Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Servei de Sanitat Forestal, Octubre 2021

Dades actuals de les actuacions de control integral contra la processionària del pi a Formentera.

2008, trampes G per tota l'illa, 2010, 5 rutes ordinàries: Barbaria, Salines, Sant Francesc, Es Migjorn i Sa Mola, es reforça amb altres rutes.

Es produeix un increment exponencial enn el número de captures a partir de l'any 2014

01

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2007-2020

El total de captures de l’any 2020 en l’illa de Formentera és de 5.776 papallones mascle, un 66% menys que l’any 2019.

02

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2020

2 màxims de captures: - 1/08/2020 i 1/09/2020.

67% de les captures, es produeixen en 3 rutes: Barbaria, Salines i ruta de reforç " frente de avance"; així mateix les captures acumulades per trampa i ruta indiquen un màxim a la ruta de Sant Francesc (13 papallones /trampa).

03

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2020

Evolució bosses període 2010 -2021: El període 2020-2021, es varen eliminar un total de 25.507 bosses: IBANAT 6.149, TECMENA 890 bosses i CIF ( 1.405 caçadors i 17.063 brigada). Enguany ha hagut un increment respecte a l'anterior màxim de aproximdament el 50%.

04

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: detecció i eliminació de bosses 2020-2021

Perìode 2020- 2021: el major número de bosses està concentrades al front d’avanç de la plaga: repoblats del Cap de Barbaria, zones de Es Migjorn, Cala d’en Baster, Punta Prima, Ca Marí, etc.

05

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: bosses trobades i eliminades, 2020-2021

06

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: bosses trobades i eliminades, 2020-2021, on són?

07

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnoclogic 2021

08

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2021 ( 3ª rev. acumulada)

2021: A la tercera revisió, el total de captures són de 25.506, el màxim fins a aquesta data

09

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2021

10

Actuacions de control contra la processionària del pi a Formentera: tractament aeri 2021

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ