Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Практична робота №5

Розрахунок токарного різця

Перед початком виконання практичної роботи повторити теоретичну частину теми за посиланням

Запис вихідних даних

Вихідні дані для виконання практичної роботи вписати в бланк завдання

Варіанти завдань за посиланням

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. Тема: “Вибір типу токарного різця, розрахунок та встановлення геометричних і конструкційних параметрів його.” Мета: навчитись самостійно вибирати тип токарного різця, розраховувати та встановлювати його геометричні та конструкційні параметри. Вихідні дані Розрахувати геометричні та лінійні розміри різця для заданих умов обробки: Верстат : токарно – гвинторізний 16К20 Тип різця: токарний прохідний різець Метод закріплення різальної пластинки: напайна Вид обробки: чорнове обточування з ударами на прохід Режим різання : t_______ мм , So____ мм/об ,V______ м/хв. Деталь: валік масляного насосу Матеріал деталі : ________________ Механічні властивості матеріалу деталі: _________________ Стан поверхні заготівки:_______________________________ Розміри обробки: Дз діаметр деталі до обточування Ø___ мм Дд діаметр деталі після обточування Ø___ мм довжина обробляємої поверхні L д _______ мм

Практична робота №5

Порядок виконання практичної роботи

Приклад виконання практичної роботи №5

Рекомендована література

Практична робота №5

Бланк заповнення розрахунків ПР№5 за посиланням

Порядок виконання ПР №5

Використана література

1. Справочник инструментальщика. Под ред. И.А. Ординарцева Л.: Машиностроение, 1987. - 846 с. 2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение, 1985. - т.2, 496 с. 3. Краткий справочник металлиста. Под ред. А.Н. Малова . -М: Машиностроение, 1972. -768 с. 4. Нефедов И.А. и Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. - М.: Машиностроение, 1984. - 400 с.

1. Вибір матеріалу різальної частини та закріплювальної частини: різальна частина закріплювана частина 2. Вибір виду інструмента в залежності від матеріалу різальної частини 3. Встановлення найбільш допустимого розміру перерізу державки різця та загальної довжини корпусу різця В х Н х L мм 4. Розрахунок головної сили різання 5. Розрахунок перерізу державки різця 6. Встановлення розміру перерізу державки різця згідно СТ СЕВ 153-75 Н х В ( остаточно) 7. Перевірка міцності та жорсткості різця 7.1. Максимальне навантаження допустиме міцністю різця 7.2. Максимальне навантаження допустиме жорсткістю різця 8. Вибір коду інструменту.9. Вибір форми передньої поверхні різальної пластини 10. Встановлення геометрії різальної частини різця 11. Вибір шорсткості поверхні 12. Встановлення допустимого спрацювання різця 13. Встановлення періоду витривалості різця 14. Вибір МОТЗ 15. Повний запис визначеого інструменту .

1. Вибір матеріалу різальної частини та закріплювальної частини: різальна частина закріплювана частина (2, с. 114-115), (1,с.286)

Посилання на бланк формлення ПР

Посилання для скачування довідника

Довідничок

Посилання на бланк заповнення ПРhttps://www.liveworksheets.com/nf2422451eo

Довідники з вибору марки інструментального матеріалу

Справочник технолога-машиностроителя, Том 2, Дальский А.М., Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Суслов А.Г., 2003

Посилання для скачування довідника Справочник технолога-машиностроителя, Том 2, Дальский А.М., Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Суслов А.Г., 2003

2. Вибір виду інструмента в залежності від матеріалу різальної частини

Вибір виду інструмента в залежності від матеріалу різальної частини : - швидкорізальна сталь (1, с. 262) - твердий сплав (1, с. 266) - БНП(1,с. 283)

Посилання для скачування довідника

Посилання на бланк оформлення ПР

https://www.liveworksheets.com/nf2422451eo Посилання на бланк заповнення ПР

Посилання для скачування довідника Справочник инструментальщика, Ординарцев И.А., Филиппов Г.В., Шевченко А.Н., 1987

3. Встановлення найбільш допустимого розміру перерізу державки різця та загальної довжини корпусу різця В х Н х L мм

Посилання на бланк формлення ПР

Посилання на бланк заповнення ПР

Посилання на бланк оформлення ПР

4. Розрахунок головної сили різання

Довідникові таблиці за посиланням

Посилання на бланк заповнення ПР

Таблиці довідникові для визначення сили різання та виправного коефіцієнта

5. Розрахунок перерізу державки різця

Посилання на бланк оформлення ПР

Посилання на бланк заповнення ПР

6. Встановлення розміру перерізу державки різця згідно СТ СЕВ 153-75 Н х В ( остаточно)

Посилання на бланк оформлення ПР

Розміри перетинів корпусів різців) : В х Н , мм. Перевірка мінімально допустимого перерізу по встановленому розміру: (Н х В) мін ≤ ( В х Н) доп

(4, т.28 )

Посилання для скачування довідника

Посилання на бланк заповнення ПР

Посилання для скачування довідника Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту

7. Перевірка міцності та жорсткості різця

Посилання на бланк оформлення ПР

7.1. Максимальне навантаження допустиме міцністю різця 7.2. Максимальне навантаження допустиме жорсткістю різця

Посилання на бланк заповнення ПР

8. Вибір коду інструменту.

Посилання на бланк оформлення ПР

Вибір коду інструменту (1, с. 79,260)

__ __ __ __ __ __

Нулів у коді не повинно бути

х х х х х х

Посилання на бланк заповнення ПР

9. Вибір форми передньої поверхні різальної пластини.

Посилання на бланк оформлення ПР

Посилання на бланк заповнення ПР

10. Встановлення геометрії різальної частини різця

Посилання на бланк оформлення ПР

Встановлення геометрії різальної частини різця γ , φ ,λ ,φ` ,α (1,с.304, т.8.12 -8.14) або (3, с. 269-272), радіусу r або фаски f при вершині різця (1,с.302).

Посилання на бланк заповнення ПР

11. Вибір шорсткості поверхні

Посилання на бланк оформлення ПР

Вибір параметрів шорсткості поверхонь різця ( 3,с.256) або (1,с.297).

Параметри шорсткості Ra,мкм по :- передній поверхні голівки різця- по головній задній поврехні голівки різця

Посилання на бланк заповнення ПР

Встановлення параметрів шорсткості на поверхні різця

12. Встановлення допустимого спрацювання різця

Посилання на бланк оформлення ПР

Спрацювання поверхонь різця позначається hз, мм

Посилання на бланк заповнення ПР

13. Встановлення періоду витривалості різця

Посилання на бланк оформлення ПР

Параметр витривалості токарного різця позначається - Т,хв і залежить від матеріалу , з якого виготовлена різальна пластинка

Посилання на бланк заповнення ПР

Інформація про спрацювання та витривалість різця

14. Вибір МОТЗ та ТУ на склад та виготовлення

Посилання на бланк оформлення ПР

Загальна інформація про застосування МОТЗ

Вибір МОТЗ та його ТУ ( 1,с. 153-154).

Посилання на бланк заповнення ПР