielką pomoc dla żołnierzy – roznosili pocztę, opiekowali się rannymi, a najstarsi z nich podejmowali walkę zbrojną z wrogiem.

Czasem szczególnym dla tych młodych ludzi było Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Wtedy bardzo wielu z nich poświęciło swoje życie dla stolicy i dla Polski. Ich ofiarę życia złożoną dla Ojczyzny, a także wszystkich walczących, upamiętnia Muzeum Powstania Warszawskiego. Znakiem walczących o wolność Polski były połączone w formie kotwicy dwie litery: P i W – oznaczało to Polskę Walczącą. O najmłodszych bohaterach tamtych czasów przypomina Pomnik Małego Powstańca.

Ojczyzna moja MIŁOŚĆ

Pieśń patriotyczna

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy Oddalaj od nas klęski, mordy boju; Połącz wolności węzłem Twoje ludy Pod jedno berło Anioła Pokoju. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...Jedno Twe słowo o wielki nasz Panie Z prochów nas podnieść znowu będzie zdolne; A gdy zasłużym na Twe ukaranie, Obróć nas w prochy, ale prochy wolne! Przed Twe ołtarze zanosim błaganie..

Boże coś Polskę przez tak długie wieki Otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą swej opieki Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie! Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem, Walczących wspierał za najświętszą sprawę, I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, W nieszczęściach samych pomnażał ich sławę. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Rota

Tu zostawiam miejsce dla Ciebie...

uczciwością

szacunkiem do każdego człowieka

modlitwą

opieką nad chorymi

swoją pracą

sumiennością

troską o miłość w rodzinach

nauką

Dzisiaj możemy służyć naszej Ojczyźnie na wiele sposobów:

przysięga

moja umiłowana Ojczyzna

Polska

słuchowisko

moja umiłowana Ojczyzna

Polska

Kocham moją Ojczyznę

POLAKIEM/POLKĄ

Dziękujęże Jestem